Budapest: 12.45°
HUF/EUR: 339.71
szechenyi
Hírek » Részletek

ETUC Kongresszus: Mozgósítás a Szociális Európáért - Stratégia és cselekvési terv 2011-2014


Az Európai Szakszervezeti Szövetség 2011. Május 16-19. között tartja következő kongresszusát. Különösen nehéz időket élünk. Észak-Afrikában és a Közel-Keleten zavargások vannak, ahogy az arab népek küzdenek, hogy megdöntsék a régóta fennálló korrupt és embertelen diktátorokat és önkényuralmi rezsimeket. Európa a menekültek és magasabb energiaköltségek vonatkozásában jelentkező szorongató problémákkal küzd. A 2008-as pénzügyi válságot az ellenőrizetlen kapzsiság és önmérsékletet nem ismerő bankok okoztak, és ami államadósság-válsághoz vezetett több EU-tagállamban.

Az általuk okozott gazdasági és szociális válság az alacsony növekedésben, emelkedő munkanélküliségben, szigorú megszorító intézkedésekben, a munkahelyek növekvő megszűnésében és a bizonytalan munkaviszony terjedésében, a fizetések és juttatások széleskörű csökkenésében, és nyugdíjjogosultság korlátozásában nyilvánul meg. Vannak félelmek az euró fenntarthatóságát illetően. A munkavállalók és a nyugdíjasok kemény árat fizetnek a pénzügyi világ ostobasága miatt, ahol a fizetések és prémiumok szintje továbbra is arcátlanul magas.

Európa zöme küszködik, hogy versenyképes maradjon a sok olcsó munkaerő és a könnyen mozgó tőke világában. Megtalálni a növekedést és a jövő tisztességes munkahelyeit az európaiak számára óriási kihívás, olyan kihívás, amit megnehezítenek a jelenlegi erőfeszítések, amelyek az EU-gazdaságba, különösen az euróba vetett bizalom helyreállítására irányulnak, ami erős nyomás alatt volt Görögország, Írország és (az euró-zónán kívüli) Románia megmentésének szükségessége miatt, miközben más országokra is nyomás nehezedik. Mégis, az EU erre úgy reagált, akár egy középkori orvos, hogy inkább hagyja kivérezni a pácienst, semmint valóban segítse a gyógyulási folyamatot. Az EU vezetői szerint erre azért van szükség, hogy megvédjék az eurót és helyreállítsák a növekedést, és most jelentős beavatkozásokat javasolnak az európai munkaerőpiacokba és társadalombiztosítási rendszerekbe anélkül, hogy elmélyítenék a demokráciát EU-szinten, beleértve a szociális partnerek megfelelő bevonását, és hogy bármi új kötelezettséget vállalnának az eurókötvények és pénzügyi tranzakciókra kivetett adók tekintetében. A gazdasági kormányzás jelenleg javasolt módja, ami a Szociális Európát támadja, ahogy a szociális gondoskodást támadta Görögországban és Írországban, elfogadhatatlan.

Továbbra is fennáll a környezeti válság. Komoly a veszély, hogy ez a válság háttérbe szorul a gazdasági nehézségek és politikai gyengeség miatt, de az idő múlásával kezelése nehezebbé és költségesebbé válik, és a japán nukleáris ágazat problémái élénken emlékeztetnek a fenntarthatóság szükségességére. Végül, még politikai válság is lehet. A megszorító intézkedések széleskörű alkalmazása miatti társadalmi nyugtalanság növekszik. A sztrájkok és tüntetések emelkedőben vannak, mind gyakoriság, mind intenzitás tekintetében. Az emberek dühösek a vezető pozícióban lévő bankárok és más igazgatók jutalmazása miatt, és az állampolgárok zömére rótt megszorításokkal való kontraszt miatt. Politikailag a választók befelé fordulnak. A nacionalista pártok erősödnek. Az ETUC mindig szembe fog szállni a szűk látókörű nacionalistákkal és fenn fogja tartani Európa iránti elkötelezettségünket, de ugyanakkor minden demokratikus eszközt fel kell használnunk arra, hogy a hatalom figyeljen ránk. Ezekkel a válságokkal frontálisan kell szembeszállni. Az európai szakszervezeteknek vissza kell utasítaniuk a gazdasági kormányzásra vonatkozó jelenlegi javaslatokat. Ki kell lépnünk a válság okozta védekező pozícióból és és arra kell törekednünk, hogy visszaszerezzük a kezdeményezést. Ez magában foglalja a szakszervezetek elkötelezettségét Európa iránt. Egy olyan Európa iránt, amely erős, eleven társadalmi modell, amelynek jellemzői a teljes foglalkoztatás, fenntartható növekedés és alacsony széndioxid-kibocsátású társadalom, nemek közti esélyegyenlőség, alapvető jogok, kollektív alku, szociális párbeszéd és partnerség, színvonalas közszolgáltatások, migráns munkavállalók és kisebbségek védelme, jóléti államok, egységesebb európai normák, a „lecsúszáshoz” vezető verseny elkerülése, a kaszinókapitalizmus elleni küzdelem és a nemzetközi szolidaritás. Ugyanakkor az európai szakszervezeteknek új tagokat és támogatókat kell szerezniük, különösen a fiatalok körében, és arra kell használniuk a válságot, hogy embereket vonjanak be a szakszervezeti mozgalomba és megerősítsék azt.

A 2011-2014 időszakban munkánk középpontjában a megszorító intézkedések és a jelenlegi gazdaságirányítási szabályok visszafordításának biztosítása áll majd. Ezek azzal a kockázattal járnak, hogy megölik a növekedést és a foglalkoztatást, és károsítják az európai társadalmak jövőjét. Az EU azt kockáztatja, hogy népi elégedetlenség tárgya lesz, mikor a stabilitásra való törekvés során a lisszaboni szerződésben nemzeti ügynek minősített dolgokba avatkozik bele, pl. a kollektív alkuba. Minden demokratikus csatornát felhasználva meg kell találnunk az ezen politikák visszafordításához szükséges eszközöket, szövetségeseket és a befolyást.  Az ETUC már régen vallja, hogy a megszorítás recesszió idején csak elmélyíti a recessziót, ez az 1930-as évek tanulsága. Nyugtalanító, hogy oly sokan az európai kormányokban elfelejtik vagy figyelmen kívül hagyják ezt a tanulságot, és úgy tűnik, inkább arra törekednek, hogy büntessék a gondokkal küzdő EU-országokat, mintsem hogy segítséget nyújtsanak a gazdasági és szociális kormányzaton keresztül. Közben nő a munkanélküliség, és a fiatalok különösen nehéz helyzetben vannak, mivel nehezen találnak minőségi munkát, sőt egyáltalán munkát maguknak, miközben a bankárok visszatérnek szokásos tevékenységükhöz – és a prémiumokhoz.

Ezek a tényezők együttvéve nagy kihívásokat jelentenek – egyúttal izgalmas lehetőségeket is – az ETUC számára, amikor a jövőbeli stratégiát mérlegeli. Ezekkel a kérdésekkel néznek szembe a következő fejezetek.

1. Mozgósítás a Szociális Európáért és Tisztességes európai gazdaság-irányításért

2. Mozgósítás a Szociális Európáért a jó és fenntartható munkahelyekért

3.Mozgósítás a Szociális Európáért, a hatékony pénzügyi szabályozásért a kaszinókapitalizmus megakadályozása érdekében

4. Mozgósítás a Szociális Európáért, az európai szociális modell megerősítéséért

5. Mozgósítás a Szociális Európáért, egy igazságos és fenntartható termelési és fejlődési modell megvalósításáért

6. Mozgósítás a Szociális Európáért, a nagyobb egyenlőségért és a társadalmi kohézióért

7. Mozgósítás a Szociális Európáért, az igazságos és egyenlő mobilitásért

8. Mozgósítás a Szociális Európáért, a munkahelyi biztonságáért és egészségéért

9. Mozgósítás a Szociális Európáért, az erősebb Európáért, mely a méltányos globalizációért dolgozik

10. Mozgósítás a Szociális Európáért, a valós társadalmi párbeszédér, minden szinten

 

A határozattervezeteket az ETUC Kongresszuson fogják megtárgyalni a delegáltak. A határozattervezetek összefoglalásaképpen az ETUC a következő 20 kötelezettséget vállalja:

1. Kampányol a megszorító intézkedések ellen, a közszolgáltatások megnyirbálása ellen, egy pozitív Európai gazdasági kormányzás érdekében, mely magában foglalja a pénzügyi tranzakciók megadóztatását, a vállalati adóalap harmonizációját és Eurókötvények kibocsátását. Az ETUC fellép a munkanélküliség ellen, kifejezetten a fiatalokat sújtó munkanélküliség ellen, az Európai „New Deal” részeként.

2. A munkanélküliség problémájának kezelését és a munkahelyteremtést az Európai menetrend prioritásaként kezeli, melyet kifejezésre juttat az Európai szociális dialógusban, a 2020-as stratégia elemzésében és az Egységes piaci szabályozás során. Az ETUC elkötelezett, hogy minden munkavállalót megvédjen, attól függetlenül, hogy milyen „formában” dolgozik. Harcol a diszkrimináció ellen és a bizonytalan munkafeltételek javítása érdekében.

3. Az ETUC célkitűzése, hogy közös kezdeményezéseket dolgozzon ki az Európai szintű munkáltatókkal együtt, a zöld munkahelyek, a növekedés fellendítése, a befektetések, a fenntartható ipari politikák, az oktatás és képzések elősegítésére, valamint a nemek közti egyenlőtlenségek felszámolása végett.

4. Az ETUC követeli és kampányol az „egyenlő munkáért egyenlő bért” megvalósítása érdekében, hogy a „Szociális Fejlődési Protokollt” beépítsék az Európai szerződésekbe. Harcol, hogy felülvizsgálják a Kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelvet, valamint hogy a Monti II. záradékot építsék be az Egységes piaci szabályzásba.

5. Az ETUC garanciát követel a fiatalok oktatására, képzésére és munkahelyeire.

6. Az ETUC a pénzpiac és a hitelintézetek hatékony szabályozását követeli, az adóparadicsomok felszámolását, a pénzügyi tranzakciós adó bevezetését, valamint azt, hogy vegyenek véget a túlzott bónuszok kifizetésétnek.

7. Az ETUC a vállalati irányítás új rendszerét követeli, mely prioritásként kezeli a fenntarthatóságot, a hosszú távú gondolkodást és tisztességes fizetést garantál minden szinten. Ebben az új rendszerben az Európai üzemi tanácsok, a szakszervezetek és a munkavállalók alapvető jogai fontos szerepet kell kapjanak az információáramlás, a konzultáció és a részvétel tekintetében.

8. Az ETUC új Európai dialógust követel, mely kezeli az igazságos átmenetet az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságokra, valamint elősegíti a kutatást és innovációt, mely az új technológiákra és az energiahatékonyságra vonatkozik.

9. Az ETUC követeli a közszolgáltatások támogatását, és harcol az azok csorbítását okozó megszorítások, valamint a nagymértékű privatizációs folyamatok ellen.

10. Az ETUC támogatja azon nemzeti kezdeményezéseket, melyek támogatják a minimális bevételeket és / vagy a munkások kollektív szerződés által való lefedettségének növelését, az igazságos nyugdíjakat, és a szegénység és szociális kirekesztés elleni kezdeményezéseket.

11. Az ETUC harcol a diszkrimináció minden formája ellen, minden alapon (nemi, faji, vallási, kor, fogyatékosság és szexuális orientáltság).

12. Fontos, hogy szervezzük a migráns munkavállalókat és tegyük számukra lehetővé a szakszervezeti tagságot a befogadó országokban egyenlő alapon, az ETUC értékrendjének megfelelő feltételekkel. Általánosságban is védjük a migráns munkavállalókat és az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvét a befogadó ország viszonylatában megfelelően alkalmazzuk.

13. Javítsuk a munkaegészségügyet és munkabiztonságot, mely magában foglalja, hogy kampányolunk a munkaidő szabályozás érdekében, hogy a munkások egészségének védelmében véget vessenek az „opt-put-nak” (kivétel a szabály alól). Folyamatos megfigyelés alatt kell tartani a stresszre és a munkahelyi erőszakra vonatkozó egyezményeket, fordítsunk figyelmet az izom- és csontrendszeri megbetegedésekre, védjük a személyes adatokat, teljes körűen hajtsuk végre a vegyi anyagokról szóló REACH rendeletet, növelve a képzéseket. Szenteljünk egy napot évente arra hogy megünnepeljük és népszerűsítsük a munkahelyi biztonságért és munkaegészségügyért felelősöket.

14. Segítsük elő az EU bővítési folyamatait azáltal, hogy együttműködünk a török és a nyugat-balkáni tagszervezetekkel.

15. Az ETUC támogassa az igazságos és fenntartható globalizációt, szoros együttműködésben a legtöbb EU-s együttműködési megállapodásoknak megfelelően, kooperálva az ITUC-val és a TUAC-kal.

16. Támogassa az Európai szociális modellt, mint a pozitív és fenntartható „világfejlesztési” modellt és kampányoljon az ITUC-val együttesen a szakszervezetei jogokért világszerte.

17. Támogassa a Pán- Európai Regionális Tanácsot (PERC-et) és annak szubregionális tevékenységeit Európában. Támogassa a szakszervezeteket és a szociális dialógust az Euromed térségben, valamint támogassa a szakszervezeti kapcsolatokat Afrika, Észak- és Latin Amerika és Ázsia szakszervezeteivel különböző közös EU-s gyakorlatokon keresztül.

18. Prioritásként kezelje a szociális dialógus során a munkafeltételek javítását minden Európai munkavállaló számára, és harcoljon a szociális dömping ellen.

19. Követelje a sztrájkhoz való jogot nemzeteken átívelő esetekben, és gyakoroljon nyomást a speciális munkaügyi tanácsért az Európai Bíróság felé.

 

20. Maximálisan kihasználja az ETUC számára elérhető eszközök széles választékát, hogy javítsa a szakszervezeti menetrend hatékonyságát Európai szinten, azaz a kampányok, mozgósítások, EU intézmények, munkáltatók, és szociális dialógus, szövetségek civil szervezetekkel, Háromoldalú Szociális Csúcs, Makroökonómiai dialógus, EU külkapcsolatok segítségével. 

A LIGA Szakszervezeteknek egy módosító javaslata volt:

„ Az ETUC fontolja meg, hogy kidolgoz egy javaslatot egy Európai Uniós szintű egységes sztrájkjogi szabályozásra. 2011-2014 között”

Az ETUC posztjaira jelöltek nevei:

Főtitkár:

Bernadette Ségol (UNI- Szolágtatási ágazati Európai szövetségtől, ahol jelenleg főtitkár)

 

Elnök: 

Ignacio Fernández Toxo (a spanyol CCOO-tól)

 

Főtitkár helyettesek (Két főt választanak) :

-Patrick Itschert (ETUF-TCL, Ruházati és bőripari szakszervezetek Európai ágazati szövetségétől)

-Jozéf Niemiec (a lengyel Solidarnosc-tól, jelenleg is ETUC szövetségi titkár, jelölését a LIGA Szakszervezetek is támogatta)

 

Szövetségi titkárok (Négy főt választanak):

-Judith Kirton-Darling (a britt TUC-tól)

-Claudia Menne(a német DGB-től, jelenleg az ETUC Női bizottságának elnöke)

-Veronica Nilsson (LO-Svédországtól, jelenleg is ETUC szövetségi titkár

-Luca Visentini (olasz)


Letölthető állományok:

Mozgositas_Europaert_2011-2014.doc (479 kb)
Cimkék: ETUC kongresszus Athén

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 100.26.182.28 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »