Budapest: 5.85°
HUF/EUR: 365.98
szechenyi
Hírek » Részletek

Nem alkotmánysértő, hogy az Mt. nem szabályozza a szakszervezeti taglétszám-igazolás módját


Az Alkotmánybíróság 2008. szeptember 23-i ülésén elutasította azt az indítványt, amely szerint mulasztásos jogsértés történt, mivel a Munka Törvénykönyve nem rendelkezik arról, miként kell a szakszervezetnek taglétszámát igazolnia a munkaidő-kedvezmény biztosításához és a szakszervezeti reprezentativitás megállapításához.

Az indítványozó szerint ez a jogalkotói mulasztás sérti a munkáltatók jogos gazdasági érdekeit, megteremti a joggal visszaélés lehetőségét, jogbizonytalanságot okoz, és a szakszervezet törvényes jogait is csorbíthatja.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy valóban nincs olyan szabály az Mt.-ben, mely a szakszervezeti taglétszám igazolásának mikéntjére vonatkozna. Ezt követően azt vizsgálta, hogy a fennálló helyzet alkotmányellenes jogalkotói mulasztás-e, aminek következtében sérül a jogállamiságból levezetett jogbiztonsághoz való jog.

A határozat utal arra, hogy a munkáltatónak a szakszervezeti tisztségviselőnek járó munkaidő-kedvezmény, illetve bizonyos esetekben a szakszervezeti reprezentativitás megállapítása során elkerülhetetlenül tisztáznia kell a szakszervezet létszámát. Azt nem követelheti, hogy a munkavállaló szakszervezeti hovatartozásáról nyilatkozzon, és az érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló törvény miatt az sem nyújt megbízható információt, hogy hány munkavállaló kérte szakszervezeti tagdíjának munkáltató általi levonását. A szakszervezeti taglétszámra vonatkozó adatok tehát kizárólag a szakszervezettől kaphatók meg. A szakszervezet és a munkáltató közt konfliktus keletkezhet amiatt, hogy a jogszabály nem rendezi a taglétszám-igazolás módját, és azt sem, hogy a munkáltató milyen igazolási módot köteles elfogadni. Megjegyezte viszont az Alkotmánybíróság, hogy a taglétszám-igazolás kérdésével kapcsolatban is irányadó, hogy a szakszervezet és a munkáltató a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ebbe beletartozik, hogy a taglétszám-igazolás számukra elfogadható módjában megegyezzenek, illetve az igazolás részletes szabályait kollektív szerződésben is rögzíthetik. Az esetleges jogviták eldöntésére pedig az Mt. szabályai irányadók.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy lehetne jogszabályban rendelkezni a taglétszám-igazolás módjáról, de annak hiánya sem konkrét jogszabályi felhatalmazásból eredő jogalkotási kötelezettség elmulasztását, sem alkotmányos alapjog sérelmét eredményező szabályozási hiányosságot nem jelent.

(897/E/2004. AB határozat)

2008. szeptember 24.

Összefoglalót készítette: dr. Schnider Marianna jogi szakértő


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.235.75.196 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »