Budapest: 0.12°
HUF/EUR: 344.11
szechenyi
Hírek » Részletek

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 100. ülésszakán


A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (ILO) az ENSZ szakosodott szervezete. 1919-ben alapították, fő célja a munkavállalók alapvető munkaügyi és szociális jogainak védelme. Az ILO nemzetközi munkaügyi normákat alkot, így meghatározza többek között a kényszermunka tilalmát, a munkavállalók szervezkedési szabadságát, a kollektív szerződés kötését. Az ILO tevékenységében és testületeiben egyenlő joggal vesznek részt a kormányok, a munkaadók és a munkavállalók képviselői. Munkavállalói oldalról idén Gaskó István szólalt fel.

Tisztelt Elnök úr, Hölgyeim és Uraim!

Megtiszteltetés számomra, hogy az ILO 100., jubileumi Konferenciáján én képviselhetem a magyar munkavállalókat. Engedjék meg, hogy nevükben is tisztelettel köszöntsem a Konferencia résztvevőit.

A Konferencia egyik legfőbb feladata a háztartási alkalmazottak tisztességes foglalkoztatásáról szóló szabályozás kidolgozása. Nagyon fontosnak tartjuk és üdvözöljük, hogy végre sor kerül e terület szabályozására, hiszen a háztartási alkalmazottak a foglalkoztatás jellegéből adódóan az egyik legkiszolgáltatottabb munkavállalói csoport, amelynek védelmével nem maradhatunk adósak. Örömünkre szolgálna, ha a Konferencián megszületne az erről szóló egyezmény és ajánlás. Számunkra különösen aktuális e kérdés, mivel Magyarországon nemrégiben törvény született a háztartási munka egyes kérdéseiről. Ez azonban nem jelent előrelépést az érintett munkavállalók számára, mivel a törvény csak a háztartási munkából származó jövedelem megszerzését tette legálissá, a munkavállalókra azonban semmilyen munkajogi, munkavédelmi vagy társadalombiztosítási szabály nem érvényesül. Bízunk abban, hogy az elfogadásra kerülő egyezményt az Európai Unió tagállamaként Magyarország is ratifikálja, és elveit a hazai szabályozásba beilleszti.

230-e16551.jpgHa a háztartási munka kapcsán a hazai viszonyokat említettem, el kell mondanom azt is, hogy az elmúlt egy évben számos olyan törvénymódosítás és kormányzati intézkedés született és van születőben Magyarországon, amely korlátozza a munkavállalók és a szakszervezetek jogait. Sajnálatos módon kénytelenek vagyunk e fórumot felhasználni arra, hogy sérelmeinkről szót ejtsünk, mivel a szociális párbeszéd intézményeit a kormányzat nem működteti. Magyarországon az elmúlt 20 évben az ILO által is elismerten működő, tripartit munkaügyi érdekegyeztetés épült ki, amelyet a kormány épp ezekben a napokban számol fel.

Mindannyiunk számára ismert, hogy az ILO egyik alapelve a tripartizmus, amely nemcsak a munkaügyi szervezet működését hatja át, de az egyes tagállamokat is sarkallja a háromoldalú fórumok működtetésére, a szociális párbeszéd erősítésére. A tripartizmus, az ILO 87. és 98. számú Egyezményeinek ratifikálása és betartása, nevezetesen a szervezkedési jog és az egyesülési szabadság biztosítása a szociális béke megőrzésének záloga. Hazánkban ezek az alapvető értékek szenvednek csorbát: az érdekegyeztetés tripartit fórumának megszüntetéséről szóló törvényt rövidesen elfogadják, az alapvető közszolgáltatásokat ellátó vállalatoknál pedig már korábban jelentős mértékben korlátozták a sztrájkjogot. Az említett intézkedések azért is elfogadhatatlanok, mert azok bevezetését sem szakmai, sem a szociális partnerekkel való egyeztetés nem előzte meg, a munkavállalókat sújtó lépések zömét az országgyűlés egyéni képviselői indítványokra fogadja el. Mindez ellentétes az ILO szellemével, a Magyarországon kiépített szociális piacgazdaság vívmányaival, és veszélyezteti a társadalmi békét.

Tisztelt Elnök úr, Hölgyeim és Uraim! A magyar munkavállalók nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Hivatkozás: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
Cimkék: ILO munkaügyi ensz Gaskó

Kapcsolódó cikkek:


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.207.240.35 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »