Budapest: 18.82°
HUF/EUR: 340.17
szechenyi
Hírek » Részletek

LIGA Szakszervezetek levele John Monksnak (ETUC)


A LIGA Szakszervezetek örömmel vette az ETUC elítélő nyilatkozatát a Magyarországon 2011. január 1-én életbe lépett új, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényről. Ennek kapcsán ugyanakkor felmerült, hogy hazánkban az elmúlt mintegy fél évben több olyan törvény vagy törvénymódosítás is életbe lépett, amely súlyosan sérti a munkavállalók és a szakszervezetek jogait és amelyet semmilyen formában nem egyeztetett a kormány a szociális partnerekkel.

A 2010. április kormányváltás óta a kormánypárt(ok) – kihasználva a választási rendszer sajátosságai adta helyzetet, hogy kétharmados többségbe kerültek az Országgyűlésben – az elmúlt fél évben többek között az alábbi intézkedéseket léptették életbe.

A köztisztviselők egy része kormánytisztviselői jogviszonyba került, az új jogállási törvény lehetővé teszi az indokolás nélküli felmentést, rövid, két hónapos felmentési idővel. Az indokolás nélküli felmentés lehetőségét azóta a köztisztviselői kör egészére kiterjesztették. A jogszabály alkotmányosságát konföderációnk beadványa alapján az Alkotmánybíróság vizsgálja.

A közszféra, valamint a többségi állami tulajdonban levő gazdasági társaságok dolgozói, amennyiben jogviszonyuk megszűnik, az emiatt – jellemzően törvény vagy kollektív szerződés alapján – kapott juttatások egy része után 98% mértékű adót kötelesek fizetni. Az adóalapba tartozik pl. a végkielégítés összege, felmentési időre járó átlagkereset, de a jogviszony megszüntetésének jogellenességét megállapító bírósági határozatban megállapított összegek is (azaz minél súlyosabb a jogsértés, annál nagyobb összeg után kell adót fizetni). A törvényt az Alkotmánybíróság egyszer megsemmisítette, azóta azonban az országgyűlés ismét elfogadta, ráadásképpen visszamenőleges hatállyal (a 2005 óta szerzett jövedelmekre vonatkozóan) és az Alkotmánybíróság hatásköreit is megnyirbálta, hogy az új rendelkezések alkotmányosságát az már ne vizsgálhassa.

2010 decemberében – egyéni képviselői indítványra – alig egy hét alatt fogadta el az országgyűlés a sztrájktörvény módosítását. Eszerint a sztrájk a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végző munkáltatónál jogellenes lesz, ha a felek nem állapodnak meg a még elégséges szolgáltatás mértékéről és feltételeiről, illetve, ha nincs megállapodás, a bíróságnak kell a mértéket megállapítania. Ez a sztrájkjog korlátozását jelenti.

A fenti jogszabályok elfogadásánál különösen sérelmes, hogy azt egyetlen esetben sem előzte meg a szociális partnerekkel való egyeztetés. A szociális párbeszéd intézményeit az új kormány egyebekben is gyakorlatilag mellőzte, melynek során – törvénysértő módon – több mint fél évig nem hívta össze az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, és vitatható módon, egyéni képviselői indítványokkal módosított minden egyeztetés nélkül több, a munkavállalók jogait érintő törvényt, a munkavállalókra nézve különösen hátrányosan.

Tájékoztatásul csatolva megküldjük az idén életbe lépett sztrájktörvényt és konföderációnk ezzel kapcsolatos kifogásait, és arra kérjük, hogy a „médiatörvényhez” hasonló módon, nyilatkozatban ítélje el az ETUC a magyar kormány munkavállaló-ellenes magatartását és minden formális és informális úton szólítsa fel a miniszterelnököt és a felelős minisztereket a szociális partnerség intézményeinek maradéktalan tiszteletben tartására. Ez utóbbira azért is van különösen nagy szükség, hiszen az Európai Unió soros elnökeként Magyarország nem fordíthat hátat nemzeti szinten az európai jogban és intézményeiben oly fontos szociális partnereknek.

Üdvözlettel,

Gaskó István
Elnök
LIGA SZakszervezetek


Letölthető állományok:

letter_to_john_monks_from_liga_hungary_2011_jan.doc (81 kb)

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.80.4.76 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »