Budapest: 3.38°
HUF/EUR: 347.22
szechenyi
Hírek » Részletek

Szakképzési konferencia Sopronban


A nyugat-magyarországi LIGA hetek október 2-óta zajló rendezvénysorozata végállomásán Kiss Zoltán régióvezető által levezetett soproni szakképzési konferencián dr. Szabó Imre szakértő hangsúlyozta, hogy a magyar szakképzés fejlődése érdekében komoly szakmai vitákra és nem a politikusok rövid távú érdekeinek megvalósítására volna szükség. Az esemény hozzájárult a szakképzés továbbfejlesztéséhez, a munkaerő-piaci igények és a képzések összhangjának javításához, emellett adalékul szolgált a Regionális Képzési és Fejlesztési Bizottság további munkájához is. Alper László és Németh Károly elnökségi tagok részvételével – a Hotel Wollnerben – lebonyolított konferenciát a Munkaerőpiaci Alap terhére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium biztosította...

Az idei évtől jelentős változások kezdődnek a hazai szakképzési rendszerben, aminek egyik legfontosabb eleme, hogy létrejött egy decentralizált döntési rendszer, melynek keretében a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok tesznek javaslatot a beiskolázási irányokra és arányokra. A megalapozott döntések érdekében az elmúlt időszakban a gazdasági érdekképviseletek jelentős erőfeszítéseket tettek arra, hogy felmérjék a gazdaság igényeit különös tekintettel a szakképzett munkaerő jövőbeni alkalmazásának strukturális és mennyiségi kérdéseire. A LIGA Szakszervezetek is részt vesz ebben az országos projektben, aminek végső célja a keresletvezérelt szakképzési rendszer kialakítása. Tekintettel arra, hogy a gazdasági érdekképviseletek – köztük a szakszervezetek is – érdekeltek abban, hogy a vállalatok munkaerő-kereslete és a mukaerőpiac kínálata között a lehető legnagyobb összhang jöjjön létre, szükséges, hogy a következő időszakban is folytatódjon a párbeszéd a szakképzésben érdekelt szereplők között. Ennek érdekében tartottuk soproni regionális fórumunkat, melynek fókuszában az autóipar/közszolgáltatások-közüzemek/a határon átnyúló migráció / a beszállítói ipar/ rendészeti ágazat van.

A Hotel Wollnerben miután Kiss Zoltán régióvezető köszöntötte a mintegy negyven megjelent tisztségviselőt és szakértőt, a szakképzés általános helyzetéről dr. Szabó Imre a LIGA Szakszervezetek szakértője mondott bevezetőt.
- Vannak olyan ügyek, ahol mindenkinek egy irányba kell húzni, és ilyen a szakképzés és az azzal összefüggő foglalkoztatás ügye. Noha nagyon korszerű technika áll ma már a szakképzés lehetőségére, mégis egyre gyengébb képességű diákok érkeznek az oktatásba. Elsősorban a foglalkoztatás struktúrájában van a probléma, hiszen napjainkban az alacsony foglalkoztatás elsődleges oka a képzetlen munkaerő. Komoly szakmai vitára és nem a politikusok rövid távú érdekeinek megvalósítására volna szükség – mondta.

Dr. Szabó Imre – ezt követően – beszélt még a gazdaság szereplőinek a képzés tartalmi meghatározásába való bevonásáról, a 2008. évi szakképzési projektről, valamint a regionalitás fontosságáról is. Az előadó többször utalt arra, hogy jelentős adó- és járulékcsökkentésre irányuló törekvésekben nem tud partner lenni a LIGA.

A regionális munkaerő-piaci helyzet bemutatása címet viselte dr. Kovács Péter nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szakmai főigazgató-helyettes előadása. Elhangzott, hogy csökken a népesség, csökken a munkaerő-forrás, alacsony a foglalkoztatás és magas az inaktivitás, ugyanakkor európai szinten is korrektek a gyermeknevelési lehetőségek, mintegy 27-30 ezer a munkanélküli a régióban – ezek a legfőbb jellemzők a nyugat-magyarországi régióban.

- A képzés és a szakképzés hosszú távú folyamat, ha ma valamiről döntünk, annak évek múlva lesz hatása. Rossz az oktatás finanszírozásában az érdekeltségi rendszer, a normatív helyett feladat alapú finanszírozásra volna szükség. Minden szülő azt szeretné, ha a gyermeke felsőfokú végzettséget szeretne. Ugyanakkor nonszensznek tartom, hogy bizonyos országrészekben egyes rétegeknél újratermelődik az analfabetizmus, ma már léteznek olyan gimnáziumok, ahová közepes eredménnyel is bejuthat a diák, következésképpen napjainkban sem mennyiségében, sem minőségében nem megfelelő a kibocsátás. Ma mind a gyermeknek, mind a szülőnek megfelelő információval kell bírnia, azért is, hogy a művelt ember mobilitása a munkaerőpiacon sokkal nagyobb lehessen – mondta.

A szakképzéssel szembeni igényekről Vissi Ferenc, a Rába Járműipari Holding Nyrt. HR. igazgatója tartott előadást. A cégről és az üzletági termékekről szóló rövid ismertető után – egyebek mellett – elhangzott, hogy erősebb lett bizonyos hiányszakmák képviselőinek foglalkoztatása. A vasas iparágba évente mintegy száz új munkaerő szükségeltetik, ebből a felének fiatal pályakezdőnek kell lenni. A mennyiségi (statisztika – előremutató), minőségi (az élethosszig tartó tanulás gondolkodásmódjának kialakítása) és elkötelezettségi (igényesség, érték, attitűd) igényekről Vissi Ferenc kifejtette, hogy az elvárások miatt az iskoláknak értéket kell átadniuk, nevelniük kell. A HR igazgató beszélt még a gyár által megfogalmazott, iskolákkal szembeni elvárásokról, így a tanulási képességek fejlesztéséről, a diákokkal való közvetlen kapcsolat segítéséről, valamint a magasabb műveltségi szint elérése érdekében szükséges értékközvetítésről is.

Az iskolarendszerű képzés lehetőségeiről, a kihívásokról és a realitásokról Rákóczi Tibor, a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója beszélt. Ezt követően a szakképzés intézményrendszerének átalakítása (különös tekintettel a TISZK.-ekre) volt a témája Szabó Leventéné Kovács Andrea Savaria TISZK. ügyvezető előadásának. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok szerepéről pedig Kenyeresné Vörös Rita, az RFKB társelnöke beszélt.

A konferencia végén a szakképzés fejlesztésében betöltött szakszervezeti szerepről és a konferencia tapasztalatairól beszélt dr. Szabó Imre. A fórum lehetőséget biztosított arra is, hogy a meghívott szakszervezetek képviselői kötetlen beszélgetés keretében áttekintsék a regionális együttműködés további lehetőségeit is. 


 Kép és szöveg: Szita Róbert


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.239.151.158 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »