Budapest: 8.24°
HUF/EUR: 345.95
szechenyi
Hírek » Részletek

A GYED/GYES és a szabadság


Visszatérő kérdés a LIGA Szakszervezeteknél, hogy mennyi szabadság jár az anyukáknak, amennyiben gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vettek igénybe, és annak időtartama lejárt. Azt mindenki sejti, hogy valamennyi szabadság ezen időszak alatt is keletkezik, annak mértéke azonban nem teljesen ismert.

Hogyan számoljam a szabadságok számát

szabadság gyes mellett.jpgElsőként is azt kell tisztázni, hogy milyen jogcímeken járhat szabadság a munkavállalónak. Megkülönböztetünk alap- és pótszabadságot. Az alapszabadság mindenesetben 20 munkanap. Ehhez jönnek hozzá különböző jogcímen a pótszabadságok. Az életkor alapján járó pótszabadság mértéke 1-10 munkanap. Ez a 25. életévtől kezdődően jár és egészen 45. éves korig emelkedik a mértéke. Gyakori pótszabadság a gyermekek után járó pótszabadság. Ennek mértéke 2,4, illetve 7 munkanap a gyermekek számától függően (1, 2, 3+). Ez a mérték fogyatékos gyermek esetén gyermekenként 2 munkanappal nő. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének az évében kell figyelembe venni, utoljára pedig abban az évben, amikor a 16. életévét betölti.Az apának gyermeke születése esetén legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal. A munkavállaló részére, ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg - a szabadság arányos része jár. A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít. Ez alól az apának járó pótszabadság a kivétel, amit soha nem kell arányosítani.

Mennyi szabadságot gyűjtöttem össze a fizetés nélküli szabadság alatt

A szabadság nem a munkaviszony teljes időtartamára illeti meg a munkavállalót, hanem csak a munkában töltött időre. Kivételt jelent ezen szabály alól többek között a szülési szabadság, valamint a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság. Míg azonban a szülési szabadság teljes időtartamára jár szabadság, a fizetés nélküli szabadságnak csupán egy részére. Amennyiben a fizetés nélkül szabadság 2011. augusztus 1. napja előtt kezdődött, abban az esetben az első évre, azt követően már csak az első hat hónapjára jár. A szabadságot tehát úgy számoljuk ki, hogy vesszük a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság tartamára járó szabadság (alap- és pótszabadság) időarányos részét.

A szabadságot a munkáltató adja ki

A szabadsággal minden esetben a munkáltató rendelkezik, ő adja azt ki. Amennyiben a szabadság a törvénynek megfelelően nem került kiadásra, azért is a munkáltató felel. Nem hivatkozhat arra, hogy a munkavállaló az igényét nem jelezte előre. Amennyiben a felgyülemlett szabadságot azért nem lehetett kiadni, mert a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon volt, annak megszűnésétől számított 60 napon belül azt ki kell adni. Munkaszerződésben ettől eltérni nem lehet, mivel az az Mt. azon szabályába ütközne, miszerint a munkaszerződés a munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló hátrányára nem térhet el. Nem kizárt azonban a megállapodásban történő eltérés. A megállapodás a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata, amelyben munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseket rendeznek.

Mit és mikor kell bejelenteni

Szülési szabadság jár az anyának, illetve a nőnek, aki a gyermeket az örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette. A szülési szabadság tartama 24 hét, amelyet - amennyiben a felek vagy kollektív megállapodás eltérően nem rendelkezik - úgy kell kiadni, hogy ebből legfeljebb 4 hét a szülés várható időpontja elé essen. A szülési szabadság kiadásáról - eltérő megállapodás hiányában - a munkáltató dönt. A szülési szabadság egybefüggő időtartamban adható ki ! Munkajogi szempontból fizetés nélküli távollétnek minősül; tartamára a munkavállalót terhességi-gyermekágyi segély illetheti meg (Ebtv. 40-42. §). Ezen időtartam alatt a munkavállaló felmondási tilalom hatálya alatt áll [Mt. 65. § (3) bek. a) pont]. Amennyiben a szülési szabadságot a munkavállaló ténylegesen nem veszi igénybe, akkor a munkáltató felmondási korlátozással szüntetheti meg a munkaviszonyát [Mt. 66. § (4)-(6) bek.]. Fontos, hogy a szülési szabadság tartamát a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve munkában töltött időnek kell tekinteni. Ezen túlmenően az egyenlő bánásmód követelménye alapján nem lehet megkülönböztetni a szülési szabadságon lévő munkavállalót más, összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalóktól. Ebből következően a szülési szabadságon lévő munkavállaló számára nem kell biztosítani a kifejezetten munkába járáshoz kapcsolódó helyi bérletet, de például az Erzsébet-utalványt már igen.
A fizetés nélküli szabadság igénybevételére eltérő szabályok vonatkoznak. A munkavállalónak legalább 15 nappal korábban be kell jelentenie előre, írásban a fizetés nélküli szabadság igénybe vételének kezdő időpontját. Ezt tehát ő határozza meg. A fizetés nélküli szabadság munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a közléstől számított 30. napon szűnik meg.

dr. Kéri Ádám ®
LIGA Szakszervezetek


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.233.215.231 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »