Budapest: 18.92°
HUF/EUR: 333.17
szechenyi
Hírek » Részletek

AB döntés a szolgálati idő számításáról


Az Alkotmánybíróság 2009. március 1-ji ülésén alkotmányellenesnek találta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozatot, és azt megsemmisítette.

Mint ismeretes, a Legfelsőbb Bíróság Jogegységi Tanácsa 2007. december 17-én jogegységi határozatot hozott, mely szerint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi időt szolgálati időként be kell számítani.
A jogegységi határozat szerint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény a szakmunkástanuló-viszonyban töltött időt szolgálati időként határozta meg. A Tbtv. 1976. június 24-én hatályban volt 10. § (2) bekezdése alapján a Minisztertanács a biztosítottak körét kiterjeszthette, így a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák tanulóinak társadalombiztosítási jogállása megegyezett a szakmunkástanulókéval.
Az Alkotmánybírósághoz összesen 147 olyan indítvány érkezett, amelyek a jogegységi határozat alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányultak.
Az Alkotmánybíróság indokolásában az alábbiakat emelte ki.
A jogegységi határozat olyan normatartalmat alakított ki, amely a minisztertanácsi határozatból sem közvetlenül, sem értelmezés révén nem ragadható meg; a Legfelsőbb Bíróság túllépte a jogalkalmazás egységét biztosító jogértelmező jogkörének az Alkotmányban meghatározott kereteit. Utaltak arra is, hogy a jogegységi határozat nem csak hogy nem tett eleget a jogegységesítő funkció alapkövetelményének, hanem a bírósági jogalkalmazás elbizonytalanodását is eredményezi.
Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy nem fogadtak el egyetlen olyan jogszabályt sem, amely a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolában töltött időt akár munkajogi, akár társadalombiztosítási szempontból jogszerző időnek ismerte volna el. Márpedig kizárólag a jogalkotó jogosult arra, hogy bizonyos időtartamokat jogszerző időnek elismerjen. Ezt a jogkört, illetőleg az ebből fakadó jogosítványok gyakorlását nem helyettesítheti sem a bírósági jogalkalmazás, sem a Legfelsőbb Bíróság jogértelmező tevékenysége.
A jogegységi határozat személyi hatálya a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira terjed ki, azt viszont már nem állapítja meg, hogy a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolában töltött tanulmányi idő a más foglalkoztatási jogviszonyban állókra is vonatkozna.
Tisztázatlan továbbá a „szolgálati idő” fogalma is, mivel a már nem hatályos jogszabályok a maitól eltérő jogi kifejezéseket használtak.
A jogegységi határozat az AB közzétételének napján veszti hatályát.Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 54.172.234.236 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »