Budapest: 11.92°
HUF/EUR: 357.24
szechenyi
Hírek » Részletek

Kedvező hírek a szakképzés területéről


A hazai szakképzés átalakítása és fejlesztése jó ideje központi kérdés, ennek megfelelően jelentős változások történtek mind a döntési rendszerben (RFKB), mind az intézményrendszerben (TISZK). Ezek azonban csak a szükséges, de nem elégséges feltételei annak, hogy mind minőségben, mind mennyiségben előrelépés következzen be.

Továbbra is a rendszer leggyengébb láncszeme a pályaorientáció és a pályaválasztás, hiszen mind a szülők, mind a gyerekek kevéssé motiváltak a tekintetben, hogy a szakképzést válasszák. Míg az elmúlt időszakban – a csökkenő gyermeklétszám ellenére – a gimnáziumi beiskolázások volumene változatlan tudott maradni, addig a szakmunkásképzésben részt vevők száma jelentősen csökkent. A kormányzat, de különösen a fenntartók ez ellen a folyamat ellen nem voltak képesek érdemben fellépni.

Úgy tűnik azonban, hogy most egy pozitív ösztönző beépítésével megnyílhat a kedvező fordulat előtt az út, legalábbis a hiányszakmák tekintetében. Egy előkészület alatt lévő korányrendelet szerint jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnek a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben résztvevő, a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítést tanulók (ezeknek a meghatározása az RFKB-k hatásköre).

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen legfeljebb 10. 000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 5,0 és  4,51 között van, az ösztöndíj mértéke legfeljebb 30. 000 Ft/hó;
b) 4,5 és 4,01 között van,  az ösztöndíj mértéke legfeljebb 25. 000 Ft/hó;
c) 4,0 és 3,51 között van,  az ösztöndíj mértéke legfeljebb 20. 000 Ft/hó;
d) 3,5 és 3,01 között van,  az ösztöndíj mértéke legfeljebb 15. 000 Ft/hó;
e) 3,0 és 2,51 között van, az ösztöndíj mértéke legfeljebb 10. 000 Ft/hó.

További előrelépés, hogy a 2,51 tanulmányi átlageredményt el nem érő tanulókat szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatásban kell részesíteni. (a szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást maximum négyfős csoportokban kell végezni, a fejlesztő oktatást végző tanárokat az elvégzett többletmunkáért a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint felzárkóztatási pótlék illeti meg). 

Dr. Szabó Imre


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.206.187.81 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »