Budapest: 3.38°
HUF/EUR: 347.22
szechenyi
Hírek » Részletek

Európai üzemi tanácsok direktíva felülvizsgálatával kapcsolatos hírek


Kedves Kollégák,


Aug. 7.-i körlevelünk után szeretnénk beszámolni az EÜT irányelv legújabb fejleményeiről.Ha még emlékeztek rá, a Bizottság júl. 2.-án adta közre irányelv tervezetét. Értékelésünk szerint a javasolt változtatások csak csekély mértékű előrelépést jelentenek. Időközben, sajnálatos módon, az Európai parlament úgy határozott, hogy a kérdés jelentéstevő előadója Philip Bushill-Matthews, egy brit konzervatív képviselő lesz, aki közismerten ellenzi az irányelv revízióját. Ez csökkenti annak lehetőségét, hogy a Parlament jelentős mértékű javításokat javasoljon.

Július 11.-én a Chantillyben megtartott Foglalkoztatási és Szociális Tanács (EPSCO), ülésén a Tanács elnöke, Xavier Bertrand, a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament vitájára reflektálva sürgette a szociális partnereket, hogy közös ajánlást adjanak az irányelv tervezet legfontosabb kérdéseire  annak érdekében, hogy segítsék az EPSCO-t és megszülethessen még decemberben a megállapodás. Ilyen közös ajánlás, tanács nélkül a helyzet rendkívüli mértékben polarizálódik és nem lehetne a francia elnökség alatt lőre lépni. Az ESZSZ és a BE képviselői ezért megállapodtak abban, hogy elfogadják a Bizottság javaslatát a revízió alapjául és sürgősen feltárják a közös ajánlás területeit, amiket a francia elnökséggel és a Bizottsággal mielőbb megtárgyalnak. Megállapodtak továbbá abban, is, hogy ha az ajánlást véglegesíteni tudják, akkor felkérik az Európai Parlamentet, hogy vegye munkájában azt figyelembe.


Intenzív vita folyt az ESZSZ és a BE főtitkárai között egyebek között júl. 28.-án a párizsi ülésen, Bertrand úrral is.


A BE-vel – majd a többi európai szintű szociális partnerrel, a  CEEP-el és  UEAPME-vel megállapodás született egy  Bertrand úrnak címzett levélről és egy mellékletről, amit itt is csatolunk. Ebben található az a lista, amiben közösen megállapodtak, és amit az Európai Parlamentnek és a Miniszterek tanácsának megküldenek, azzal a kéréssel, hogy e kérdések tárgyalásánál vegyék figyelembe. Az EP Szociális és Foglalkoztatási bizottságának és az EU állandó képviseleteinek küldött levelet is mellékeljük.


A folyamat nem hivatalos, és a szociális párbeszéd kereteivel ellentétben, nem zárja ki a Parlamentet a módosítások és továbbfejlesztések vitájából. Az ESZSZ nem egyedül terjeszti be a módosításokat a BE-vel való megállapodás szerint, és így tudatában vagyunk annak, hogy nem pusztán a közös ajánlásban foglalt kérdéseket fogják benyújtani.
A korábbi körlevelünkkel kapcsolatban jelezzük, hogy sikerült közös álláspontot kialakítani a 2 (f) Cikkben foglalt „információra” vonatkozóan az SE irányelvben foglaltaknak megfelelően, és a célunknak teljesen megfelelő formában. A Bizottság „konzultáció” definíciójára vonatkozó szöveges javaslatba a 2 (g) Cikkben bevette a ’javasolt intézkedések, melyekre a konzultáció vonatkozik’ kifejezést, amivel a BE kapcsolatban véleményünk nem egyezik a álláspontjával, mely szerint a konzultáció a meghozott döntésekre kell, hogy vonatkozzon. Ez teljesen kioltja a ’management felelősségére’ való utalást, aminek felvétele pedig előrelépés volt a ’management előjogai’-hoz képest, amit a miniszterek javasoltak. Ezt a javasolt revidiált irányelv 23. bevezető rendelkezésével összefüggésben kell értelmezni. A ’javasolt intézkedések’ bekerülése a legnagyobb előrelépés.


Fejlődés volt a szakszervezeti képvelők státuszára vonatkozóan, az SNB 5.4 cikkében és a képzésre vonatkozó rendelkezésekben is, a 10.4 cikk.


A BE fő kérése a 10.1 és 12.3 cikk volt, mindkettőt eredetileg törölni szerették volna, és aminek megfogalmazásában végül is a fentiek szerint állapodtak meg, hasonlóan a 3.1 és 13.3-hoz.


A javasolt módosítás 13.1 cikke értelmezésünk szerint tisztázza, hogy a meglévő megállapodásokat újra lehet tárgyalni, vagy új megállapodást lehet aláírni a módosított irányelv és elfogadásának dátuma és az új szövegben meghatározott kötelezettségek hatályba lépésének dátuma között (ez általában két év). A két év alatt letárgyalt megállapodásokra a 94/45 Irányelv jelenlegi rendelkezései vonatkoznak. Ezt az értelmezést a BE is megerősített.


A tárgyalások során a BE a magyarázó memorandum 21. pontjára hívta fel a figyelmet, amely megemlíti az EÜT-k kommunikációjára és promóciójára (tájékoztatására és konzultációjára? – a ford.) vonatkozó nem szabályozói intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályok áttekintését és ezzel kapcsolatban közös lépéseket javasol. Erre utal a Miniszternek küldött levél is: „ az ESZSZ és a BE kész arra, hogy tájékoztassák tagjaikat a módosított irányelv széleskörű lehetőségeiről” és ezt követően megerősítésre került a szociális partnerek közös sajtókiadványában is. Egyszerűen szólva, ez azt jelenti, hogy közösen segítenék az új EÜT-ket azoknál a vállaltoknál, ahol korábban nem volt egy EÜT sem az irányelv elfogadása és annak hatályba lépése között – ez jelentős elmozdulást jelent a BE hagyományos felfogásában, és új lehetőségeket nyit meg a szociális párbeszéd keretében. Javasoljuk ezért, hogy nyújtsunk be a BE-vel közösen egy EU- pályázatot egy ilyen projekt finanszírozására.


A 13.3 cikk utolsó bekezdésének törlése, bár nem ideális megoldás, de számunkra nem vet fel lényeges gyakorlati kérdéseket: amikor egy új EÜT megalakul, a korábban működő EÜT természetszerűleg befejezi munkáját. Véleményünk szerint a közös ajánlás előrelépést jelent a Bizottsági javaslathoz képest, és segíti azt, hogy lényegesen egyszerűsítsük és főként időben lerövidítsük az EP-ben a tárgyalásokat és még decemberben jóváhagyja a Foglalkoztatási s szociális bizottság. Egyébként nincs esély arra, hogy előrelépés legyen e kérdésben a Bizottság és a Parlament jövő évi mandátumának megszűnése előtt.


Az elkövetkező napokban találkozunk az Európai Parlament és a Tanács munkacsoportjának tagjaival, hogy megbeszéljük, a további lépéseket. Erről a következő Magas szintű Nyári egyetemen fogunk beszámolni Londonban, szeptember 26-27.-én.Tisztelettel,


John Monks      Reiner Hoffman
főtitkár      főtitkárhelyettes

Ha még emlékeztek rá, a Bizottság júl. 2.-án adta közre irányelv tervezetét. Értékelésünk szerint a javasolt változtatások csak csekély mértékű előrelépést jelentenek. Időközben, sajnálatos módon, az Európai parlament úgy határozott, hogy a kérdés jelentéstevő előadója Philip Bushill-Matthews, egy brit konzervatív képviselő lesz, aki közismerten ellenzi az irányelv revízióját. Ez csökkenti annak lehetőségét, hogy a Parlament jelentős mértékű javításokat javasoljon.Július 11.-én a Chantillyben megtartott Foglalkoztatási és Szociális Tanács (EPSCO), ülésén a Tanács elnöke, Xavier Bertrand, a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament vitájára reflektálva sürgette a szociális partnereket, hogy közös ajánlást adjanak az irányelv tervezet legfontosabb kérdéseire  annak érdekében, hogy segítsék az EPSCO-t és megszülethessen még decemberben a megállapodás. Ilyen közös ajánlás, tanács nélkül a helyzet rendkívüli mértékben polarizálódik és nem lehetne a francia elnökség alatt lőre lépni. Az ESZSZ és a BE képviselői ezért megállapodtak abban, hogy elfogadják a Bizottság javaslatát a revízió alapjául és sürgősen feltárják a közös ajánlás területeit, amiket a francia elnökséggel és a Bizottsággal mielőbb megtárgyalnak. Megállapodtak továbbá abban, is, hogy ha az ajánlást véglegesíteni tudják, akkor felkérik az Európai Parlamentet, hogy vegye munkájában azt figyelembe.

Intenzív vita folyt az ESZSZ és a BE főtitkárai között egyebek között júl. 28.-án a párizsi ülésen, Bertrand úrral is.

A BE-vel – majd a többi európai szintű szociális partnerrel, a  CEEP-el és  UEAPME-vel megállapodás született egy  Bertrand úrnak címzett levélről és egy mellékletről, amit itt is csatolunk. Ebben található az a lista, amiben közösen megállapodtak, és amit az Európai Parlamentnek és a Miniszterek tanácsának megküldenek, azzal a kéréssel, hogy e kérdések tárgyalásánál vegyék figyelembe. Az EP Szociális és Foglalkoztatási bizottságának és az EU állandó képviseleteinek küldött levelet is mellékeljük.

A folyamat nem hivatalos, és a szociális párbeszéd kereteivel ellentétben, nem zárja ki a Parlamentet a módosítások és továbbfejlesztések vitájából. Az ESZSZ nem egyedül terjeszti be a módosításokat a BE-vel való megállapodás szerint, és így tudatában vagyunk annak, hogy nem pusztán a közös ajánlásban foglalt kérdéseket fogják benyújtani.
A korábbi körlevelünkkel kapcsolatban jelezzük, hogy sikerült közös álláspontot kialakítani a 2 (f) Cikkben foglalt „információra” vonatkozóan az SE irányelvben foglaltaknak megfelelően, és a célunknak teljesen megfelelő formában. A Bizottság „konzultáció” definíciójára vonatkozó szöveges javaslatba a 2 (g) Cikkben bevette a ’javasolt intézkedések, melyekre a konzultáció vonatkozik’ kifejezést, amivel a BE kapcsolatban véleményünk nem egyezik a álláspontjával, mely szerint a konzultáció a meghozott döntésekre kell, hogy vonatkozzon. Ez teljesen kioltja a ’management felelősségére’ való utalást, aminek felvétele pedig előrelépés volt a ’management előjogai’-hoz képest, amit a miniszterek javasoltak. Ezt a javasolt revidiált irányelv 23. bevezető rendelkezésével összefüggésben kell értelmezni. A ’javasolt intézkedések’ bekerülése a legnagyobb előrelépés.

Fejlődés volt a szakszervezeti képvelők státuszára vonatkozóan, az SNB 5.4 cikkében és a képzésre vonatkozó rendelkezésekben is, a 10.4 cikk.

A BE fő kérése a 10.1 és 12.3 cikk volt, mindkettőt eredetileg törölni szerették volna, és aminek megfogalmazásában végül is a fentiek szerint állapodtak meg, hasonlóan a 3.1 és 13.3-hoz.

A javasolt módosítás 13.1 cikke értelmezésünk szerint tisztázza, hogy a meglévő megállapodásokat újra lehet tárgyalni, vagy új megállapodást lehet aláírni a módosított irányelv és elfogadásának dátuma és az új szövegben meghatározott kötelezettségek hatályba lépésének dátuma között (ez általában két év). A két év alatt letárgyalt megállapodásokra a 94/45 Irányelv jelenlegi rendelkezései vonatkoznak. Ezt az értelmezést a BE is megerősített.

A tárgyalások során a BE a magyarázó memorandum 21. pontjára hívta fel a figyelmet, amely megemlíti az EÜT-k kommunikációjára és promóciójára (tájékoztatására és konzultációjára? – a ford.) vonatkozó nem szabályozói intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályok áttekintését és ezzel kapcsolatban közös lépéseket javasol. Erre utal a Miniszternek küldött levél is: „ az ESZSZ és a BE kész arra, hogy tájékoztassák tagjaikat a módosított irányelv széleskörű lehetőségeiről” és ezt követően megerősítésre került a szociális partnerek közös sajtókiadványában is. Egyszerűen szólva, ez azt jelenti, hogy közösen segítenék az új EÜT-ket azoknál a vállaltoknál, ahol korábban nem volt egy EÜT sem az irányelv elfogadása és annak hatályba lépése között – ez jelentős elmozdulást jelent a BE hagyományos felfogásában, és új lehetőségeket nyit meg a szociális párbeszéd keretében. Javasoljuk ezért, hogy nyújtsunk be a BE-vel közösen egy EU- pályázatot egy ilyen projekt finanszírozására.

A 13.3 cikk utolsó bekezdésének törlése, bár nem ideális megoldás, de számunkra nem vet fel lényeges gyakorlati kérdéseket: amikor egy új EÜT megalakul, a korábban működő EÜT természetszerűleg befejezi munkáját. Véleményünk szerint a közös ajánlás előrelépést jelent a Bizottsági javaslathoz képest, és segíti azt, hogy lényegesen egyszerűsítsük és főként időben lerövidítsük az EP-ben a tárgyalásokat és még decemberben jóváhagyja a Foglalkoztatási s szociális bizottság. Egyébként nincs esély arra, hogy előrelépés legyen e kérdésben a Bizottság és a Parlament jövő évi mandátumának megszűnése előtt.

Az elkövetkező napokban találkozunk az Európai Parlament és a Tanács munkacsoportjának tagjaival, hogy megbeszéljük, a további lépéseket. Erről a következő Magas szintű Nyári egyetemen fogunk beszámolni Londonban, szeptember 26-27.-én.


Tisztelettel,

John Monks      Reiner Hoffman
főtitkár      főtitkárhelyettes


Letölthető állományok:

et.pdf (0 kb)

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.239.151.158 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »