Budapest: -0.2°
HUF/EUR: 338.03
szechenyi
Hírek » Részletek

Az OKÉT-on történt


Az alábbiakban az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 2007. szeptember 5-i üléséről szóló emlékeztetőt olvashatják...

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály
235-14/2007-SZMM                                                                                                                                                                                          

 

 

 

E M L É K E Z T E T ?     

 

az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
2007. szeptember 5-i üléséről

 

 

 

Az ülés levezető elnöke: dr. Kovács Géza, az MKDSZ igazgatója
Résztvevők: jelenléti ív szerint

 

Napirend előtt a szakszervezeti oldal felhívta a figyelmet arra, hogy a hozzájuk érkezett jelzések szerint helyenként késik a szeptemberi illetmény-átutalás. A PM képviselője elmondta, tudnak a problémáról, megvizsgálták az okait, kérik az érintettek elnézését.

 

1. napirendi pont: A költségvetési szféra 2007. I. félévi tényleges és éves várható keresetalakulásának áttekintése (Az 1-6. havi, báziskorrekcióval pontosított KSH kereseti adatok – a nettó átlagkereseti adatokkal együtt - a szokásos metszetekben a meghívóval kiküldésre kerültek.)

 

Az SZMM képviselője röviden ismertette az adatokat és a közoktatás-helyi közigazgatás tekintetében a báziskorrekció okát (az ún. szakfeladatos létszám közoktatásba való évközi átcsoportosítása). A kormányzati oldal a közszféra keresetalakulási folyamata szempontjából felhívta a figyelmet arra, hogy az éves várható dinamika az I. félévinél jobb, a prognosztizálthoz közelálló lesz. A júniusi 8,6%-os bruttó ráta már tükrözi az első 13. havi részletkifizetés hatását, emellett a nettó dinamikát októbertől javítja majd a 2006. szeptemberi, 2,5%-pontos munkavállalói járulékemelés áthúzódó hatásának megszűnése.

 

A szakszervezeti oldal megköszönte a korrekt adatszolgáltatást. Kiemelték, a számok azt igazolják, hogy indokolt volt a sztrájkbizottsági megállapodással a 2007-es keresetalakulásba való beavatkozás, még ha annak módja nem is a legszerencsésebb. Felhívták a figyelmet az SZMM 2006-ra vonatkozó kereseti arány elemzésére is, amely szerint kissé romlott a közszféra kereseti helyzete a versenyszféráéhoz viszonyítva.

 

Az önkormányzati oldal azon véleményét fogalmazta meg, hogy az önkormányzati területen dolgozók kereseti helyzete rosszabbul alakult, mint a központi költségvetési intézményeknél dolgozóké.

 

2. napirendi pont:
a)     Tájékoztatás a kormányzati oldal részéről a 2007. évi költségvetés teljesítésének alakulásáról, továbbá a 2008-as költségvetési tervezés aktuális helyzetéről.
b)     Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsággal kötött 2007. február 19-i megállapodásból adódó 2008. évi bérpolitikai teendők áttekintése.

 

(A szakszervezeti oldal ügyrendi javaslatára a meghívóban 2. és 3. napirendi pontként szereplő témák egy napirendi pontként kerültek tárgyalásra.)

 

A kormányzati oldal véleménye, álláspontja a következőkben foglalható össze:
a) A költségvetés vonatkozásban:
-         A PM képviselője ismertette a 2007. évi költségvetés teljesülésének alakulását, ami a tervezetthez közelálló, némi további javulás az egyenlegben a kisebb kamatkiadások miatt következett be.
-         A 2008. évi költségvetési javaslatot a Kormány szeptember 30-án nyújtja be az Országgyűléshez. Ezt megelőzően szeptember 9-ig lezárulnak a tárcákkal a fejezeti egyeztetések, majd szeptember közepén kerül Kormányülésre a javaslat, ezt követően kerülhet sor az érdekegyeztetés megkezdésére, ami a parlamenti benyújtás után is folytatódhat.

 

b) A közszféra jövő évi keresetalakulásáról, a konkrét bérintézkedésekről
-         csak a Kormány álláspontjának kialakítása, azaz szeptember közepe után lesz a kormányzati oldalnak mandátuma tárgyalni, addig is várja azonban a szakszervezeti és önkormányzati oldal előzetes igényeit.
-         A Kormány tiszteletben fogja tartani az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsággal kötött megállapodást, és annak azt a célkitűzését, hogy a reálkeresetek 2008-ban ne csökkenjenek.
-         A kormányzati oldal felhívja a figyelmet arra, hogy a személyi jövedelemadó rendszerben az adójóváírás várható változtatása az átlagos körüli jövedelemkategóriákban a nettó pozíció javulását eredményezi, ennek mértéke az átlagos keresetűeknél (pl. a közalkalmazottak körében) lehet a legnagyobb, 4-4,5% körüli.
-         A kormányzati oldal javasolja, hogy a 2008. évi reálbér-szintentartás megvalósítása eszközeként egyelőre mindhárom felmerült lehetőség (egyösszegű kifizetés, adóteher csökkenés, illetménytábla-változás) maradjon napirenden, ezek hatását érdemes az OKÉT szakértői szintjén is vizsgálni.
-         A kormányzati javaslat a jelenlegi illetményrendszerek alapján készül, ezek átfogó módosítása 2008-ra nem várható (bár átfogó változtatásra irányuló előkészítő munkák a nagy közszolgálati bérrendszerek mindegyikét érintően folynak).  

 

A szakszervezeti oldal:
-         a 2007. évi költségvetési folyamatok kedvező alakulásában a sztrájkbizottsági megállapodásban szereplő kétheti, 2008-as kifizetés megvalósulásának biztosítékát látja, amely kétheti összeg megállapodás szerinti kifizetése az oldal számára kiemelten fontos.
-         Az adójóváírás változása miatti, 2008. évi nettó kereseti előny nem „csereszabatos” az oldal számára a kétheti kifizetéssel.
-         Felmerült olyan vélemény is, hogy a kétheti kifizetés a 2007-es veszteségek visszapótlását szolgálja, a 2008. évi reálbér szintentartásnak nem része. (A kormányzati oldal a sztrájkbizottsági megállapodásban 2008-ra vállalt kötelezettségeknek ezt a sajátos értelmezését nem tudja elfogadni.)
-         Konkrét javaslatokat az oldal a Kormány álláspontjának ismeretében tesz.

 

Az önkormányzati oldalnak konkrét észrevétele nem volt. A szakszervezeti oldalhoz hasonlóan várják a kormányzati javaslatot, abban a fázisban, amikor még érdemi tárgyalás lehetséges róla.

 

Az egyeztetések további menete tekintetében az oldalak egyetértettek abban:
-         a részletes bértárgyalást a Kormány álláspontjának ismeretében, szeptember második felében lehet megkezdeni,
-         célszerű szakértői szinten vizsgálni a 2008. évi keresetalakítás lehetséges eszközeinek a hatását (pl. adóhatások, illetménytábla emelés stb.).  

 

 

Budapest, 2007. szeptember 10.

 

Készítette: Horváthné Batár Emese


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 35.170.81.210 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »