Budapest: 22.68°
HUF/EUR: 357.24
szechenyi
Hírek » Részletek

Szakszervezetek a szakképző központban


A Liga Szakszervezetek képzési tervének megfelelően, a Nyugat-magyarországi régió szakszervezeti tisztségviselői számára szervezett regionális tanfolyamot. A képzésnek a vasi megyeszékhely melletti, egyik „legfiatalabb" magyarországi városunk, Vép adott otthont 2011. május 13-án.

A VM DASZK, Szakképző Iskola - VM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Vép nagyon régi partnere szervezetünknek, kapcsolatunk mára két évtizedes múltra tekint vissza. Az intézményben működő érdekvédelmi szervezet a Független Érdekvédelmi Közösség (FÉK) a Liga Szakszervezetek alapító tagja. A házigazda szerepét is felvállaló intézmény tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

A regionális képzés témakörét, egyrészt a szakképzési rendszerben létrejött változások, másrészt a LIGA Elnökségének erre az évre megjelölt prioritása, a munkaügyi ellenőrzés kérdésköre képezte.

A regionális képzésen résztvevő 38 tisztségviselőt és a meghívott előadókat Kiss Zoltán a Liga Szakszervezetek Regionális Irodája érdekvédelmi tanácsadója, valamint Kozák László a Liga Szakszervezetek oktatási osztályvezetője köszöntötte.

300-DSCF4420.JPG

A köszöntőt követően a házigazda minőségében, az intézmény igazgatóját (Ugróczky Ferenc) annak halaszthatatlan elfoglaltsága miatt helyettesítő Tóth Henriette részletesen bemutatta az intézményt, annak feladatát, tevékenységét az oktatott szakmákat és egyéb lehetőségeket. Részletesen kitért az intézmény történelmére, botanikai ritkaságaira és a hatalmas terület értékeire, szépségére, műemléki kincseire, szabadtéri mezőgazdasági gépészeti kiállítására.

230-DSCF4422.JPG

A bevezető előadásban Hollósi Éva az intézmény oktatási igazgatóhelyettese részletes betekintést adott az iskolában folyó szakképzési és oktatási tevékenység teljes keresztmetszetébe, annak jelenkori eredményeibe és a szakmai munkát segítő és hátráltató tényezőkbe. Olyan ritkaság számba menő összetételű és szervezettségű TISZK-et ismerhettünk meg, ami nem egy várost vagy megyét, de még csak nem is egy régiót ölel át, hanem a tagiskolák a Dunántúlon elszórtan találhatók.

A résztvevők fontos információkhoz jutottak a szakképzés jelenlegi eredményeiről a tervezett átalakítások megvalósításának helyzetéről, annak előnyeiről és hátrányairól, a beiskolázási mutatók jelenlegi helyzetéről és várható alakulásáról.

230-DSCF4424.JPG

A bevezető előadás után Kozák László szemléltette a szakképzésben várható változásokat, az országos tendenciákat és az átalakítás jelenleg ismert elképzeléseit. Szólt a Liga Szakszervezetek szakképzési projektben vállalt feladatairól, annak megvalósításáról, valamint az elvégzett munka időarányos tapasztalatairól.

230-DSCF4436.JPG

Délután Dr. Virágh Norbert a Vas Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Igazgatója az általuk végzett munkaügyi ellenőrzések végrehajtásának tapasztalatairól beszélt. A hivatal a jelenlegi struktúrájában 2011. januártól funkcionál, a feladatok elosztásának jelentősen megváltozott formájában. Tapasztalataik azt mutatják, hogy korábban az ellenőrzött vállalatok 75-80 százalékában talált a hivatal szabálytalanságot, ma ez az arány 10 százalékkal csökkent. Sajnos nem azért, mert a munkáltatók korrektebbek, hanem azért, mert kevesebb a munka – ezért kevesebb a feketemunkát végző is. A csökkenéshez az is hozzájárult, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás jelentősen visszaszorult.

Részletesen kitért a szabálytalanságok, törvénysértések bejelentésének módjára, valamint az azt követő történések lehetséges variációira. Külön felhívta a figyelmet a bejelentők anonimitásának megőrzésére, valamint a bizonyítási eljárás ügymenetére, a lehetséges kimenetek sokszínűségére. Felvázolta a jogsértések után kiszabható összegek nagyságát, valamint a munkáltatói leleményesség szerepét és esetenkénti tetten érhetőségét a napi munkavégzésben.

A résztvevők számtalan általános és konkrét problémával kapcsolatos kérdéssel bombázták az előadót. Erre a témakörre a jövőben mindenképpen szükséges lenne sokkal hosszabb időtartamban visszatérni.

230-DSCF4465.JPG

A képzés zárásaként Kövecses László a Nyugat-magyarországi RFKB-ba a Liga szakszervezetek által delegált tagja mutatta be a szervezet tevékenységét. Kitért arra a bizonytalanságra ami ma az RFKB-k körül tapasztalható. Nem pontosan ismertek a kormányzati elképzelések, nem dőlt el a megyei vagy regionális működési mód sem. Jelentősen megritkultak az ülések, lazult a kapcsolat a tagok között. Nem pontosan ismertek az oktatási rendszer átalakításának elvei sem. Az jelenleg már érzékelhető, hogy ezen a területen is jelentős feladat, erő és hatáskör centralizációs szerepet kapnak a Kereskedelmi és Iparkamarák. Előadásában kitért a duális szakképzés bevezetésével kapcsolatos dilemmákra is. Jelentősen nehezíti a helyzetet az ad-hoc jellegű központi irányítás, a kidolgozatlan, vagy legalábbis az érintettek részére ismeretlen szabályozás, a gyakorlati megvalósítást pedig egyenlőre homály fedi.

230-DSCF4451.JPG

A képzés zárásaként a résztvevők jelentős számban kérdéseket tettek fel az előadóknak, majd a lehetőséget kihasználva néhány aktuális szakszervezetei kérdés egymásközti megbeszélésére került sor.

230-DSCF4434.JPG


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.231.226.13 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »