Budapest: 12.64°
HUF/EUR: 357.24
szechenyi
Hírek » Részletek

Munkavédelmi jogszabályváltozások


Munkavédelmi jogszabályváltozások és változások a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés 2018. évi irányelvei között. A munkavédelmi ellenőrzések fontos feladata a megelőzés és a tanácsadás. 

A változások közül kiemelhető a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, amely az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szól. A tűzvédelmi előadóknak ez a jogszabály elengedhetetlen a fokozottan tűzveszélyes üzemek, raktárak tűzvédelmi ellátásához. A fenti rendeletet módosítja a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet. Megjelent: MK 2017/144. (IX.11.) Hatályos: 2017. 09. 26. E rendeletet az építési tevékenység megvalósításához szükséges tervek készítése során az építési termék építménybe történő betervezésére, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésre, az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során az építménybe történő beépítésre, is többek között alkalmazni kell.

36/2017. (IX. 18.) NFM a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről. Megjelent: MK 2017/149 (IX.18.) Hatályos: 2017. 09. 19. 2 A túlsúlyos, illetve túl-méretes jármű országos közúton, magánúton (a továbbiakban együtt: közút) való közlekedésére, valamint a jármű üzembentartójára, tulajdonosára, a jármű vezetőjére, valamint a közút kezelőjére terjed ki.

250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2017/141. (IX. 5.) Többek között az alábbi jogszabályokat módosítja: • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről.

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól.

259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet egyes vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK/2017/143. (IX. 11.) Hatályos: 2017. 09. 19., 2017. 09. 26. Többek között módosítja az alábbi jogszabályt is: • 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről.

260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség-értékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2017/144. (IX.11.) Hatályos: 2018. 01. 01

263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2017/144. (IX.11.) Hatályos: 2017. 09. 26.

23/2017. (IX. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2017/144. (IX.11.) Hatályos: 2017. 09. 26.

275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2017/152. (IX. 21.) Többek között módosítja az alábbi jogszabályokat: • 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról.

360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. A rendelet rögzíti az ágazati kijelölő hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a kockázati tényezők változása, illetve új fenyegetettségi környezet kialakulása hatással lehet az üzemeltető által lefolytatott legutolsó azonosítás eredményére, kötelezi az üzemeltetőt, hogy 180 napon belül nyújtson be azonosítási jelentést az érintett rendszerelemek vonatkozásában. - Hatályos: 2017. 10. 06. 

279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról. Megjelent: MK 2017/153. (IX.22.) Hatályos: 2017. 09. 23 A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók fenntartható módon történő előállításának követelményeiről.

285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2017/153. (IX.22.) Hatályos: 2017. 09. 30., 2018. 01. 01.

2017. évi LVII. törvény egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról. Megjelent: MK 2017/79. (V. 31.) A módosítás – egyebek mellett – érinti a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt is, amelyben egyes műszaki-biztonsági előírások is változtak.

464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2016/216. (XII. 23.) – Hatályos: 2017. 10. 27. Ez a változás 2017.10.27-én lépett hatályba. A módosítás többek között érinti az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletet 3. mellékletét.

Összeállításunk az Online Munkavédelmi Hetilap felhasználásával készült.

A mellékletben közöljük a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményét a 2018.évi munkavédelmi ellenőrzési irányelvekről.

A képen Orliczki Attila Szociofotója, amely kép a LIGA Szakszervezetek fotópályázatára érkezett. 

Letölthető állományok:

171102.NGM.MV-MU.ellenorzesi.iranyelvek.2018.pdf (183 kb)

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.206.187.81 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »