Budapest: 18°
HUF/EUR: 332.56
szechenyi
Hírek » Részletek

Munkavédelmi jogszabályváltozások


A munkavédelem ellenőrzési rendszerének szervezeti átalakításával párhuzamosan 2017. január elsejétől munkavédelmi jogszabályok változtak meg. Rövid összefoglaló.

JOGSZABÁLYOK

1/2017. (I. 3.) NFM rendelet a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes közlekedési és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.
Megjelent: MK 2017/1. (I. 3.) - Hatályos: 2017. 01. 03. , 2017. 03. 01., 2017. 04. 01.

Egyéb más jogszabályok mellett az alább felsoroltakban is aktualizálták az illetékes hatóságok, hivatalok megnevezését, illetve néhány esetben kisebb feladat-pontosítások történtek.

• 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről.
• 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról.
• 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről.
• 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelmé- nyeiről szóló szabályzatok kiadásáról.
• 18/1997. (X. 11.) KHVM—KTM együttes rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes mű- szaki szabályairól.
• 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról.
• 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról.
• 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól.
• 21/2002. (XI. 8.) GKM—ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről.
• 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról.
• 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról..
• 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól.
• 75/2005. (IX. 29.) GKM—KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról.
• 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról.
• 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról.
• 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól.
• 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról.
• 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról. 2

• 288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról.
Megjelent: MK 2016/143. (IX. 22.) - Hatályos: 2017. 01. 01.

Nemzetközi hírek:

1. Megjelent az Európai Bizottság előzetes, rövid közleménye a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló európai keretirányelv, valamint a 24 egyedi munkavédelmi irányelv tagállami átültetése kapcsán adott 5 éves jelentése. A jelentés megállapítja, a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések előfordulása jelentősen csökkent az értékelési időszakban. A kivételek egyike a foglalkozással összefüggő daganatos megbetegedések számossága, amely továbbra is nagyon magas az EU-ban. A részletes tájékoztatót az NGM Munkavédelmi Főosztályának honlapjáról lehet letölteni.

2. Az értékelés azért is fontos, mivel az Európai Bizottság: "Biztonságosabb és egészségesebb munkát mindenkinek" címmel új kezdeményezést indított el, amely többek között megállapítja, minden euró, amelyet a munkavédelemre költünk, két euró megtakarítást eredményez.A kezdményezés a munkavédelmi direktívák felülvizsgálatát és a tagállami munkavédelmi szabályozás hatékonyabbá tételét célozza.  

A dokumentumot - egyelőre angolul - itt lehet letölteni. 

3. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség kiadványt jelentetett meg, amely a munkával összefüggő sérülések, megbetegedések és halálesetek költségeire vonatkozó nemzeti és nemzetközi adatforrásokról készült felmérés eredményeit ismerteti. "Munkával összefüggő balesetek és megbetegedések költségeinek becslése: Az európai adatforrások elemzése" címmel. 

Célja az volt, hogy értékelje a különböző források minőségét és összehasonlíthatóságát, és ezzel megtegye az első lépést az európai munkahelyi balesetek és megbetegedések költségeinek felbecsülése felé.
A felmérés azt állapította meg, hogy nincs elég adat a költségek pontos meghatározásához; ugyanakkor ajánlásokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy az adathiányt hogyan lehet becslésekkel áthidalni.

A felmérés itt olvasható.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.238.189.171 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »