Budapest: 4.56°
HUF/EUR: 337.36
szechenyi
Hírek » Részletek

A szociális partnerek előtt a Munka Törvénykönyv újabb módosítása


Április 20-án az OÉT plenáris ülés elé terjesztette a kormányzat az Mt. módosítására vonatkozó előterjesztést...

A tervezet a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvére, valamint ehhez kapcsolódóan az Európai Bíróság ítéleteire, és az Európai Bizottság állásfoglalására tekintettel módosítaná a Munka Törvénykönyvét, valamint a munkaidő irányelvet átültető egyéb törvényeket, ezen belül is a munka- és pihenőidő szabályait, különös tekintettel az ügyeletre vonatkozó rendelkezésekre. Az ügyeletre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata azért is különösen sürgető, mert az Alkotmánybíróság a 72/2006. számú AB határozatával alkotmányellenesnek ítélte az egészségügyi ügyelettel összefüggő szabályozás módját, és ezért a Kjt. egészségügyi ágazatban való végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit 2007. június 30. napjával megsemmisítette.

A munkavállalói oldal az előterjesztést a mai OÉT ülésen tárgyalásra alkalmatlannak tartotta, tekintettel arra, hogy a szükséges – szakmai, ágazati és szektorális – egyeztetésekre idő hiányában nem volt mód. Konföderációnk álláspontja korábban is az volt, hogy munkaidő-irányelv előterjesztést csak abban az esetben vagyunk hajlandók támogatni, ha a kormányzat egyúttal napirendre tűzi – a tűzoltókat érintően - a szolgálati törvény módosítását is Ennek megfelelően kiegészítő javaslatot nyújtottunk be az OÉT munkajogi szakbizottság e heti ülésén, amit eljuttatunk az IRM részére is.

A LIGA képviselője az OÉT mai plenáris ülésen megismételte álláspontunkat, melynek eredményeként a kormányzat ígéretet tett a SZÉF összehívására, javaslatunk megtárgyalására.

A LIGA Szakszervezetek véleménye szerint a Hszt. – a tűzoltókra vonatkozó - hatályos szabályozása az irányelv rendelkezéseinek csak részben felel meg.

Az irányelv szerint a munkaidőkeret átlagában heti 48 óra a maximálisan ledolgozható munkaidő. A Hszt. korábbi módosítása azonban csak a maximális munkaidő fokozatos csökkentéséről rendelkezett. Ennek megfelelően jelenleg a heti munkaidő 50 óra (2008-ban 48 óra).

Az irányelv mind emellett a 48 órás heti munkaidőkorlátot a heti munkaidő (szolgálatteljesítési idő) és a túlóra (túlszolgálat) együttes mértékére vonatkoztatva határozza meg, a Hszt. viszont a szolgálatteljesítési időt és a túlszolgálatot külön kezeli, a 84. § (2) bekezdésében, valamint a 2005. CLXXIX. tv. 22. §-ában meghatározott munkaidőkorlátba a túlszolgálat tartama nem számít bele. A Hszt. esetében nem teljesül az irányelvnek azon rendelkezése sem, hogy csak a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján, a munkavállaló önkéntessége mellett - illetve további egyéb garanciális feltételek teljesítése esetén - léphető túl a heti 48 órás maximális munkaidő. Az önkéntesség a túlszolgálat vonatkozásában egyáltalán nem érvényesül. (Az önkéntesség követelményét egyébként az Mt. vonatkozásában sem látjuk biztosítottnak a jelenlegi tervezet alapján, és ezt szintén megfogalmaztuk a szakbizottság ülésén.) A Hszt. rendelkezései a pihenő idő biztosítása tekintetében sem felelnek meg az irányelv által támasztott követelményeknek (a kompenzáló pihenőidő hiánya miatt). Az OÉT mai döntése szerint a soron következő ülésén ismételten tárgyalni fogja a kormányzati előterjesztést

Dr. Szabó Imre


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.207.255.49 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »