Budapest: 7.3°
HUF/EUR: 347.22
szechenyi
Hírek » Részletek

Sztrájkjogot a rendőröknek


A rendvédelmi munkavállalók jogát a sztrájkhoz a LIGA Szakszervezetek már évek óta szeretné  törvényben biztosítottnak látni, és most végre úgy tűnik, áttörést lehet elérni ebben az ügyben. A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete még tavaly fordult az ombudsmani hivatalhoz, hogy állapítsa meg: joguk van a sztrájkhoz.
A közérdek, a nemzetbiztonság, a közegészségügy, a közerkölcs védelme érdekében korlátozható a sztrájk a rendvédelmi szervek hivatásos állományánál. Az Európai Szociális Charta tartalmából azonban Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa végül arra következtet, hogy a teljes sztrájktilalom rendelkezését át lehetne gondolni, korszerűbbé lehetne tenni.

Az ombudsman az igazságügyi és rendészeti miniszter véleményét kérte arról, hogy a hivatásos rendőröknek-tűzoltóknak ugyanolyan jogokat kellene biztosítani, mint a többi állampolgárnak. Ezeket a jogokat a rendvédelmi szervek esetében a demokratikus társadalomban való működéshez szükséges mértékben és módon lehetne korlátozni, figyelembe véve eltérő feladataikat és azt, hogy egy esetleges sztrájk ne lehetetlenítse el, alapvetően ne akadályozza a szerv munkáját, valamint ne veszélyeztesse a közbiztonság védelmét (ú.n. elégséges szolgáltatás biztosítása).

A biztos jelenleg is indokoltnak, a nemzetközi gyakorlathoz és az Alkotmánybíróság irányadó állásfoglalásához is illeszkedőnek tartja, hogy a törvény értelmében általában nincs helye sztrájknak, ha az közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné az életet, az egészséget, a testi épséget, a környezetet, vagy elemi kár elhárítását akadályozná. A törvény azonban azt is kimondja, hogy tilos a sztrájk az igazságszolgáltatási szerveknél, a Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi rendészeti szerveknél és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál.

Az ombudsman idejétmúltnak tartja ezt a rendelkezést, amely 1999 óta nem felel meg az ország nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeinek – akkor lett ugyanis Magyarországon a jogrend része az Európai Szociális Charta. A Chartában foglaltak szellemében a rendvédelmi dolgozók sztrájkjogának teljes tiltása sérti a jogállamiság elvét és nem biztosítja a nemzetközi és a belső jog összhangját sem.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa utalt rá, hogy a nemzeti jogalkotásnak kell meghatároznia, mennyiben alkalmazzák a nemzetközi egyezmények rendelkezéseit. Mindezek alapján felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, tájékoztassa álláspontjáról, az esetleges kormányzati elképzelésekről, jogalkotási szándékokról.

A LIGA Szakszervezetek teljes mértékben és minden eszközzel támogatja az ombudsman elképzeléseit, és a fegyveres és rendvédelmi munkavállalók sztrájkjogának megszerzését. A rendőrök, tűzoltók kiemelten fontos feladatot látnak el az ország és annak minden egyes állampolgára számára, mégis, semmilyen kiemelt szerepet nem kapnak az érdekegyeztetés országos folyamatában, sem erős eszközeik nincsenek arra, hogy érdekeiket érvényesítsék. A munkaügyi viták legerősebb munkavállalói eszközét ezért elérhetővé kell tenni a rendvédelmi szférában dolgozóknak is, ahogy egyébként arra számos nemzetközi példa is akad.

Forrás: www.obh.hu / LIGA Szakszervezetek


Letölthető állományok:

frsz_sztrajkjog.pdf (151 kb)

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.229.118.253 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »