Budapest: 8.38°
HUF/EUR: 342.32
szechenyi
Hírek » Részletek

Rendkívüli FRSZ kongresszus a jövő sikereinek érdekében


Viszonylag rövid idő telt el a legutóbbi FRSZ kongresszus óta, ám a szakszervezeti életben olyan változások történtek, melyekkel kapcsolatban állást kell  foglalnia az érdekvédelmi szervezet legmagasabb szintű döntéshozó fórumának - jelezte a várható határozatok súlyát és következményeit a tanácskozást köszöntő Szél József. A Független Rendőr Szakszervezet elnöke egyben fontosnak tartotta kiemelni: a korábbi kongresszus helyesen fogalmazta meg a ciklus legfontosabb célkitűzéseit, programját - a körülmények miatt azonban gyors reakciókra van szükség. A három, döntésre váró napirend tárgyalása előtt aktuális kérdéseket vetettek fel a küldöttek.

Kiss János, az Észak-alföldi  Régió elnöke a tagtoborzás fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta: tudatosítani kell az állományban, hogy az FRSZ küzd legeredményesebben a tagok érdekeiért, miközben számtalan kedvezménnyel kívánja csökkenteni az érintettek egzisztenciális gondjait. Hangsúlyozta, hogy a hivatásos állomány mellett közalkalmazott tagjainkért is felelősek vagyunk - e téren a Liga segítségére, támogatására is számíthatunk. Hozzászólásának végén reményét fejezte ki, hogy néhány éven belül szakszervezetünk lesz a legnagyobb és legerősebb rendőr érdekvédelmi szervezet. Dávid Tibor - már a napirendi pontokkal kapcsolatban - kifejtette: az FRDÉSZ érdemben nem képviseli az FRSZ tagságát, nincs jövőképe, tehát el kell engedni a kezét. A főtitkárhelyettes szerint a Liga-tagságnak kézzel fogható eredményei vannak, hiszen a konföderációhoz tartozva lehetünk jelen az országos érdekegyeztető fórumokon. Orgovány Zoltán Fejér megyei elnök ezt a gondolatsort továbbgördítve úgy fogalmazott: az FRDÉSZ belső szabályzata és a vezetők elhibázott döntései miatt elkerülhetetlen a szakítás.  A feladat azonban a Ligán belül sem kevés - olyan szövetségeseket kell találnunk, akik felvállalják a rendőrök érdekeinek markáns képviseletét is.

 A kongresszusi küldöttek állásfoglalása előtt Pongó Géza főtitkár áttekintette az elmúlt évek, évtizedek szövetségi kapcsolatainak történetét, s felhívta a figyelmet a rendőrök élet-és munkakörülményeiben bekövetkezett kedvezőtlen változásokra.
 - Ebben a körben ismert, hogy az utolsó kongresszusunk óta eltelt időszak új kihívások elé állította szakszervezetünket. A rendőrségi érdekképviselet területén az új szakszervezetek megjelenésével korábban nem tapasztalt konkurenciaharc bontakozott ki. Az érdekképviseleti munkának a társadalmi-gazdasági folyamatok sem kedveztek - hazánk gazdasági, költségvetési nehézségei megoldásának terheit a döntéshozók javarészt a munkavállalók vállára rakták, s közben az érdekegyeztetési fórumokat a kormányzat megpróbálta kiüresíteni.

Mindezek okán a korábbiaknál jóval nagyobb erőfeszítést igényelt az FRSZ taglétszámának, és ezzel összefüggésben érdekérvényesítő képességének megőrzése. A szakszervezetünk számára kedvezőtlen folyamatok ellensúlyozásaként humán- és gazdasági erőforrásainkat is átcsoportosítottuk - javarészt a tagtoborzás szolgálatába állítottuk. Erőfeszítéseink gyümölcse tavaly év végére kezdett beérni: a korábbi negatív tendencia megállításán túl jelentős taglétszám emelkedést is sikerült elérnünk.

A tények, a körülmények lényegében ki is jelölik az előttünk álló időszak feladatait. A kongresszusi ciklus hátralévő részében folytatjuk az intenzív toborzómunkát. Ennek érdekében továbbjavítjuk az információáramlást, tisztségviselőink felkészültségét és kommunikációs tevékenységünket. Meg kell őriznünk az FRSZ gazdálkodásának stabilitását és célszerű lenne megkezdeni egy demonstrációs alap létrehozását, amely szükség esetén biztosíthatja a nagyobb akciók költségvetési fedezetét.

 A jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk tagjaink egyéni és kollektív érdekeinek képviseletére és védelmére, mert meglévő tagjainkat csak következetes munkával tudjuk megőrizni. Anyagi lehetőségeink keretein belül tovább kell bővíteni a tagjaink számára nyújtott szolgáltatásainkat is.

  Az FRSZ kongresszusa nehéz döntés előtt áll, hiszen mi, pontosabban elődeink voltak azok, akik életre hívták a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségét. Az FRDÉSZ a korábbi években nyilvánvalóan hozzásegítette az FRSZ-t egyes célkitűzései eléréséhez. Mindez azonban nem takarhatja el azt a tényt, hogy a szövetség egysége az utóbbi években megbomlott, az elnökségben eluralkodott a széthúzás és a tagszervezetek egyéni érdekeinek érvényesítése került előtérbe. A negatív folyamatokat tavaly az FRDÉSZ három tagszervezetének tisztségviselői által megvalósított pártalapítás tetőzte be, ami erőteljesen megkérdőjelezte a szövetség politikamentességét.

   Az FRSZ minden tőle telhetőt megtett a fentiekben vázolt negatív folyamatok ellensúlyozására, javaslataink azonban a többség ellenállásán elbuktak. Az FRSZ 20 évvel ezelőtt történt alapítása óta következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy érdekképviseleti tevékenységét pártoktól és pártpolitikai befolyástól mentesen, függetlenül folytassa. Ezt az alapelvet pillanatnyi előnyökért egyszer sem adtuk fel és meggyőződésem szerint nem adhatjuk fel a jövőben sem, mivel ez garantálja az FRSZ valódi függetlenségét!

  Ezzel szemben áll a LIGA Szakszervezeti Szövetség, mely a maga 100 ezer főt is meghaladó taglétszámával minden olyan lehetőség biztosítására képes, amit az FRSZ korábban az FRDÉSZ megalakításától várt. A LIGA szövetségen keresztül részesei lehetünk az országos érdekegyeztetés rendszerének, ami az OÉT és az OKÉT fórumain olyan alapvető döntések meghozatalába is beleszólást biztosíthat, mint a minimálbér, vagy a köztisztviselői illetményalap meghatározása.

   A LIGA médiában birtokolt súlya jóval meghaladja az FRDÉSZ-ét, így az FRSZ tisztségviselői számára is több lehetőség nyílhat a rendőrségi munkavállalók gondjainak országos sajtóorgánumokban való megjelenítésére, követeléseink közvéleménnyel való megismertetésére és a mindenkori kormánnyal szembeni erőteljesebb nyomásgyakorlásra.

   A LIGA 2005 óta maradéktalanul teljesítette a csatlakozáskor vállalt kötelezettségeit, így joggal bízhatunk abban, hogy a továbbiakban is súlyához méltóan kezeli a rendvédelmi szféra problémáit. A LIGA 2007-ben a figyelmeztető sztrájk meghirdetésével támogatta az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság kormánnyal szembeni követeléseit, 2008 novemberében szolidaritási nyilatkozattal és pénzügyi támogatással segítette a Közszolgálati Demonstrációt. A pénzügyi támogatásból az FRSZ közvetlenül is részesült - vidéki tisztségviselőink demonstrációra történő utazási költségeinek egy részét a LIGA megtérítette. A konföderáció tavaly decemberi kongresszusa a rendvédelmi szféra képviselőit jelentős befolyással bíró tisztségekhez juttatta a szövetségben, ezzel is kifejezve, hogy stratégiai jelentőséget tulajdonít a rendőrségi munkavállalók érdekképviseletének.

   A LIGA jelentős szakértői bázissal rendelkezik, jogászai, közgazdászai, TB - és munkajogi szakértői révén hathatós támogatást képes nyújtani tagszervezetei stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez - egyértelmű tehát, hogy érdemi segítséget csak a tőlük kaphatunk.

   A tények ismeretében nem vitatható, hogy a LIGA részéről az FRSZ hosszabb távon is jelentős anyagi támogatásra számíthat: a LIGA szakértői apparátusával olyan állami és uniós pályázatokon vehet részt, melyekből a hazai hat nagy konföderáción kívül álló szakszervezeti szövetségek ki vannak zárva. Ezek a források pedig lehetőséget biztosítanak a LIGA számára, hogy a befizetett tagdíj nagy részét visszajuttassa tagszervezeteinek. Ezzel szemben az FRDÉSZ a számára befizetett tagdíjat teljes egészében működési költségeinek finanszírozására használja fel, más bevételi forrás hiányában pedig nem képes tagszervezetei támogatására.

 A főtitkári tájékoztató és a vita után a Független Rendőr Szakszervezet VIII. kongresszusa egyhangúlag az FRDÉSZ-ből való kilépés és a jogfolytonos Liga tagság fenntartása mellett döntött, majd az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat fogadta el.

2010-05-12

                                                                                                                          Süli Ferenc


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.204.48.199 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »