Budapest: 8.24°
HUF/EUR: 345.95
szechenyi
Hírek » Részletek

Tájékoztató a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről


A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény alapján.

A törvény szerint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűnnek, ún. korhatár előtti ellátássá, átmeneti bányászjáradékká vagy szolgálati járandósággá alakulnak. 2012. január 1-től nyugellátás csak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől állapítható meg. Azok, akik 2012. január 1-ig jogot szereznek korhatár előtti nyugellátásra, 2012. január 1-jét követően a korhatár előtti ellátást igényelhetik. A módosítás nem érinti a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető öregségi nyugdíját. A korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék, valamint a szolgálati járandóság társadalombiztosítási szempontból nem minősül nyugellátásnak, azonban sok esetben osztja annak sorsát, pl. egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosít.

Mi minősül korhatár előtti öregségi nyugdíjnak?

Korhatár előtti öregségi nyugdíj az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó

 • előrehozott öregségi nyugdíj,
 • csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj,
 • korkedvezményes nyugdíj,
 • bányásznyugdíj,
 • korengedményes nyugdíj,
 • művészeknek járó öregségi nyugdíj,
 • polgármestereknek, Európai Parlamenti képviselőknek, országgyűlési képviselőknek járó öregségi nyugdíj,
 • szolgálati nyugdíj.


Változik-e a nyugdíjkorhatár?

A módosítás a nyugdíjkorhatárt nem érinti. A nyugdíjtörvény szerint az öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki

 • 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
 • 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
 • 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
 • 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.


Mi történik a korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülők nyugdíjával?

Ha az illető az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a nyugdíja 2012. január 1-től ún. korhatár előtti ellátássá vagy átmeneti bányászjáradékká alakul át, és így folyósítják tovább.

Kit nem érint a módosítás?

Nem alakul át a nyugdíja, hanem öregségi nyugdíjat fog kapni az, aki

 • 1949-ben vagy azelőtt született;
 • az a korhatár előtti nyugdíjas nő, aki 40 év (vagy a gyermekek számától függően megfelelő) jogosultsági idővel rendelkezik (akkor is, ha más jogcímen vonult nyugdíjba);
 • öregségi nyugdíjat kap az 1954-ben vagy azt megelőzően született szolgálati nyugdíjas.


Mi lesz azzal, aki már idén elmehetne korhatár előtti nyugdíjba, de azt csak 2012-ben igényli?

Korhatár előtti öregségi nyugdíj 2012. január 1-től nem állapítható meg. Aki 2011-ben jogot szerez korhatár előtti nyugdíjra, és 2011-es kezdő nappal kéri nyugdíja megállapítását, de az eljárás csak 2012-ben zárul le, annak a jelenleg hatályos szabályok szerint korhatár előtti öregségi nyugdíjat állapítanak meg, azonban az is átalakul korhatár előtti ellátássá vagy szolgálati járandósággá.

Aki nem 2011-es kezdő nappal kéri a nyugdíj megállapítását, az korhatár előtti ellátás megállapítását kérheti, a következők szerint:

2011. december 31-ét követően korhatár előtti ellátás megállapítását kérheti,

 • aki 2011. december 31-ig előrehozott vagy csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogot szerzett (a 2011-ben hatályos szabályok szerinti életkort betöltötte és szolgálati időt megszerezte),
 • az az 1953-ban született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerez,
 • az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig a nyugdíjtörvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett (a korkedvezményes nyugdíjról bővebben is írunk),
 • aki 2011. december 31-ig művészeti öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, továbbá
 • az, aki esetében a foglalkoztatási jogviszony megszüntetése 2012. január 1-jén folyamatban van (pl. felmondását közölték), a foglalkoztatási jogviszony 2012-ben szűnik meg, és az azt követő napon a jelenleg hatályos szabályok szerint korhatár előtti öregségi nyugdíjra lenne jogosult.


Csökken-e az ellátás összege?

Az ellátás összege nem csökken, a korhatár előtti ellátás összegének megállapításakor a nyugdíjat a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelni kell.

Kell-e évente emelni az ellátás összegét?

A korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot a nyugdíjtörvényben foglalt általános szabályok szerint kell emelni.

Nő-e az ellátás összege, ha a jogosult munkát végez?

Aki a korhatár előtti öregségi nyugdíj mellett nyugdíjnövelésre jogot szerzett, ezt az ellátás esetében is érvényesítheti.

Kell-e a szüneteltetni az ellátást, ha a mellette szerzett jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát?

Az ellátás szüneteltetésére a nyugdíjszüneteltetés szabályait alkalmazni kell. A jövedelemkorlát azokra is vonatkozni fog, akik nyugellátását 2008 előtt állapították meg (utóbbiaknál azonban csak a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelem vehető figyelembe).

Mikor szűnik meg az ellátás?

A korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság megszűnik többek közt az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével, ez esetben a csökkentés nélküli teljes összeget kell öregségi nyugdíjként folyósítani.

Ha a korhatár előtti ellátásban és szolgálati járandóságban részesülő személy bejelentés nélkül végez munkát, ellátását meg kell szüntetni, és a folyósított ellátás összegét (de legfeljebb egy évi összeget) meg kell fizetnie.

A korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság ismételten nem állapítható meg.

Kell-e adózni az ellátás után?

A korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság és átmeneti bányászjáradék adómentes juttatás lesz.

Érvényesíthető-e a korkedvezmény?

A korkedvezményes nyugdíj is korhatár előtti ellátássá alakul. A korkedvezményes évek viszont nem vesznek el, sőt 2012. december 31-ig változatlan feltételekkel lehet jogot szerezni a korkedvezményre.

A kedvezményt bármikor érvényesíteni lehet korhatár előtti ellátásként. A jogosult a korhatár előtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezményt a nyugdíjtörvény 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint a korhatár előtti ellátás kezdő napját megelőző napig szerzett. Ha az ellátás kezdő napja 2012-nél későbbre esik, a korhatár előtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezményt 2012. december 31-ig szerzett.

Lesz-e lehetőség korengedménnyel ellátást igényelni?

A korengedményes nyugdíj lehetősége 2012. január 1-től megszűnik.

A 283/2009. Korm. r. szerint korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha

a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2011. december 31-éig betölti, illetve megszerzi,

b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a (3) bekezdés szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának (a továbbiakban: munkaügyi központ) bejelentette,

c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást 2011. december 31-éig megküldik az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, és

d) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontja legkésőbb 2011. december 31-e.


Milyen külön szabályok vonatkoznak a szolgálati nyugdíjra?

A hivatásos szolgálat felső korhatára megegyezik a nyugdíjtörvényben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárral.

Csökkentés nélküli öregségi nyugdíjat kap az 1954-ben vagy azt megelőzően született szolgálati nyugdíjas.

Ha az 1954-ben vagy azt megelőzően született szolgálati nyugdíjas még szolgálati állományban van, a szolgálati nyugdíj összegét a Hszt., illetve Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint 2011. december 31-ével újra meg kell állapítani, és ha ez az összeg magasabb, ezt kell továbbfolyósítani.

Az 1955-ben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a 2011. decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét csökkenteni kell a személyi jövedelemadó mértékével, majd a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelni kell, és szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani. A szolgálati járandóság összege nem lehet kevesebb, mint a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér 150%-a, ha a nyugdíj ezt az összeget meghaladta. Szja.-val nem csökkenthető az összeg, ha a szolgálati viszonyt egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság címén szüntették meg, ha a szolgálati nyugdíj nem haladta meg a minimálbér másfélszeresét, vagy ha a jogosult önkéntes tartalékos szerződést kötött (a szerződés megszűnése hónapjának végéig).

Szolgálati járandóságra jogosult az is, akivel a Hszt., Hjt. alapján felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január 1-jét megelőzően közölték, és a most hatályos szabályok szerint szolgálati nyugdíjra lenne jogosult a felmentési idő leteltét követően; aki jelenleg rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, de legalább 25 év hivatásos szolgálati jogviszonyban szerzett szolgálati idővel rendelkezik (a rokkantsági nyugdíjat is beleszámítva); valamint, aki 1954-ben vagy az előtt született, 2011. december 31-én szolgálati viszonyban állt, és szolgálati ideje eléri a 25 évet.

Mikortól változik a szabályozás?

A rendelkezések többsége 2012. január 1-jén lép hatályba, a korkedvezmény-biztosítási járulék 2013. január 1-től szűnik meg.


Hozzászólások 12 hozzászólás

dakota
Ha a cigányt miniszterelnöknek választják, akkor is lopni fog.
frank
Az Országnak nagyobb szüksége van a mi 16 %-os adónkra, mint az országgyülési képviselők és a felső 10 % adójára ! ! ! ÉN EZT MEGÉRTEM !? Hiszen a képviselők döntő többsége polgármester is (ami nem összeférhetetlen ) amely tevékenységeket 100 %-osan ellátják, mint ahogy látjuk a Parlamentben. Addig vannak ott, amíg beszél a Miniszterelnök meg mikor szavazni kell ! Amikor ott vannak, akkor is jól elszórakoznak a mi keserüségünkön ! ( Lásd Lázár bátyádat ) Igaz, tehetik, hisz nem 60-70 ezer forintból tengődnek, hanem a kb. 20 szorosából ! Én még nem hallottam, hogy valamelyik képviselő felajánlotta volna a polgármesteri, a képviselői, vagy elnöktagsági fizetését, mert ,, SZARBA A HAZA !,, A minimálbéresről hallottam. Mikor érjük már el azt, hogy a politikusok saját vagyonukkal (Rokonság is ! Lásd Orbánné szőlője ) feleljenek a döntéseikért. Míg ez nincs, ,, könnyü a más .......... verni a csilántot.,,, Egyet már megfigyelhettünk a nem 1.5, hanem 6.5 év alatt, maguktól nem mondanak le a hatalomról !
feco
Köszönjük szépen Tisztelt Fidesz ! Nálunk a 16 % egyenlő 32 %-al nettó levonással,mivel feleségem és Én is EÜ alkalmatlanság miatti szolgálati nyugdijasok vagyunk. Szerintem nem a Mi sorsunk az egyedüli így. Azért 32 %-os mínusz a háztartásban a kölcsöneinket is nézve nem semmi = összeomlás.
Ha valaki tud rá választ adni,hogy a szerzett betegségek miatti " rendőri szolgálatra eü.okból / 12 BMO kód / alkalmatlanság folytán nyugdijba kerülés esetén is vonnak majd 16 %-ot ?
Finánc
A Fecóék sorsát dobta nekünk is a gép mivel az én feleségem is nyugdíjas, tehát nekünk is duplázódik a 16%. A levont lóvét költség saját maguk és közeli hozzátartozóik gyógyíthatatlan betegségére a T ház K párti képviselői.

Apropó hol lehet"juniornak" jelentkezni, vagy ez is csak blöff volt?
laller
Vannak akiket többszörösen büntetnek. Visszaléptem a magánnyugdíj pénztárból, hogy valamennyivel magasabb legyen a nyugdíjam, így nem vettem fel egy összegben azt a 2,5 millió forintot, melyet más velem egy időben szolgálati nyugdíjba vonuló kollégám. Most mivel az Ö "nyugdíjuk" nem haladja meg a 150%-t nem vonnak adót, míg az enyémet csökkentik. Eleve ez az egész visszamenőleges törvénykezés egy agyrém! Remélem a nemzetközi bíróság igazságot szolgáltat, Orbánék meg eltünnek majd a süllyesztőbe! Javaslom minden érintetnek, hogy forduljanak bírósághoz! /Ne idehaza, mert.....!/
béla
Szja.-val nem csökkenthető az összeg, ha a szolgálati viszonyt egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság címén szüntették meg, ha a szolgálati nyugdíj nem haladta meg a minimálbér másfélszeresét, vagy ha a jogosult önkéntes tartalékos szerződést kötött (a szerződés megszünése hónapjának végéig). Ez azén olvasatomban azt jelenti hogy nem csökkentik a nyugdíjunkat ezen okból nyugdíjba vonulóknak !!!!
Vizes
"Az 1955-ben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a 2011. decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét csökkenteni kell a személyi jövedelemadó mértékével, majd a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelni kell, és szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani." Ez eddig érthető, de vonatkozik e az SZJA ama rendelkezése, mely szerint akinek a éves bruttó jövedelme eléri a 2424000 forintot azoknál megmarad a "szuperbruttó"!? Vagyis nem 16% levonás, hanem 20,32%! Autentikus választ kérnék, mert esetemben ez a helyzet! Ha kiszámolom az utóbbi számítással kb. 40000.-ft-al kapok kevesebbet! Bravó FIDESZ-KDNP.
feco
Kicsit jobban utánanéztem az eü.alkalmatlanság miatt alkalmatlanoknál az uj járadék adózásáról.Sajna ezt is nagyon jól kitalálták: csak azokra vonatkozik eme rész,akinek balesete,betegsége a szolgálattal összefüggésben keletkezett és ezt minősítő határozatba foglalták a nyugállományba helyezéskor. A betegség szinte mindenkinél ennek folytán keletkezett,de a határozatban három olyan volt Hszt.paragrafus is volt,mely tökéletesen elég volt felsorolni,így az ugymond negyediket,mely ugymond az előző hármat foglalta volna össze kicsit másképp nem írták be,mivel "tök" felesleges volt. Most viszont pont ezen egy Hszt,paragrafust említik azzal,hogy akit ezen szakasz alapján minősítettek alkalmatlannak csak azoknak nem kell adózniuk. No úgyhogy ezt is jól kikereste valaki,mivel ezen szakaszt szinte egy esetben sem alkalmazták. T.Béla hát ez van. T.Vizes ha még az is igaz,amit írtál akkor nálunk végleg kaput !!! Én már mindent eladtam,amit csak lehetett,de lehet,hogy ez sem lesz elég. Hát így jár,aki 30 évig huzza az igát,megpróbál minél többet vállalni,belebetegszik teljesen,majd ugymond,mint mindannyiunkat mintha nem is léteznénk kicsinálnak.
Nagy Endre
Orbán takarodj!!!
laller
Érdeklődtem a főkapon, hogy mit tudnak ajánlani, vagy mit akarnak velünk kezdeni, de senki nem tud semmit mondani. Még "FENTRÕL" nem kaptak tájékoztatást /utasítást/. Ésszerütlen, átgondolatlan törvénykezés! /Ehhez, meg a saját zsebük töméséhez ért a Fidesz! / Biztosra veszem a kormányváltást!
Attila
De, miért ? Mert világ életemben a mindenkori kormányt szolgáltam? Sosem loptam, nem fogadtam el csúszópénzt, csak tettem a dolgom mindig a törvények szerint! Miért veszi el a jussom 16 százalékát? Nagyom mérges vagyok!!!
Kitty
Én soha nem voltam párttag, de ettől a Kádár rendszer ezerszer jobb volt.Ők is csiptek-loptak, de mindenkinek volt munkája,biztosra keltünk és feküdtünk. Most mindenkit nekünk kell tartani. Felnőtt egy nemzedék munka nélkül és több pénzt kapnak mint aki dolgozik. Mult évben 7O ezren hagyták el az országot.Nincs munka sem idősnek, sem fiatalnak. Bezzeg a képviselők 4-5 helyről veszik fel a fizetést. Undoritó Ceausescu banda.Ti is ugy végezzétek! Ki kellene fertőtleniteni tőletek a Parlamentet.

Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.233.215.231 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »