Budapest: 9.13°
HUF/EUR: 341.09
szechenyi
Hírek » Részletek

ETUC Női Bizottság őszi ülése


2014. október 30-31. között került megrendezésre az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség, továbbiakban ETUC) Női Bizottságának őszi ülése. Az ülésen mintegy 40 tagszervezet képviseltette magát az Európai Szakszervezeti Szövetség soraiból.

Az ETUC 2015. májusában tarja következő Kongresszusát, melynek napirendi pontja lesz a Szövetség vezetőségének tisztújítása is. 2007. óta kiemelt fontosságú ebből a szempontból, hogy a nemek megfelelő arányban legyenek képviselve ezekben a testületekben. 2007-2011. között egy nő került megválasztásra az ETUC legmagasabb döntéshozó testületébe, majd 2011-2015. között már javult ez az arány és 3 nő jeleníti meg a társadalmi nemek egyensúlyának érdekeit. Ennek a tendenciának a folytatása mindenképpen továbbra is kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. Éppen emiatt a Bizottság tagjai úgy döntöttek az elnökség javaslatára, hogy egy deklarációban erősítik meg azon felhívásukat, hogy a vezetőtestület megújítása során a nemek arányának kiegyensúlyozottságára a Kongresszus résztvevői legyenek figyelemmel. A deklaráció hamarosan megküldésre kerül a Szövetség tagszervezeti számára is.

Az ülés további programjaként Jozef Niemec, az ETUC főtitkár helyettese, ismertette az EU 2020 stratégia legfontosabb célkitűzéseit. Elmondta, hogy a program tekinthető a lisszaboni stratégia folytatásának is. Legfontosabb célkitűzései között szerepel a munkahelyteremtés, a szegénység elleni küzdelem és annak visszaszorítása. A jövő szempontjából mindenképpen kiemelendő a nyugdíjrendszerek kérdése, mely az öregedő Európa viszonylatában igen aktuális kérdéssé kezd válni.

390-ETUC_women_nok_1.jpg

Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) nők elleni erőszak, vagy úgy is nevezhetnénk, hogy társadalmi nemen alapuló erőszak elleni küzdelmét mutatta be Chidi King. Az ILO-nak már korábbról is van az esélyegyenlőség előmozdítását célzó és a diszkriminációt tiltó egyezménye (C 111). Ennek kereti azonban nem terjednek ki a nemen alapuló erőszak kérdésére. Éppen emiatt az ILO kiemelt fontosságúnak és elérkezettnek tartja az időt arra, hogy ebben a kérdésben is állást foglaljon. Ez a jellegű erőszak igen sokrétű és meg kell különböztetnünk a családon belüli erőszakot és a munkahelyi erőszakot. Mindkettő igen súlyos veszélyeket rejt magában és közvetve, vagy közvetlenül, de hatással van elszenvedőjének a munkahelyi teljesítményére. Egyik mellett sem mehetünk el szó nélkül. Míg a munkahelyeken leginkább a verbális jellegű erőszak és a szexuális zaklatás a jellemző, addig a családon belül ez teljesen más formát ölt és akár gazdasági erőszak (valamelyik fél az anyagi erőforrások korlátozásával tartja sakkban a partnerét), vagy a tettlegességig fajuló fizikai bántalmazás, ami megkeseríti a bántalmazott életét. Az esetek többségében nők az elszenvedői ezeknek az incidenseknek, de előfordul, hogy férfiak esnek áldozatául. Az elfordulásáról azonban nincsenek pontos statisztikai adatok, mivel az erőszak áldozatai sok esetben nem fordulnak a hatóságokhoz, illetve szűk környezetük előtt is titokban tartják, ami velük történt. Egy ILO egyezmény és az azt ratifikáló országok hosszú távon hatékonyabban hívhatnák fel a figyelmet erre a sajnos igen gyakori problémára.

Claudia Menne az Anyasági szabadság 92/85/EGK irányelv felülvizsgálatának szükségességéről beszélt. A direktíva elavult és nem alkalmazkodik kellőképpen a mai munkaerő- piaci elvárásokhoz. Éppen ezért több szempont figyelembevételével annak módosítását javasolja. Egyrészt a jelenlegi 16 hetes távolléthez (ILO ajánlás is) képest 18 hetet szeretnének elérni és a korábbi bérhez viszonyítva 100%-ban megtérítve azt. Fontos lenne továbbá olyan mechanizmusokat beépíteni és szabályozni, melyek védelmet nyújtanának a kisgyermekes anyának az elbocsájtással szemben. Továbbá az egészséges és biztonságos munkavégzés elvárásainak megfelelve meg kellene teremteni a lehetőséget a szoptatós anyák számára, hogy gyermeküket megfelelő körülmények között táplálhassák. Végül, de nem utolsó sorban a gyermek születése miatt kieső időt a nyugdíjak tekintetében szolgálati időnek kell tekinteni.

A Bizottság megalakulása óta első alkalommal vett részt az ülésen a Businesseurop képviselője,megjelenítve a munkáltatói oldalt. Erre abból a kiemelkedően fontos alkalomból került sor, hogy a szociális partnerek összefogásával elkészült egy ún. nemek egyenlőségét előmozdító eszköztár (Gender Toolkit), mely az Európa szerte eddig kialakított jó gyakorlatokat gyűjti össze és rendszerezi. Az eszköztár célja, hogy bemutassa, hogyan is lehet a társadalmi nemek egyenlőségét különböző eszközök által elősegíteni. Az így elkészült adatbázis magyar nyelven is elérhető a www.erc-online.eu oldalon.

A bizottság ülését Claudia Menne biztató szavai zárták és kijelölésre került a következő ülés időpontja.

Szabó-Zsura Brigitta

Galéria

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.95.131.97 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »