Budapest: 5.98°
HUF/EUR: 336.79
szechenyi
Hírek » Részletek

Rendkívüli SZÉF: nem a végleges Hszt., Hjt.-változatról van szó!


A rendkívüli SZÉF ülésen – napirend előtt – Kónya Péternek, a munkavállalói oldal ügyvivőjének kérdésére válaszolva Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter elmondta, hogy a szolgálati törvények (Hszt. és a Hjt.) jogalkotásának hivatalos folyamata ugyan előre jár, de nem végleges változatról van szó. Az érdekegyeztető fórum szeptember 24-i - rendezvényén az is elhangzott, hogy amennyiben a Legfelsőbb Bíróság jogegységi tanácsa e hó végéig nem hoz döntést a szakközépiskolai tanulmányi szolgálati időbe történő beszámítása ügyében, úgy az IRM október 5-ig leteszi azt a szakmai vitaanyagot, mely alapján a szaktárcák közötti miniszteri rendelet is megalkotható lesz...

Az október 24-i rendkívüli SZÉF ülést megelőzően a Hosz székházában ülésezett a SZÉF munkavállalói oldala. A fegyveres és rendvédelmi szféra országosan reprezentatív szakszervezeteinek képviselői részvételével megtartott tanácskozást Kónya Péter FRDÉSZ elnök, a SZÉF munkavállalói oldalának elnöke vezette. A szakszervezeti vezetők előzetesen megvitatt

ák a délutáni SZÉF ülésen közösen képviselendő álláspontot, valamint döntöttek arról is, hogy az ülést követően sajtóközleményben fognak tiltakozni az ellen, hogy a Kormány jogsértő módon nyújtotta be a szolgálati törvények módosítására vonatkozó tervezetét az Országgyűlésnek.

A SZÉF ülés napirendjén szereplő témák tárgyalása előtt a munkavállalói oldal ügyvivője azt kérdezte, hogy mikor kapja meg a választ az érintett állomány az IRM által kért jogegységi határozat formájában, a szakközépiskolai tanulmányi idő szolgálati időbe történő beszámítása kérdésében.

Kónya Péter, az FRDÉSZ elnöke azt is jelezte, hogy a SZÉF megállapodást a kormányzati oldal – törvényeket sértve – folyamatosan felrúgja, a munkavállalói oldal ezért egységesen tiltakozik, sajtóközleményt ad ki és levélben fordul az országgyűlési szakbizottsághoz, melyben jelzi, hogy törvénysértő módon került az a Parlament elé, majd megkérdezte, a jogállási törvények különös részei mikor kerülnek megnyitásra.

Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter miután köszöntötte a rendkívüli ülés résztvevőit, kiemelte: a törvények talán legfontosabb fejezete, a nyugdíjmódosítás ügye nagyon elhúzódott. Azért, hogy a jogszabály hatása észlelhető legyen, már benyújtották a törvénymódosítást a Parlamentnek. A jogalkotás hivatalos folyamata ugyan előbbre jár, de nem végleges szövegről van szó. A ma elkezdődött egyeztetésben amennyiben közös álláspont alakul ki, akkor megígérem, hogy a parlamenti egyeztetés alatt még végig lehet vinni

Az IRM rendészeti szakállamtitkára válaszában megfogalmazta, hogy - a tervek szerint - majd 2008 első felében fogja megnyitni a szaktárca a jogalkotási törvények érintett fejezeteit.

A szakközépiskolai ügyben megvárjuk a szeptember 30-i határnapot, s, ha nem lesz döntés, akkor én saját hatáskörben fogom megállapítani a beszámítás módját. A beszámítás technikája a kérdés - mondta dr. Takács Albert. Kónya Péter hangsúlyozott kérdésre válaszul dr. Piros Attila elmondta, hogy, ha október elsejéig nem lesz jogegységi döntés, akkor október 5-ig az IRM leteszi azt a szakmai anyagot, mely egy közös, minisztériumok közötti határozatalkotásnak is alapja lehet.

A munkavállalói oldal továbbra sem látja azokat a garanciális elemeket, amelyek meggátolnák a szféra dolgozóinak tömeges elvándorlását. Kompromisszumos megoldásra törekszünk, de ehhez a munkaadói oldal hozzáállása is szükséges – mondta Kónya Péter.

Azért kell és érdemes is eszmét cserélni, mert a közös megoldás szándéka van mind a kormányban, mind bennem. Tudom, hogy a személyi állomány elvándorlását nem szabad megengedni - reagált a szakminiszter.

Napirend szerint a szolgálati törvények módosításával kapcsolatban dr. Piros Attila terjesztett elő dokumentumot. Az IRM rendészeti szakállamtitkára elmondta, hogy a szolgálati törvények egy életpályát írnak le, ezért a Kormány kész arra, hogy a ,,nyugdíjazási hullámot” fékezze, ha kell, állítsa meg. Kónya Péter több kérdést is feltett a Hszt. és a Hjt. módosításával kapcsolatban, így a nyugdíjszámítás nettósításával összefüggésben is kérdést fogalmazott meg. Sürgősséggel kérte a törvénymódosítás tárgyalását a Kormány – válaszolta dr. Piros Attila. A nettósítás egy korrekciós eljárás, legalább egy évvel később kell, hogy érvénybe lépjen, hiszen kell az a bizonyos felkészülési idő a fegyveres és rendvédelmi szféra tagjai tekintetében is. A munkavállalói oldal üdvözli a nyugdíjpénztári visszalépéssel kapcsolatos törvénytervezetet, s abban bízunk, hogy a módosítást az Országgyűlés el is fogadja – mondta Kónya Péter.

Ezt követően a két oldalügyvivő között élénk vita bontakozott ki a nyugdíjszámításról.

Napirend után Kónya Péter bejelentette, hogy a Kormány és a sztrájkbizottság közötti bérmegállapodásnak megfelelően még az idén kiegészítő kompenzációra van szükség. Várjuk a mielőbbi szakértői egyeztetések megkezdését - mondta az oldalügyvivő.

Ezt követően adatokat kért a 2006. január 1-jétől szolgálati nyugállományba vonultakról, illetve a FÜV-eljáráson lévőkről. A közalkalmazotti tanácsok mandátuma lejárt, ezért - noha a BRDÉSZ kisebbségi véleményt fogalmazott meg - kérjük a Kormányt, hogy az integrációs folyamat miatt hosszabbítsa meg 2008 nyaráig a tanácsok mandátumát - emelte ki az oldalügyvivő.

Az ülés után az FRDÉSZ sajtóközleményt adott ki.

 

- szita -

Fotó: K.N.F.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.94.129.211 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »