Budapest: 11.31°
HUF/EUR: 342.32
szechenyi
Hírek » Részletek

ESZSZ VB Brüsszel, 2009. július 8.


A főtitkár tájékoztatójában elemezte a tavaszi demonstrációkat, bár sikeresnek ítélte az akciókat, de azokat már nem tartja már elegendőnek.
EU parlamenti választások eredményét, - mint ahogy már mindenki előtt ismeretes, - a szocialista frakció jelentős veszteségeket szenvedett és sajnos aggasztóan előretört a szélsőjobb. Az elemzés szerint ez a szociáldemokrácia kritikájaként is értékelhető, és az e-re és a nemzeti konföderációkra nézve is kritika, és sajnos az is tény, hogy nem sikerült a tagjainkat rábírni arra, hogy menjenek el szavazni. Mindenek ellenére az ESZSZ felveszi majd a kapcsolatot a szakszervezetbarát képviselőkkel és létrehoz majd az ESZSZ-en belül egy kapcsolattartó csoportot.

Ír népszavazás: ideje valószínűleg október 2. John Monks részt fog venni az Ír Konföderáció (ITUC) kongresszusán és előtte találkozik az ír miniszterelnökkel.

Szerb helyzet: bonyolult, mert a Nezavisnost-ból kivált szervezetek kérik a felvételüket az ESZSZ-be. Áprilisban járt egy tényfeltáró misszió Szerbiában, és a szerb szakszervezetek képviselői szeptemberben találkoznak a főtitkárral.

Andoki Közösség/ Kolumbia
Az EU- Andoki Közösség, EU- Közép-Amerika tárgyalások jól haladnak, az ESZSZ is tárgyalt a térség szervezeteivel. A tárgyalások során az Andoki Közösség (Bolívia, Kolumbia, Equador és Peru) Bolívia kilépett a tárgyalásokból, és az EU tovább tárgyalt a másik hárommal. Az ESZSZ szerint a kétoldalú tárgyalások az egyes országokkal komoly hiba lenne különösen Kolumbia esetében, mert ott különösen rossz a szakszervezetek helyzete. Fel kellene hívni az országok figyelmét az ILO konvenciók betartására is.

Törökország
Az ESZSZ támogatja Törökország EU csatlakozását, de szeretné elérni, hogy tartsák be az EU Alapvető Jogok Chartáját. Az ESZSZ az EU Bizottság számára megfogalmazta, hogy az  EU jogszabályok átvételének szolgálnia kell a török munkavállalókat, és a munkaerőpiacot. Erre vonatkozóan tervet kell készíteni, melyben kiemelten kell foglalkozni az informális gazdaággal, és különös figyelmet kell fordítani a nők foglalkoztatására. Meg kell határozni a szociális partnerek és az intézmények szerepét. Biztosítani kell továbbá a szakszervezeti jogok betartását.
Másik téma, hogy a KESK konföderációt többször megtámadták a török hatóságok, több mint negyven kollégát letartóztattak, köztük sok nőt. Az ESZSZ tiltakozik a támadások ellen. Az

Az ILO delegációt küld Törökországba.
 
Munkaidő direktíva
A direktíva felülvizsgálata nem történt meg, mert az Európai Tanácsnak és a Parlamentnek különbözött a véleménye a direktívát illetően. A tervezet felhívja az EU Bizottságot arra, hogy kezdjen büntető szankciós eljárást mindazon tagországok ellen, amelyek jelentősen megsértik a direktívát.
Az ESZSZ ragaszkodik hozzá, hogy a készenléti idő kerüljön beszámításra és az Európai Parlament álláspontját támogatja, hogy a munkaidő a munkavállalók egészségének megőrzése érdekében rögzítse, hogy a szolgálatban töltött időt kötelező pihenésnek kell követnie..
Fentieknek megfelelően az ETUC VB fenntartja elkötelezettségét a munkaidő direktívák maradéktalan betartatására, amely a munkavállalók egészségének, biztonságának alapvető feltétele.

Az EU Bíróság ítéleteinek nyomon követése

Az EU Bizottság és az Európai Tanács kérésére az európai szociális partnerek egy ad-hoc csoportot hoztak létre az eddigi ítéletetek következményeinek követésére.  Az ESZSZ az első pillanattól világossá tette, hogy ez nem szünteti meg az Európai Bizottság felelősségét
a Munkaerő kölcsönzési direktívát illetően, melyet sürgősen felül kell vizsgálni. Ezek közül néhány:
• Az EU Bíróság döntéseinek hatása a közös piaci szabályokra
• Tisztességes verseny
• El kell távolítani az akadályokat és/vagy megfelelő körülményeket kell a teremteni a munkavállalók és szolgáltatások szabad mozgásának
• Átláthatóság
• A diszkriminációmentesség alapelve


AZ ESZSZ Nőbizottságának felülvizsgált szervezési és működési szabályzata
Catelene Passchier ismertette az ESZSZ Nőbizottságának eddigi választási és működési gyakorlatát, mely még 1987-re nyúlik vissza. Közben az EU bővítés miatt is sok változás történt, de a Nőbizottság működési szabályzata nem változott, ezért tett az ESZSZ javaslatot egy új SZMSZ-re. A Bizottság működését ráadásul összhangba kell hozni a PERC közeljövőben megalakuló Nőbizottságával is.
A munkaanyagot, mely tartalmazza a jelölések, választások, munkamódszer stb. szabályait, a VB elfogadta.

Információ a decemberben megrendezésre kerülő koppenhágai Klíma Csúcstalálkozó előkészítéséről
Az ENSZ klímakonferenciája 2009. december 7-18. között Koppenhágában kerül megrendezésre, és azért bír nagy jelentőséggel, mert a tagországoknak ezen egyezségre kell jutniuk egy új klímaegyezményről, mely a Balin, 2007-ben elfogadott akcióterven alapul..
Az ESZSZ üdvözölte az Európai Tanács „klímacsomagját”, de egyben sajnálatát is kifejezte, hogy a csomag nem foglalkozott a klímaváltozás munkavállalókra gyakorolt hatásaival. Az ESZSZ szerint Európai alapot kell létrehozni az alacsony szénfogyasztású gazdaság megvalósítására és arra, hogy a jövendő átmeneti program tartalmazza a következő elemeket:
• A klímaváltozás hatásai a munkavállalókra
• Oktatási programok, átképzés,
• Zöld munkahelyek
• Kutatás, fejlesztés
• Alternatív foglalkoztatás, szociális védelem
• Az energiához való hozzáférés biztosításának jobbá tétele
• Közbefektetés a fenntartható fejlődés érdekében

Az ESZSZ és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség is fontosnak tartja, és követeli, hogy a szociális kérdések és a válság kérdése kerüljenek be a megtárgyalandó témák közé, és ennek a követelésnek már a konferenciát előkészítő fórumon hangot is adott. Az ETUC javasolja egy új tanulmány-project létrehozását „Klímaváltozás, új iparpolitikák és a válságból való kilábalás” címmel. Az ESZSZ Fenntartható Fejlődés munkacsoportja októberben ül őszzel és ott megtárgyalja ezt a határozati javaslatot, melyet az ugyancsak októberi VB ülés újratárgyal majd.  

Tavaszi szövetségi kiáltvány: Egy olyan EU-ért, mely az embereket és a bolygójukat teszi az első helyre

A Tavaszi Szövetség egy részvételi mozgalom, mely az új, majd 2009-2014. között működő Európai Bizottság munkatervének befolyásolását tűzte ki célul. A Kiáltvány több aktuális témát tárgyal, mint:
• Gazdaságos kormányzás, mely az embereket szolgálja
• Megőrizni és visszaállítani a gazdaságos rendszereket
• Befogadó társadalmat létrehozni
• Zöld munkahelyek
• Globális felelősség
• A demokrácia javítása

Koller Erika


Letölthető állományok:

etuc_parizs_090708.doc (138 kb)

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.173.36 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »