Budapest: 22.81°
HUF/EUR: 329.54
szechenyi
Hírek » Részletek

OÉT - A kormány álláspontja radikalizálódik, közelít a Reformszövetséghez


Nem sikerült megállapodni az Országos Érdekegyeztető Tanácsban ma sem. A Kormány egyre többet akar, egyre közelebb érzi magához a Reformszövetség javaslatát, és egy tessék-lássék megállapodásban akar megnyugvást keresni.

Az eddig asztalra került javaslatok – különböző mértékekben – de a terheket a munkavállalókra helyezik. Ez a szakszervezeti oldal számára elfogadhatatlan. Rendszerszerű kiadáscsökkentő javaslatokat nem találtunk, bevételt növelő tételeket igen, de ezek mind a munkavállalókat terhelnék.
Az oldal javasolja a tárgyalásokat olyan megoldás irányba vinni, ahol a magas jövedelműek helyett a közepes és alacsony jövedelműek részesülnének előnyben.
További általánosabb jeleggű probléma, hogy a javaslatok üzenete az, hogy ha a munkabérre rakódó terheket csökkentjük, akkor egy növekedési pálya beindulása várható a foglalkoztatásban. A munkavállalói oldal ugyanakkor úgy látja, hogy az intézkedések ugyan kis mértékben elérhetik ezt a célt, de komoly változást nem hozhatnak. 1990 óta a munkáltatók által fizetendő járulékok folyamatosan csökkentek, míg végül ma a munkavállaló több terhet fizet, mint a munkaadó. A versenyképesség javításával összességében egyetért az oldal, de ennek nem lehet eszköze a munkabérek további rontása.
Ha a forgalmi típusú terhek növekednek, akkor ezt mindenképpen differenciáltan szabad csak megtenni. Így az ÁFA emelése nem történhet egy egységes kulcs mentén.
Adókedvezmények és mentességek tollvonásszerű megszüntetése nem járható út. A béralkuk során ugyanis ezek a juttatások beépültek a bérekbe. Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy ezek a juttatások végeredményben nem a munkavállalók kedvezményei, hanem a munkáltatóké, hiszen ők adhatják adómentesen, míg az így kapott kvázi bérkiegészítés nem épül be a munkavállalók járulékalapjába.
A munkavállalói oldal ugyancsak hangsúlyozta az egészségpénztári rendszerbe való beavatkozás társadalmi veszélyeit, és az öngondoskodás elvének erősítését.

Gaskó István hozzászólásában elmondta, hogy a LIGA Szakszervezetek továbbra is úgy látja, hogy a kormány javaslatai két célt kevernek. A rövidtávú válságkezelő javaslatokat és a középtávú javaslatokat, amelyek a magyar gazdaság rendbetételét célozzák. A LIGA javasolja a tárgyalásokat is ennek megfelelően két részre osztani.
Nem a munkabérek járulékai miatt vannak elbocsátások, hanem a megrendelések hiánya miatt. Ezért valószínű, hogy a járulékok csökkentése nem lehet megoldás. Javasolja ezért a járulékcsökkentés differenciálását és mértékkel való alkalmazását. 
Szociális ellátások kurtítása sem elfogadható, kiváltképp, amikor a válságtól érintett munkavállalók tömegesen fordulnának a szociális ellátórendszerhez. Ugyanígy a béren kívüli juttatások megadóztatása sem lehet most megoldás.
A LIGA Szakszervezetek sürgeti tehát, hogy a kormány mielőbb dolgozzon ki egy embert kímélő válságkezelő programot és mielőbb állítsa helyre a kormányzáshoz szükséges többséget.
A kiadáscsökkentés forrásainak keresése mellett kezdjen el végre komolyan gondolkodni a bevételnövelésről is, így a feketegazdaság elleni küzdelem hatékonyabbá tételén, a korrupció leküzdésén.
Gaskó István végül bejelentette, hogy – a nem a válság megoldását közvetlen célzó intézkedések ellen – a LIGA Szakszervezetek elképzelhetőnek tartja tiltakozó akciók szervezését is.

Rolek Ferenc a munkaadói oldal nevében hosszasan taglalta, hogy az általuk elkészített anyag – amely egy az egyben fedi a reformszövetség anyagát – ugyan lehet hogy nem tökéletes, de csak azért mert kevés idejük és erőforrásuk volt az elkészítésére. Mindemellett jónak és hasznosnak tartják javaslataikat és két fontos kritériumot neveztek meg: drasztikus és határozott fellépést és mindezt azonnal.

Intermezzo: valaki a parlamentben olvassa a LIGA honlapját, mert ma már nem csak a kormány tagjainak járt a kávé felszolgálása, hanem a szociális partnereknek is. Ellenben tovább mélyült a válság: már csak az elnökségi asztalon vannak pogácsák, a szakértők és a sajtó hoppon maradt.

Gyurcsány Ferenc megköszönte a hozzászólásokat és hogy ő is hozzászólhat. Majd fejtegetésbe kezdett Darwin evolúciós elméletéről. Kifejtette, hogy aki gyorsabban alkalmazkodik, az győzedelmeskedik.
Magyarország gondjainak ma két forrása van. Az egyik külső – a gazdasági világválság. A másik belső – Magyarország 2000-2006 között túl sokat foglalkozott önmagával, miközben nem tett meg olyan nagy átalakításokat, melyeket a környező országok megtettek.
A miniszterelnök öt nagy javaslatcsomagot lát a válság megoldására. Az egyik a Kormányé, a másik a Reformszövetségé. Ez utóbbi szinte teljesen egybeesik a munkaadói oldal javaslatával. A következő javaslat Bokros Lajos nevéhez fűződik, amely a konzisztens program, amely jelentősen eltér az előzőektől. A miniszterelnök konzisztens programnak tartja az MSZOSZ programját is. Ötödikként a Fidesz programját említette, amely szerinte úgy összegezhető, hogy szerintük nincs szükség programra.
Gyurcány Ferenc bejelentette, hogy kormányától azt várja, a napokban és a következő hetekben határozottabban és erősebben lépjen fel a válság kezeléséért.
Elmondta, fontosnak tartja, hogy a közéletben szerepet vállaló emberek ne pánikot keltsenek, hanem bátorítsák az ország lakosságát a cselekvésre.
Végül a következőket javasolta:
Nagyobb struktúraváltás kell, több kiadáscsökkentés a kormány eredeti javaslataihoz képest. Ebben a Reformszövetség javaslatai lehetnek irányadóak, bár mélyebben és hosszabban kell elemezni azt. A természetbeni juttatások megvonása nem elviselhető teher a munkavállalók számára, de teljesen eltekinteni ettől nem lehet. Gyurcsány Ferenc kompromisszumos megoldást javasolt, úgy, hogy a juttatások körét szűkítik, de nem szüntetik meg.
Fő célként fogalmazta meg, hogy Magyarország még az idén teljesítse az ERM II rendszerhez való csatlakozás feltételeit, illetve őszre határozza meg tartható céldátumot az Euró bevezetésére.
Az egyeztetéseket ugyan márciusban is folytatja a kormány, de az adó- és nyugdíj javaslatait már jövő héten benyújtja a parlament elé.

Gaskó István a miniszterelnök hozzászólására úgy reagált, hogy abból kitűnik, a munkaadói oldal és egyúttal a reformszövetség javaslata egyre szimpatikusabb a kormány számára.
A LIGA Szakszervezetek elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel épp a két héttel ezelőtti OÉT-en a minszerelnök által javasolt elv sérül, azaz hogy ne fogadjunk el olyan javaslatot, ami a válság mélyülését okozná. Az alacsony jövedelműek nagyobb mértékű sarcolása a magas jövedelműek adóterheinek könnyítése mellett, pedig épp a válságot súlyosbítja. A miniszterelnök optimizmusa a társadalom teherbírását illetően illúzió.
Gaskó István a Reformszövetség javaslatának egy elemét külön is kiemelve illusztrálta, hogy milyen átgondolatlan javaslatok szerepelnek benne. Így a vasúti ágazatból mintegy 80 milliárd forint kivonása nem lehet egy józan cél. 
A nyugdíjrendszerre tett javaslat többek között azért is kockázatos, mert a rendszert nem lehet tovább foltozgatni, hanem teljeskörűen és rendszerszemlélettel kell átalakítani. A nyugdíjasok 2008 decemberében már amúgy is mintegy 8%-os veszteséget szenvedtek el, ezért a nyugdíjak további csökkentése nem elfogadható a LIGA Szakszervezetek számára.

Rolek Ferenc felszólalásában az amerikai futballt hozta példaként. A játékban úgy lehet gólt szerezni, ha a futó előreszaladva túl tud futni egy vonalon a labdával, amit a háttérből az irányító dob neki. A csapat többi tagjának a dolga, hogy állja az ütéseket a másik csapat összes tagjától. A végén persze – ha győznek – mind együtt örülnek és pezsgőznek.

Gyurcsány Ferenc azt javasolta, az OÉT folytasson részletekbe menő vitát. Az SZJA kérdésében például úgy tűnik, a kormány a szakszervezetek javaslataihoz áll közelebb.
Gaskó István felvetésére elmondta, hogy valószínűleg minden jelenlévő szíve fáj a vasútért, a gazdálkodásán akkor is javítani kell, azt hatékonyabbá kell tenni úgy, hogy a kapott szolgáltatás színvonala látványosan javul.
Ekkor a miniszterelnök hirtelen elköszönt, felpattant és zakóját a vállára csapva sebes léptekkel elhagyta a termet.

A tárgyalások eredményeképpen az OÉT tagjainak többsége elfogadott egy –  a Kormány által előre előkészített(!) – emlékeztetőt, amelyet a LIGA Szakszervezetek nem fogadott el. Az emlékeztető ugyanis megállapodásként kezelt olyan témákat, amelyekben az Érdekegyeztető Tanács nem foglalt állást. Habár Csizmár Gábor államtitkár és a munkaadói szövetségek minden áron át akarták vinni akaratukat, hogy „megállapodás” szülessen, mintegy három órányi vita után sem sikerült ezt elérniük. Azok a szakszervezeti szövetségek, amelyek amúgy is szoktak a háttérben egyeztetni a kormánnyal ugyan szintén elfogadták ezt a dokumentumot, de azt az elképzelést, hogy ez az „emlékeztető” az OÉT dokumentumaként lásson napvilágot, sikeresen akadályozta meg a LIGA Szakszervezetek. 


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 54.210.158.163 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »