Budapest: 18.82°
HUF/EUR: 340.17
szechenyi
Hírek » Részletek

Parlament előtt a Munka Törvénykönyve - LETÖLTHETŐ!


Az országgyűlés honlapján T/4786. irományszámon olvasható az új Munka törvénykönyve elfogadására irányuló törvényjavaslat. A javaslat legfőbb eltérései az NGM szeptember 26-i munkaanyagához képest az alábbiakban olvashatóak.

A munkáltató kötelezettségei közt szerepel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítása, valamint a munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatának ingyenes biztosítása.

A munkavállaló kötelezettségei közé bekerült a hatályos Mt.-ben is szereplő, munkára képes állapotban való rendelkezésre állás kötelezettsége.

A munkavállaló akkor sem kötelezhető más helységben való munkavégzésre, ha hozzátartozóját tartósan, személyesen gondozza.

A munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén alkalmazott jogkövetkezményeknek a kötelezettségszegés súlyával arányosnak kell lenniük.

Felmondási tilalom alatt áll a munkavállaló a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

A „védett korban" levő munkavállaló munkaviszonya (alkalmatlanság helyett) a munkavállaló képességével összefüggő okból is megszüntethető, munkakör-felajánlási kötelezettség mellett.

A felek megállapodásában kikötött, a törvényi mértéknél hosszabb felmondási idő legfeljebb hat hónap lehet.

Csoportos létszámcsökkentés esetén a tárgyalási, tájékoztatási kötelezettség csak az üzemi tanáccsal szemben áll fenn, annak hiányában sem a szakszervezettel, sem a munkavállalók képviselőiből álló bizottsággal szemben nem.

Jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén a munkavállaló vagy a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kár (a munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét) megtérítését követelheti, vagy e helyett a munkáltatói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget.

Továbbra is jár szabadság a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára.

A gyermekek után járó pótszabadság mindkét szülőnek jár. Ikergyermekek születése esetén az apának hét munkanap pótszabadság jár.

A munkáltató – a felek megállapodása alapján – a szabadság egyharmadát az esedékesség évét követő év végéig adja ki.

Bekerült a javaslatba a garantált bérminimum fogalma.

Ismételten kötelező a munkabér elszámolásáról havonta írásbeli tájékoztatást adni.

Munkavállalói gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét, kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb a munkavállaló nyolchavi távolléti díjának összegét.

Többségi állami tulajdonú munkáltatóknál nem lehet eltérni az üzemi tanácsra, valamint a szakszervezetekre vonatkozó rendelkezésektől, így a törvényben meghatározottnál kedvezőbb feltételek sem állapíthatók meg.

Az üzemi tanács elnökét munkajogi védelem illeti meg, eszerint az üzemi tanács egyetértése szükséges az üzemi tanács elnöke munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásához.

Jelentősen módosulnak a szakszervezeti tisztségviselőkre vonatkozó munkajogi védelem szabályai. Eszerint a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges nem csak a munkaviszony munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez, hanem a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásához is. A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezet az önállónak minősülő telephelyen, ha a munkavállalók megelőző naptári évre számított átlagos statisztikai létszáma

a) az ezer főt nem haladja meg, egy főt,

b) a kétezer főt nem haladja meg, két főt,

c) a négyezer főt nem haladja meg, három főt,

d) a négyezer főt meghaladja, négy főt

jelölhet meg, aki a védelemre jogosult.

A megjelölt munkavállalót illeti meg a munkaidő-kedvezmény is, a beosztás szerinti havi munkaideje tíz százalékának megfelelő tartamban. Ezen túlmenően a konzultáció tartamára mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól. A munkaidő-kedvezmény igénybevételét legalább tíz nappal korábban be kell jelenteni. A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár. A munkaidő-kedvezményt megváltani nem lehet.

A független munkaügyi vizsgálatra vonatkozó szabályozást a törvényjavaslat nem tartalmazza.

A törvény 2012. július 1-jén lépne hatályba.


Letölthető állományok:

04786_Munka_Torvenykonyve_tervezet.pdf (824 kb)
Cimkék: munka törvénykönyve munka

Kapcsolódó cikkek:


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.80.4.76 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »