Budapest: 12.64°
HUF/EUR: 357.24
szechenyi
Hírek » Részletek

Legyen lehetőség minőségi és gyors honvéd-utánpótlásra! - RFKB konferencia Tatán


A Közép-dunántúli Régió szakképzési fórumának fókuszában ezúttal a honvéd tiszthelyettesi képzés állt. A konferenciát a az MH 25. Klapka György Lövészdandár tatai székhelyén tartották meg.
A konferenciát Huszti András dandártábornok távolléte miatt Benda László ezredes nyitotta meg, ezt követte Dr. Szabó Imre országos koordinátor rövid összefoglaló prezentációja.

„Lehetőséget kell teremteni arra nézve, hogy hogyan lehet gyorsan, minőségi utánpótlást biztosítani a honvédségnek.”
Az első előadó dr. Vartman György okleveles mérnök őrnagy, az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola igazgatóhelyettese tartotta.
Előadásából a hallgatóság betekintést nyert a Tiszthelyettes Szakképző Iskola történetébe, szervezeti felépítésébe, működésébe.
Emellett az iskola mindennapi kihívásairól, elvárásairól is szó esett: „Reméljük, hogy a jövőben nem csak a széteső munkaerőpiacról ’beeső’ 35-36 évesek, de a 18-20 évesek közül is egyre többen jönnek majd a honvédséghez.”


„Jelenleg a legnagyobb igény ezen a pályán a gyakorlatorientált BSc képzések iránt van.”

A következő előadást dr. Sípos Jenő okleveles mérnök ezredes, az ZMNE BJKMF kari dékánja tartotta. A dékán először bemutatta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem működését, szót ejtett a különböző karok képzési sajátosságairól. A rövid ismertető után kiemelten hangsúlyozta, hogy: „Jelenleg a legnagyobb igény ezen a pályán a gyakorlatorientált BSc képzések iránt van.” A dékán ennek kapcsán kifejtette, hogy ezen a vonalon kell megváltoztatni a képzések, ezen belül a felsőfokú szakképzések (FSZ) jellegét.
„Jelentősen javítani szükséges az FSZ képzéssel kapcsolatos PR tevékenységet, hiszen sem a társadalom, sem a munkaadók nem ismerik az FSZ képesítések mögött rejlő szakmai kvalifikációt.” Alapvető célként a következőket emelte ki: „Jobb, releváns és célzottabb pályaválasztási kommunikációt kell létrehozni: korrekt tájékoztatás és kommunikáció az érdekelt célcsoportokkal, elsősorban a tanulókkal, a szülőkkel és a pályaválasztást segítő tanárokkal és intézményekkel.”Mindezekhez persze szükséges a lemorzsolódás csökkentése, illetve egy jól működő pályakövetési rendszer létrehozása is.


„A jelen képzési rendszer mellett, várhatóan nem tudjuk majd teljesíteni a 2010. december 31-ére kitűzött követelményeinket sem, és a NATO elvárásait sem.”
Takács Tamás alezredes az MH ÖHP (A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága) személyügyi főnökség, főnök helyettesének előadása volt soron következő.
Az alezredes megdöbbentő adatokkal szolgált a tiszthelyettesek személyi állományát illetően:
„Jelenleg 1742 tiszthelyettes hiányzik, a személyi állomány tekintve. A meglévő helyek megtartása mellett törekednünk kell arra, hogy a hiányzó helyeket minél előbb feltöltsük.”
E nélkül ugyanis Magyarország komolyan elmarad a NATO-val szemben vállalt teljesítési kritériumoktól, holott azok már most messze megelőzik a hazai szabályozások által nyújtott lehetőségeket is.


„A program csak akkor fog működni, ha az érintettek megszervezik önmagukat, ha a segítségünket kérik, és ily módon közösen veszünk részt benne.”
A katonák rekonverizójáról tartott előadást Sásik László, a Katonákért alapítvány programmenedzsere. Előadásának alapjául a múlt héten elindított, a katonák rekonverziójával foglalkozó húsz hónapos norvég projektről szolgált. A program alapvető céljai közt szerepel: A Magyar Honvédségből kilépett/kilépő katonák munkaerő-piaci, társadalmi visszailleszkedésének (reintegrációjának) segítése humánerőforrás-fejlesztéssel és oktatással;
Munkahely megtartó és visszafoglalkoztató képzésekkel hozzájárulni a haderő szervezeti stabilitásához, a fluktuáció mérsékléséhez, a feltöltöttségi szint növeléséhez.
„Az erőforrások megfelelő összehangolásával, civil összefogással, úgy gondoljuk, hogy sikeresek leszünk. Nagy szükség van ugyanis a rekonverzióra, a munkahelyek megtartására.”


„Teljesítmény értékelések alapján kell a potenciális állományt kiválasztani!”
Zsótér János főtörzszászlós, az MH 25. Klapka György Lövészdandár vezénylő zászlósa A honvéd szakképzés helyzete az alakulat szemszögéből címmel tartott rövid prezentációt.
A főtörzszászlós előadásában áttekintést adott a honvéd szakképzés mindennapi nehézségeiről, legfontosabb kihívásairól. Egyebek mellett elmondta: a legénységi állományt megfelelően kel tájékoztatni a szakképzésekről. Ugyanis bármilyen kiváló is egy program vagy egy képzés, ha senki nem jelentkezik rá, mert nem tudnak róla.
A legénységi állomány kellőképpen kell motiválni, hiszen havi 85.000 forintért nem fognak tolongani a jelentkezők. Érdemes lenne emellett társítani az előmeneteli rendszert és a felnőttképzést..


„A katona elsősorban azt fogja megtanulni, amire valóban szüksége is lesz.”A konferencia záró előadásaként, címmel tartott beszámolót Eke András őrmester a hadseregben eltöltött éveiről, a pályán tapasztalt nehézségeiről, élményeiről. A rádióállomás-parancsnoki beosztást betöltő őrmester szavain keresztül betekintést nyerhettünk többek között abba is, hogy mik az alapvető elvárásai a katonai pályával szemben: „Elfogadható jövedelem, ami elég egy önálló életvitel fenntartásához, emberekkel való munkavégzés, és lehetőség misszióba való kijutásra.”


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.206.187.81 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »