Budapest: 20.86°
HUF/EUR: 335.78
szechenyi
Hírek » Részletek

Horváth Ágnes egészségügyi miniszter az OÉT-en


Megkésett és műfaját tekintve sem a szakszervezetek elképzeléseit tükröző konzultációra került sor az OÉT plenáris ülésén. Míg a Kormányzat képviseletében megjelent Miniszter elsősorban a pénztártörvény végrehajtási rendeleteit kívánta a szociális partnerekkel megvitatni, addig a munkavállalói érdekképviseletek azt hangsúlyozták, hogy elsősorban magát a „modellvitát” kellene továbbra is lefolytatni.

Ennek megfelelően ismét az egymás melletti elbeszélés volt a jellemző. Kormányzati oldalról az érvanyag arra épül, hogy a megfelelő végrehajtási rendeletekkel, illetve a törvényhez benyújtott módosító javaslatokkal létre lehet hozni azt a garancia rendszert, ami a több biztosítós modell alapproblémáit kezelni képes. Így elsősorban az alábbi kérdésekben szándékozik a Kormány változtatásokat, illetve kiegészítéseket tenni:

• Fejkvóta
• Díjtétel
• Az Országos Kockázatközösségi Alapból finanszírozandó nagy értékű ellátások kérdése a pénztári finanszírozás
   rendszerében
• A különböző várólisták (intézményi, pénztári, központi) szabályozása

Tekintettel arra, hogy a szakszervezetek továbbra sem fogadják el a pénztári törvény alapkoncepcióját, ezekben a kérdésekben – azon túl, hogy a Miniszter szóbeli kiegészítéseit meghallgatták – nem látták értelmét a részletes vitának, bár minden jelen lévő szakszervezeti vezető megfogalmazta (elutasító) álláspontját a fő kérdéseket illetően.

A munkaadók a vitában – hasonlóan az eddigiekhez – továbbra sem vettek részt, ugyanakkor az oldal soros elnöke megjegyezte, hogy a törvény országgyűlési beterjesztése előtt sem volt érdemi érdekegyeztetés, és ez a történet nem mint a társadalmi párbeszéd sikerfejezete fog bekerülni a köztudatba. 

Nyitott kérdésként került megfogalmazásra a járulékfizetők kontrolljának kérdése, amiben a szakszervezeti konföderációk már koránt sem mutatták azt az egységet, ami a modell elutasítását illetően egyébként továbbra is fennáll.
Míg konföderációnk nem kívánja képviseltetni magát a parlament előtt lévő egészségbiztosítási törvényhez kapcsolódó semmiféle testületben, mert ez asszisztálás lenne egy olyan formához, amivel eleve nem ért egyet, addig a más munkavállalói érdekképviseletek erre készséget mutattak. (A múlt hétvégén az MSZOSZ lényegében meg is állapodott ebben a kérdésben a Miniszterelnökkel, amihez később a SZEF is jelezte csatlakozási szándékát)

Elvi véleményként (Munkástanácsok) ugyanakkor az is elhangzott, hogy a kormány nem kegyet gyakorol, ha a befizetők kontrollját támogatja, mivel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) konvenciója ugyanis egyértelműen előírja, hogy biztosítani kell a befizetők érdemi részvételét az egészségbiztosítási rendszerben.
Csizmár Gábor ezzel együtt jelezte, hogy több országgyűlési képviselő tervez módosító indítványt a befizetői kontroll érdekében, amit a Kormány valószínű, hogy maga is támogatni fog.
A munkáltatói oldal soros elnöke azt javasolta, hogy a szociális partnerek külön tárgyalás keretében vitassák meg a lehetséges kontroll formáját.

Második napirendként az OÉT tájékoztatót hallgatott meg a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület múlt évi tevékenységéről.
Az ellenőrző testület elnöke lényegében kedvező tendenciákról adott számot, hiszen a tavalyi évben a nyugdíjalap többlettel zárt. Elhangzott az is, hogy ez úgy jött létre, hogy közben az állami költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi egyensúlyának biztosításában 2007. év során csökkenő mértékben vesz részt. Ugyanakkor visszatérő probléma az, hogy az APEH nyilvántartása továbbra sem felel meg azoknak az elszámolási követelményeknek amit a nyugdíjalap igényel. Tekintettel arra, hogy ez más alapoknál (MAT) is problémát jelent, a LIGA a Kormány határozott intézkedését kérte e kérdés rendezésében.

Fiedler

Horváth Ágnes miniszter az OÉT-en

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 35.173.48.224 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »