Budapest: 11°
HUF/EUR: 342.32
szechenyi
Hírek » Részletek

EU irányelv a szülői szabadságról


2010. március 18-án az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent a Tanács 2010/18/EU irányelve a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról, és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Előzmények: A 90-es évek közepén, a családi, a szakmai és a magánélet jobb összehangolása témában az európai szociális partnerek bevonásával, több iparágra kiterjedő szociális párbeszéd zajlott. Az ebben részt vevő szervezetek úgy döntöttek, hogy tárgyalást indítanak egy, a szülői szabadságról szóló megállapodás megkötése érdekében. A tárgyalás eredményeként 1995. december 14-én létrejött a legelső közösségi szintű keretmegállapodás, melynek a 1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi irányelv biztosított jogi kötőerőt.
Közel 15 évvel később az európai szociális partnerek úgy ítélték meg, hogy ideje naprakésszé tenni e megállapodás tartalmát, ezért újra tárgyalóasztalhoz ültek, hogy kidolgozzák a megállapodás felülvizsgált változatát. A tárgyalások 2008 szeptemberétől 2009 márciusáig tartottak. A tárgyalások során a szociális partnerek –BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, ESZSZ – teljes egészében felülvizsgálták a szülői szabadságról 1995-ben kötött keretmegállapodást, majd 2009. június 18-án megkötötték a szülői szabadságról szóló, felülvizsgált keretmegállapodást. Ezen megállapodásnak a 2010/18/EU tanácsi irányelv (továbbiakban: új irányelv) biztosítja a jogi kötőerőt, az irányelv mellékleteként hatályba lépteti a 2009. június 18-án megkötött keretmegállapodást,

Az új irányelv tagállami bevezetési határideje 2012. március 8. (irányelv 3. cikk), a 96/34/EK irányelv 2012. március 8-tól veszti hatályát (irányelv 4. cikk), az új irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon fog hatályba lépni (irányelv 5. cikk),

A felülvizsgált keretmegállapodás értelmében minden szülő három helyett négy hónap szülői szabadságra lesz jogosult, a négy hónapból legalább egy nem ruházható át a másik szülőre. A megállapodás hatálya kiterjed azokra a férfi és női munkavállalókra, akik munkaszerződéssel/munkaviszonnyal rendelkeznek, ideértve a részmunkaidőben, a határozott idejű szerződés alapján, a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatottakat is.  
A szülői szabadság leteltével a munkavállalók jogosultak korábbi munkahelyükre visszatérni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor munkaszerződésükkel vagy munkaviszonyukkal megegyező, az előző munkahelyüknek megfelelő vagy ahhoz hasonló munkahelyet elfoglalni. A munka és a családi élet összehangolásának elősegítése érdekében a tagállamok és/vagy szociális partnerek meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a szülői szabadságról visszatéréskor a munkavállalók adott időszakra kérhessék munkaidejük és/vagy munkarendjük megváltoztatását. A munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk a kérést, és válaszolniuk kell rá, számításba véve mind a munkáltató, mind a munkavállaló igényeit.

A keretmegállapodás I./24. pontjában foglaltak alapján: „helyzetükből fakadóan a szociális partnerek a legalkalmasabbak arra, hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek megfelelnek mind a munkáltatók, mind a munkavállalók igényeinek, és ezért különös szerepet kell kapniuk e megállapodás végrehajtása, alkalmazása, ellenőrzése és értékelése során, összefüggésben más olyan intézkedésekkel is, amelyek a munkavállalói és családi kötelezettségek összehangolását javítják, és elősegítik a férfiak és nők esélyegyenlőségét és az egyenlő bánásmódot.”

Dr. Soós IlonaHozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.93.75.242 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »