Budapest: 20.86°
HUF/EUR: 335.78
szechenyi
Hírek » Részletek

A LIGA Szakszervezetek az Európai Bizottságtól kéri a kormánytisztviselők védelmét


A LIGA Szakszervezetek levélben fordult Andor Lászlóhoz, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosához, hogy kezdeményezze az Európai Unió Bizottságánál, hogy a Bizottság a rendelkezésére álló eszközökkel lépjen fel az uniós jog megsértése miatt, és kezdeményezzen eljárást Magyarország ellen.
Mint ismeretes, a Magyar Köztársaság országgyűlése 2010. június 21-i ülésén elfogadta a 2010. évi LVIII. tv.-t a kormánytisztviselők jogállásáról. A jogszabály a köztisztviselők egy részét kormánytisztviselői jogállásba helyezi, és többek közt lehetővé teszi, hogy jogviszonyukat indokolás nélkül, bármikor megszüntessék. A jogszabályt az Országgyűlés már egy korábbi ülésén is elfogadta, azonban a köztársasági elnök úr, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított jogával, azt megfontolásra visszaküldte a parlamentnek. A jogszabállyal kapcsolatos legfőbb kifogása az volt, hogy a törvény egyes rendelkezései ellentétesek az Európai Unió jogából eredő kötelezettségeinkkel.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 30. cikke kimondja, hogy az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban minden munkavállalónak joga van a védelemhez az indokolatlan elbocsátással szemben. Az ehhez fűzött magyarázat szerint ez a cikk a felülvizsgált Szociális Karta 24. cikkéből merít. A Szociális Karta 24. cikkét hazánk ugyan nem ratifikálta, de értelmezését itt is irányadónak kell tekinteni. Azaz el kell ismerni a dolgozók jogát ahhoz, hogy munkaviszonyukat ne lehessen megszüntetni tényleges ok nélkül, amely összefügg képességükkel, magatartásukkal, vagy a vállalkozás, létesítmény vagy szolgálat működési szükségleteivel.

A törvény megalkotásával az Országgyűlés a Charta 51. cikke értelmében az uniós jogot hajtja végre, és így kötik a Chartában foglalt alapjogok. A fenti törvény 8. § (1) bek.-e, illetve 35. § (1) bek.-e kifejezetten arról rendelkezik, hogy a törvény hatálya alatt álló kormánytisztviselők és más munkavállalók jogviszonya indokolás nélkül megszüntethető. Véleményünk szerint a nemzeti szabályozás az Alapjogi Chartával ellentétes, mivel ahelyett, hogy az indokolatlan elbocsátás elleni védelmet rögzítené, a közszféra jelentős foglalkoztatási csoportjára nézve teljes egészében megszünteti az indokolási kötelezettséget.


Letölthető állományok:

andor_laszlo_level_20100607.pdf (45 kb)

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 35.173.48.224 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »