Budapest: 12.85°
HUF/EUR: 357.50
szechenyi
Hírek » Részletek

Konvergenciaprogram: vesztesek között a fegyveres és rendvédelmi dolgozók


A FRDÉSZ összefogásra hívja fel a tagszervezeteit


A rendszerváltás óta, vagyis az elmúlt tizenhat évben minden kiváltságot, minden olyan kedvezményt megvontak a fegyveres és rendvédelmi szférában dolgozóktól, amelyért érdemes volt az átlagosnál nagyobb áldozatot vállalni - a társadalom egyre csökkenõ megbecsülését ma már mindössze a szolgálati nyugdíj rendszere szimbolizálja. A közeljövõben bevezetendõ konvergenciaprogram azonban várhatóan nem kíméli majd azokat a katonákat, rendõröket, határõröket, vám- és pénzügyõröket, tûzoltókat és a büntetésvégrehajtásban dolgozó egyenruhásokat sem, akik negyedszázados fegyveres és készenléti szolgálat után vonulhattak nyugállományba. A Liga szakszervezeti konföderáció nevében Kónya Péter társelnök bírálta a kormányzat ezzel kapcsolatos koncepcióját is azon a zártkörû tanácskozáson, melyen a kabinet álláspontját Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Veres János pénzügyminiszter és Kiss Péter foglalkoztatási és munkaügyi miniszter ismertette. Errõl, valamint a Liga és az FRDÉSZ javaslatairól kérdeztük Kónya Pétert.

- Elnök úr, az augusztus 23-i, a szakszervezeti vezetõk részvételével zajlott parlamenti konzultáció elõtt ön már több tárca vezetõjével értekezett a fegyveres és rendvédelmi szférát érintõ jogszabálymódosításokról. Elképzelhetõ-e, hogy ezek a Liga egyetértésével találkozzanak? - Valóban, ezt megelõzõen már több tárgyalást is folytattam Veres János pénzügyminiszterrel és Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszterrel, s ezeken a megbeszéléseken központi kérdés volt a köztisztviselõket, a közalkalmazottakat és a hivatásos állományt érintõ jogszabályok tervezett módosítása – a kormányzati koncepció lényeges eleme az új illetményrendszer, melyben dominánsan jelentkezik a teljesítménybérezés. Ez számunkra nem jelent nóvumot, hiszen a kabinet már évek óta jelentkezik hasonló tervezetekkel, de a szakszervezetek ezeket a kezdeményezéseket az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsban mindig vissza tudták verni. Indokaink között elsõsorban az szerepelt, hogy nincsenek objektív mércék, ezért a munkavállalók teljes mértékben ki vannak szolgáltatva fõnökeik értékítéletének. Álláspontunk szerint ennek bevezetése csak akkor képzelhetõ el, ha megteremtik a teljesítmények mérésének olyan formáját, amely az objektivitást biztosítja, valamint ha a jobb teljesítmények jutalmazására a kormány többlet pénzügyi forrásokat is biztosít. Ezzel szemben folyamatosan szivárognak ki hírek a tizenharmadik havi illetmény és a különbözõ pótlékok elvonásáról. Döntés ugyan még nincs, de az államreform-bizottság ilyen értelmû javaslatát a szakszervezetek máris visszautasítják. - A legnagyobb vita valószínûleg a szolgálati nyugdíjrendszer átalakítása körül várható. - Az érdekvédelmi szervezetek és a kormányzat elképzelése között óriási szakadék tátong. Azzal, hogy a kabinet a szolgálati nyugdíjrendszert is módosítani kívánja, a gyakorlatban az utolsó olyan juttatást is megszünteti a fegyveres és rendvédelmi szférában dolgozóknál, melyért rengeteg áldozatot kellett és kell hozni. Ismeretes ugyanakkor, hogy a kiemelt szolgálati nyugdíj mellett nagyon sokan jelentõs fizetésért reaktiválják magukat – ezt a szakszervezetek szerint is meg kell szüntetni. A Liga olyan kompromisszumos javaslatot terjesztett elõ, hogy csak azt a nyugállományút lehessen alkalmazni újra a közszférában, aki foglalkoztatása idejére lemond szolgálati nyugdíjáról. A Honvédszakszervezet, az FRDÉSZ és a Liga álláspontja a szolgálati nyugdíjrendszerrel kapcsolatban azonos: csak olyan módosítást tudunk elfogadni, amely a bizonyos szolgálati idõvel már rendelkezõknél semmiféle változtatást nem vesz figyelembe – a gyakorlatban tehát a jelenlegi szabályozással mehetnek nyugdíjba. - Ön a kormány elképzeléseit meglehetõsen élesen bírálta a konzultáción, s elõrevetítette, hogy az esetleges kedvezõtlen döntéseknek súlyos következményei lehetnek a szférában. - A kabinetnek sokkal kedvezõtlenebb elképzelései vannak a nyugdíjrendszer átalakítására, mint amelyet az érdekvédõk képesek lennének tolerálni. Ezért felhívtam a miniszterelnök figyelmét: ha az általuk képviselt álláspont szerint történnek meg a módosítások, a fegyveres és rendvédelmi szférából tömeges elvándorlás várható, amely mûködésképtelenné teszi a fegyveres és rendvédelmi szervezeteket. Talán ennek is köszönhetõ, hogy Gyurcsány Ferenc ígéretet tett arra, hogy a szakszervezetek szakértõt küldhetnek abba az igazságügyi minisztérium által felállítandó bizottságba, amely a jogszabályok módosításának elõkészítésével foglalkozik. Jelen leszünk tehát ezen a szinten is, s elfogadható mederbe kívánjuk terelni a szolgálati nyugdíjtervezetet. Az elmondottak elsõsorban az FRDÉSZ-hez tartozó munkavállalókra vonatkoznak, de azt is látjuk, hogy a konvergenciaprogram állampolgárként is sújtja tagjainkat. A közszféra kétéves bérbefagyasztása, a bértömeggazdálkodás rendkívül hátrányosan érinti azokat, akik évente gyakran több száz óra túlmunkát végeznek megfelelõ díjazás nélkül. Úgy gondoljuk: a létszámcsökkentésbõl megmaradó pénzt bérfejlesztésre kellene felhasználni, de a kormányzat szerint csak a létszámcsökkentéssel korrigált összegbõl lehet majd gazdálkodni. A feladatok és az elvárás tehát egyre nõ, míg a jövedelmek – az inflációval és a különbözõ ártámogatások megvonásával együtt – várhatóan legalább tíz százalékkal csökkennek. A Liga és az FRDÉSZ álláspontja egyértelmû: azok az emberek, akik - ha kell, életük feláldozásával is - teljesítik esküben vállalt kötelezettségeiket, nem ezt érdemlik! A tárgyalásokon még változtatni kívánunk a kedvezõtlen irányokon, ám ha ez nem sikerül, lépnünk kell! Azt kérjük tehát minden hivatásos állományú kollégánktól, hogy figyeljen a szakszervezetekre: ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, - minden törvényes eszközt felhasználva - össze kell fognunk és egymást mozgósítva kell kiállnunk érdekeinkért!


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.231.21.83 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »