Budapest: 7.44°
HUF/EUR: 340.17
szechenyi
Hírek » Részletek

Megszavazták: átalakul a rendvédelmi dolgozók érdekképviselete


Az Országgyűlés hétfőn késő este elfogadta azt a kormány által kezdeményezett törvénymódosítást, amely több ponton szűkíti a rendvédelmi szakszervezetek jogait, érdekvédelmi feladataik nagy részét pedig a Magyar Rendvédelmi Kar néven, kötelező tagsággal létrejövő új köztestületre ruházza. A parlament egy másik határozatával a honvédségi szakszervezetek jogállásán is változtatott.

A képviselők 253 igen szavazattal, 93 nem ellenében döntöttek a rendvédelmi, illetve 290 igen és 45 nem voks mellett döntöttek a honvédelmi tárgyú jogszabályok módosításáról. A rendvédelmi kar a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak és közalkalmazottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai, érdekképviseleti köztestülete lesz, kötelező tagsággal.

Az új köztestület feladatai közé tartozik például a foglalkozással kapcsolatos érdekképviselet, a hivatásetikai részletszabályok megalkotása, etikai eljárások lefolytatása, véleményalkotás a szolgálati viszonnyal, valamint közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdésekben, tagnyilvántartás vezetése.

A törvény kimondja, a fegyveres szerv vezetője köteles kikérni az rendvédelmi kar véleményét a személyi állomány szolgálatteljesítésére, illetve munkavégzésére, szolgálatteljesítési idejére, munka- és pihenőidejére, jutalmazására, valamint a juttatásaira vonatkozó, a hatáskörébe utalt szabályozásról. A rendvédelmi kar legfőbb képviseleti és döntéshozó szerve az ötventagú közgyűlés, amelyet évente legalább egyszer össze kell hívni, és amelynek tagjait titkos szavazással a tagok választják. A köztestület felett az ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet.

A változtatásokkal a rendvédelem és honvédelem területén is megszűnik a szakszervezeti kifogás lehetősége, továbbá a szakszervezeti tisztségviselők ezentúl kevesebb szolgálatteljesítési idő kedvezményt kaphatnak, ennek pénzre váltására pedig már nem lesz lehetőségük. A kormány korábban azzal indokolta a szakszervezeti vétó eltörlését, hogy az a szakszervezetek "szocialista gazdasági és politikai rendszerben betöltött sajátos szerepére épülő jogintézmény", amely szerinte nem fér össze a piacgazdasággal, hiszen indokolatlanul korlátozza a munkáltató tulajdonosi jogait.

Az elfogadott előterjesztések a fentiek mellett arról is rendelkeznek, hogy a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek hivatásos állományának tiszthelyettesi és zászlós rendfokozatú tagjai jövőre bruttó 14 ezer forint kiegészítő juttatást kapnak.

A LIGA Szakszervezetek tiltakozik a szakszervezeti jogok ilyen durva megcsorbítása ellen, amely nem az európai minta irányába mozdítja el a munkáltatók és munkavállalók közti egyensúlyi rendszert.

Az elfogadott törvénnyel ráadásul érthetetlen módon diszkriminálják a 20 éve korrektül működő rendvédelmi szakszervezeteket a versenyszférában működő szakszervezetekkel szemben, hiszen a Rendvédelmi Kar felállításával épp ott lehetetlenül el a szakszervezeti mozgalom, ahol a legtöbb munkavállaló kénytelen lemondani számos alkotmányos alapjogáról, ezáltal védelmük fokozottan  kellene hogy érvényesüljön.

A LIGA Szakszervezetek meglátása szerint az MKR szabályozásánál keverednek a köztestület, az érdekképviselet (szakszervezet), valamint a közalkalmazotti tanács funkciói, továbbá az MKR köztestületként kizárólag szakmai érdekképviseletet láthatna el, ezzel ugyanakkor összeegyeztethetetlen, hogy nemcsak „hivatásosok" lennének a tagjai, hanem közalkalmazottak is. Fontos megemlíteni, hogy vélhetően nemzetközi kötelezettségvállalásokkal ellentétes, hogy az MKR számos szakszervezeti jogot is gyakorol.

Mint ismeretes, a LIGA Szakszervezetek évek óta kiáll a fegyveres és rendvédelmi szféra szakszervezeti jogainak kibővítése mellett, így például a más európai országokban létező sztrájkjog megadása mellett.

Hivatkozás: http://www.hrportal.hu/c/megszavaztak-atalakul-a-rendvedelmi-dolgozok-erdekkepviselete-20111220.html

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.175.38 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »