Budapest: 17.87°
HUF/EUR: 333.53
szechenyi
Hírek » Részletek

II. ITUC Kongresszus


Június 21. és 25. között Vancouverben került megrendezésre az ITUC (Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség) II. Világkongresszusa. Az ITUC a hajdani ICFTU (Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége) és a WCL (Munka Világszövetsége) összeolvadásával jött létre. Az ITUC első kongresszusa 2005-ben Bécsben volt. Az négyévente ülésező legfőbb döntéshozó találkozón idén a LIGA Szakszervezeteket öt fős küldöttség képviselte Vancouverben.

Az ITUC főtitkári posztjáról távozó brit Guy Ryder után a kongresszus ausztrál származású női vezetőt választott. Az új főtitkár Sharan Burrow az elmúlt négy évben az ITUC elnöki pozíciójában jeleskedett, továbbá az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) vezető testületének is a tagja. Az ITUC új elnöke Michael Sommer lett, aki egyben az egyetlen német szakszervezeti konföderáció, a DGB elnöke is egyaránt.
.
.
.

A Kongresszus fő témája és szlogenje: „Az emberekért: a válságból a globális igazságosságig”. A kongresszus az eddiginél erősebb nemzetközi kooperációra buzdít a munkaerő-piaci folyamatok helyreállítása érdekében. A gazdasági válság következtében 34 millió ember veszítette el az állását világszerte. A pénzügyi piacok által irányított globalizáció kudarcot vallott, az új növekedési modell központjában a tisztességes munka és a globális igazságosság kell, hogy prioritást élvezzen. A munkavállalókat felháborítják az igazságtalan intézkedések, a bércsökkentések, a szociális védelem megbomlása és a közszolgáltatások gyengülése, melyeket a gazdasági válság idézett elő.

A Kongresszus megállapítja, hogy a piaci fundamentalizmusra alapozott jelenlegi fejlődési modell kudarcot vallott a fenntartható növekedés és a társadalmi fejlődés útján. A közvetlen prioritás a nemzetközileg koordinált intézkedésekre buzdít a tisztességes és fenntartható munkahelyek megteremtése érdekében, a meglévő munkahelyek megtartásáért és a szociális védelem megerősítéséért, a bérek növeléséért, a szegénység és bizonytalanság felszámolásáért, a közszolgáltatások erősítéséért, a mindenki számára elérhető oktatásért és szakképzésért, az életen át tartó tanulásért és a nemek közötti bérszakadék felszámolására. A Kongresszuson felszólalt Mr. Kari Tapiola, az ILO Ügyvezető igazgatója, kinek elmondása szerint 470 millió munkahely megteremtésére van szükség.

A kongresszus akciótervében szerepel a hosszú távú megoldási stratégiák kidolgozása és a klímaváltozás megállítására vonatkozó intézkedések. Az ITUC célkitűzése a zöld munkahelyek teremtése és az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság megvalósítása a fenntartható fejlődés érdekében.

A Kongresszus célkitűzése a pénzügyi piac szabályozása a pénzügyi tranzakciós adóval, (Robin Hood adó). Az ITUC támogatja a globális adót a pénzügyi tranzakciókra és devizaügyletekre, hogy kedvét szegje a nagyszabású spekulatív tőkemozgásoknak, és hogy ezáltal megteremtsen egy olyan bevételi forrást, melyre sürgős szükség van globális társadalmi, környezetvédelmi és fejlesztési politikák terén. A Kongresszuson felszólalt Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap főigazgatója, aki szintén belátta, hogy eljött az ideje a pénzügyi piaci szabályozásnak, azonban ő a megoldást a nemzetközi tranzakciókból származó profitra tartaná jó perspektívának. Az ügy azonban a G20-as csoport döntésén múlik, akik sajnos a Június 25-27-én megrendezésre kerülő Torontói csúcson ismét nem jutottak elhatározásra a pénzügyi tranzakciós adó ügyében.

Az ITUC kéri tagszervezeteit, hogy kampányaikkal segítség a fent említett célkitűzéseket, továbbá elősegítsék az esélyegyenlőség megvalósulását, a tisztességes munka elősegítését, az emberi jogok tiszteletét beleértve a munkavállalók alapvető jogait, a tisztességes elosztást, a progresszív adózást, a fenntartható fejlődés elősegítését és a szegénység felszámolását. A kongresszus elismeri a nők és férfiak egyenlő részesedését a társadalmi és gazdasági élet szerepvállalásaiban, továbbá a szakszervezeti mozgalomban.

A szegénység a diszkrimináció, a gyermekmunka és a munkavállalók jogainak sérelme ellen küzdeni kell! Sürgős erőfeszítésekre van szükség a növekvő emberkereskedelem felszámolására és a globalizációs folyamatokkal járó egyéb visszaélések visszaszorítására, mely hatások a világ munkavállalóinak veszélyeztetett csoportjaira a legjellemzőbbek.

A Kongresszus megerősíti, hogy a nemek közötti egyenlőség a társadalmi igazságosság és emberi jogok alapvetően fontos eleme, ezért az ITUC elkötelezi magát, hogy erőfeszítéseket tegyen a nemek közötti egyenlőtlenségekből származó hátrányos megkülönböztetések ellen. A szakszervezeteknek alapvető felelőssége hogy eme harc élvonalában részt vegyen a nemek közötti egyenlőség megvalósításáért a munkahelyeken.
 
A Kongresszus tájékoztatja az ITUC-t és a regionális szervezeteket, hogy dolgozzanak együtt a Globális Szövetségek partnereivel és tagjaikkal, hogy javuljon a globális gazdaság kormányzásának hatékonysága a nemzetközi üzleti világ szabályozásán és az ipari kapcsolatokon keresztül. Segítse elő az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) irányelvek elfogadását a magán munkahelyek vizsgálatakor. A Kongresszus támogatja az ILO munkáját és célkitűzéseit és elismeri annak fontos szerepvállalását a gazdasági válságkezelésben. A Kongresszus örömmel fogadja az ILO Globális Foglalkoztatási Paktumát, mely a tisztességes munkát helyezi a válságkezelés központjába egy igazságosságon és egyenlőségen alapuló új globalizációs modell részeként. Kiemeli a bér által vezérelt aggregált kereslet megnövelésének fontosságát, a szociális védelem kiterjesztését, a nemzetközi munkaügyi normák tiszteletét és az esélyegyenlőséget.

A kongresszus felhívja a tagok figyelmét arra, hogy erősítsék a tagtoborzást. Erősítsék fel a kapcsolatot más szakszervezeti szerveződésekkel és vizsgálják meg, tanulmányozzák a másik szervezet érveit, megközelítéseit és tájékoztassák a közvéleményt a szakszervezetei tevékenységről. A kongresszus megkéri a tagszervezeteket, hogy tekintsék feladatuknak minden munkás védelmét, függetlenül a munkavállalók pozíciójától, képességeitől és végzettesétől.

A kongresszus megerősíti, hogy a fiatal munkavállalók alapvető jogainak biztosítására feltétlenül szükség van. . A fiatalok a gazdasági világválság által leginkább sújtott csoport, ráadásul ez a tényező leginkább az ő tisztes munkához való hozzájutásukat gátolja. 1997 és 2007 között 63 millióról 71 millióra nőtt a munkanélküli fiatalok száma, és ez a folyamat a mai napig is drámai mértékben erősödik. Az Ifjúsági Bizottság különös potenciállal és értékkel bír a nemzetközi szakszervezeti kampányokban, a mobilizációban és a kommunikációban. Fontos, hogy a továbbiakban is folytatnia, és elősegítenie kell a tapasztalat- és információcserét.

Az ITUC továbbra is hangsúlyozza hozzájárulását a békés, demokratikus, biztonságos és stabil világ kialakításához, amelyben minden ország népei egymást tiszteletben tartják, ahol nem fenyeget fegyveres konfliktusok veszélye, terrorizmus és hasonló más jelenség. A béke a szakszervezeti célok elérésének előfeltétele. A Kongresszus megerősíti, hogy a szociális igazság, a demokrácia, a jó kormányzás, a törvényesség - bele értve a nemzetközi törvényeket – alapja a béke és támogatja az ENSZ erre vonatkozó törekvéseit.

A Kongresszus megállapítja, hogy a migráció általános és folyamatosan növekvő jelenség a munka világában és jelenleg is a migráns munkavállalók száma becslések szerint 200 millióra tehető, akiknek csaknem a fele nő. Ezt a tendenciát táplálják a globalizáció egyenetlen és negatív hatásai- a szegénység, a munkanélküliség, a kirívó jövedelmi különbségek, az alulfoglalkoztatottság, a demokrácia hiánya, a rossz kormányzás és a környezet állapotának romlása. A Kongresszus felszólít a kizsákmányolás és az emberkereskedelem elleni harcra. Az egyesülési szabadság és a szervezkedéshez való jog alapvető jogai a mirgáns munkavállalóknak és a szakszervezeti képviseletük elősegíti integrációjukat a munka világába és a társadalomba. A Kongresszus kéri tagszervezeteit, hogy képviselje a munkavállalók jogait és különböző eszközeivel támogassa integrációjukat és szociális biztonságuk védelmét.


Kongresszusi statisztikák a kongresszusi Mandátumvizsgáló Bizottság adatai szerint:

ITUC világszerte összesen képvisel:
312 szervezetet
156 országból és területről
176 millió fizető taggal

A 2. ITUC Kongresszuson ebből jele volt:
231 szervezet
127 országból és területről
114 millió fizető tagot képviselve.

A 2. ITUC Kongresszuson részt vett:
692 delegált (4 fő LIGA)
142 tanácsadó (1 fő LIGA)
129 megfigyelő
Összes résztvevő száma: 963 fő

Nők száma a kongresszuson: 376 fő, ebből
308 delegált  (Az összes delegált 45%-a nő volt, melyet hatalmas sikernek könyvelt az ITUC)
41 tanácsadó
27 megfigyelő

A LIGA taglétszáma alapján 4 főt delegálhatott szavazati joggal, akik Gaskó István elnök, Horváth Lajos ügyvezető alelnök, Dancsóné Dr. Soós Ilona az Esélyegyenlőségi tagozat vezetője és Dr. Szilágyi Veronika az Ifjúsági tagozat vezetője voltak. Hangonyi Adrienn, a LIGA Nemzetközi kapcsolati koordinátora Tanácsadó pozícióban kísérte a delegációt.

A LIGA delegációja az ITUC 2. Világkongresszusán minden szinten megfelelt az ITUC ajánlásának, mely kritériumnak csak kevés résztvevő tett eleget. Az esélyegyenlőség nevében a négy fős, szavazati joggal rendelkező delegált fele nő volt és egy fő (ajánlásnak megfelelően a delegáltak 10 százaléka) fiatal, 35 éven aluli. A LIGA továbbá teljesítette a tagdíjbefizetés kötelezettségét a szavazati jog megszerzéséhez.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.234.88.196 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »