Budapest: 6.95°
HUF/EUR: 347.22
szechenyi
Hírek » Részletek

A házimunkásokon a világ szeme


Bár az emberek „klasszikus házimunkásokról" alkotott képe világszerte eltérő, a modernkori társadalom „cselédjei" azok a munkások, akik a háztartásokban, vagy a háztartások javára végeznek munkát valamely díjazás ellenében. A „cseléd" kifejezés talán a fejlődő országok mostoha sorsú házimunkásait vetítik elénk, azonban sajnos a fejlett országokban is igen foghíjasak azok a törvények, melyek lehetővé tennék, hogy ezek a munkások a tisztességes foglalkoztatás feltételeit élvezzék.

A ILO Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 99. ülésszakán már 2010-ben is sokat foglalkoztak a témával. Az ILO célja, hogy elfogadjon egy olyan új egyezményt, melynek biztosítani kell a házimunkások alapvető munkajogait; melyben tiszteletben tartják az egyesülés szabadságát és a kollektív tárgyalásokhoz való jogot; a kényszer- és a kötelező munka minden egyes formájának megszüntetését; a gyermekmunka hatékony felszámolását; valamint a diszkrimináció minden formájának megszüntetését a foglalkoztatás területén.

A legtöbb országban a házimunkások kívül rekednek a szociális háló és a munkajogi szabályozások védelme alól, mint például a társadalombiztosítás. A rendes munkaidőt, a rendkívüli munka díjazását, a napi pihenőidőt, a heti pihenőidőt és a fizetett rendes szabadság szabályait biztosítani kellene a házimunkások számára. Az ILO cékitűzése, hogy a házimunkások részére biztosítsák a minimálbért, (ha ilyen az adott országban létezik), a nemen alapuló diszkriminációmentes díjazást, az egyesülési jogot, a kollektív szerződéskötés lehetőségét. A 2011-es háromoldalú ILO konferenciától komoly eredményeket várnak a szakszervezetek.

A világon a legtöbb házimunkás nő, gyermek vagy migráns munkavállaló, akik különösképpen kiszolgáltatott helyzetben vannak a kizsákmányolás terén. Lehetővé kellene tenni, hogy a házimunkások csatlakozhassanak a szakszervezetekhez, munkavédelemben részesüljenek, s a házimunkás nőkre is vonatkozzon az anyagág védelméről szóló 92/85-ös irányelv. A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) arra buzdítja tagszervezeteit világszerte, hogy törjék meg a csendet és kampányolajnak a házimunkások tisztességes munkához való jogáért!

Mint ismeretes, Magyarországon épp szembemegyünk az európai tendenciákkal, amennyiben tavaly törvényt fogadott el a parlament a házkörüli munkavégzésről. Ez egészségügyi- és nyugellátás reménye nélkül teszi törvényessé a házkörüli feladatokat ellátó személyek foglalkoztatását, kivonva a jogviszonyt az adórendszerből is.

Hangonyi Adrienn

Cimkék: cselédtörvény házimunka ILO

Kapcsolódó cikkek:


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 35.173.57.84 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »