Budapest: 22.92°
HUF/EUR: 357.24
szechenyi
Hírek » Részletek

Diszkrimináció a sokféleség ellensége


Az egy éve alakult Esélyegyenlőségi Tagozat már ősszel felkészített, szakmailag alkalmas tagokból álló, regionális szinten működő esélyegyenlőségi hálózatot hozott létre, mely 2010. január elsején kezdte meg működését. Mivel az esélyegyenlőség kérdéskörének kezelése, a diszkriminációs esetek feltérképezése és a szakszerű segítségnyújtás csakis jól képzett szakemberek által valósulhat meg a konföderáción belül, így a tagozat vezetői fontosnak tartották az önkéntes segítők és a leendő munkatársak további képzését. Így került megrendezésre egy regionális szintű oktatás-sorozat, mely a Friedrich Ebert Alapítvány anyagi támogatását élvezte. A képzések színterei voltak: Budapest mellett Miskolc, Kecskemét, Zalaegerszeg és Paks.

A tagozat elnöke, Dr. Dancsóné dr. Soós Ilona szerint a diszkrimináció is szakszervezeti ügy és a változásokat a szakszervezeteknek magukon kell kezdeni. A tagozatvezető fontos célnak tartja, hogy a kollégák a képzést követően fel tudják ismerni a munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetést, és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos ismereteik bővüljenek. Elengedhetetlennek tartja, hogy a női csoportok, szakszervezeti vezetők a korábbiaknál alaposabban és empatikusabban viszonyuljanak a nők munkahelyi megkülönböztetéséből adódó problémákhoz.

A képzés tananyaga az ITUC-PERC KKE és FÁK Női Hálózatának, A diszkrimináció tilalmától az esélyegyenlőség előmozdításáig című oktatói kézikönyvben foglaltakon alapult. A kézikönyv öt modult dolgoz fel (1. Diszkriminációs alapismeretek, 2. Szociális partnerek akcióban, 3. A jogszabálytól annak betartásáig, 4. Nemzetközi és európai diszkriminációs standardok, 5. Munkahelyi szexuális zaklatás megszüntetése), melyek közül jelen képzés az egyes modulra, azaz a diszkriminációval kapcsolatos alapvető ismeretekre fókuszált, a további négy modul későbbi képzések témája lesz. Mivel a tananyag átadására az ITUC által kiképzett trénerek jogosultak, így az előadók a tagozat elnök-helyettese Tóth Tiborné, és Dr. Dancsóné dr. Soós Ilona voltak. A trénerek az oktatói kézikönyv első fejezetének bemutatása mellett a magyar sajátosságok figyelembe vételével beszéltek a magyar esélyegyenlőségi törvényről, az Egyenlő Bánásmód Hatóságról, bemutatták az egyenlő bánásmód megsértése esetén igénybe vehető eljárásokat és esettanulmányokat. Felvázolták az ILO 1958-ban született 111-es számú egyezményét, mely a foglalkoztatás területén tiltja a diszkriminációt, valamint téma volt a munkahelyi diszkrimináció és a munkabér megállapításának diszkriminatív eseteiről szóló beszámoló is.

A megjelentek az új tudásanyagot nagy érdeklődés mellett tették magukévá, a tapasztalatcsere pedig új típusú köteléket hozott létre a résztvevők között. Így valósulhatott meg a tudás és a személyes tapasztalatok szintézise, ezzel is hozzájárulva az esélyegyenlőségi tagozat magas szintű szakmai működéséhez, melynek segítségével az önkéntesek továbbra is önzetlenül segíthetik a munka világában igazukat nem találó, dolgozni akarókat emberi méltóságuk megtartásában. 


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.231.226.13 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »