Budapest: 7.29°
HUF/EUR: 345.95
szechenyi
Hírek » Részletek

Lólépésben sakk-matt a szakszervezeteknek


Sürgős lehet a kormánynak, hogy a szakszervezetek végleg eltűnjenek a közéletből, megunta a sok egyeztetési kérelmet, levelet, demonstrálást, útlezárást és kritikai hangot. Az új Rabszolgák Munka Törvénykönyve általános hatályba lépése a kormány nézőpontjából még olyan messze van (hét hónap), hogy azt nem lehet kivárni, így a szakszervezetekre vonatkozó minden hátrányos paragrafus már január elsején életbe lép. Plusz a rendvédelmi szférában is ellehetetlenülnek a szakszervezetek, helyettük kamara lesz.

A belügyminiszter által benyújtott, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4998. sz. törvényjavaslat 2012. január 1-ji hatállyal módosítaná a Munka törvénykönyvének a szakszervezetekre vonatkozó részét. A módosítás lényegében az új Munka törvénykönyvéről szóló T/4786. sz. törvényjavaslat rendelkezéseit tartalmazza, vagyis a szakszervezeteket érintő rendkívül hátrányos, nemzetközi egyezményekbe ütköző, a szervezkedési szabadságot súlyosan sértő szabályozás a tervezettnél fél évvel korábban hatályba lép.

Módosul az Mt. 21. § (6) bekezdése: a törvény annyit tartalmazna, hogy a munkáltató a tagdíj levonásáért és átutalásáért ellenértéket nem követelhet. Ezzel párhuzamosan hatályát veszti a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. tv. (e törvény alapján köteles a szakszervezeti tagdíjat a munkavállaló írásbeli kérelmére a munkáltató levonni és a szakszervezetnek átutalni, e törvény hiányában a tagdíj levonása nem kényszeríthető ki).

A munkajogi védelem köre (Mt. 28. §) szűkül. Csak a kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezet tisztségviselőit illetné meg, az ilyen szakszervezet a munkavállalói létszámtól függően az önállónak minősülő telephelyen foglalkoztatott munkavállalók közül 1-4 főt jelölhetne meg a védelemre jogosultként (ha a munkavállalók megelőző naptári évre számított átlagos statisztikai létszáma az ezer főt nem haladja meg, egy főt, a kétezer főt nem haladja meg, két főt, a négyezer főt nem haladja meg, három főt, a négyezer főt meghaladja, négy főt jelölhet meg). Az új szabályozás a felsőbb szakszervezeti szerv egyetértéséhez kötött munkáltatói intézkedéseket jelöli meg, ezek a következők: kirendelés, tizenöt munkanapot elérő kiküldetés, a 150. § (1) bekezdésén alapuló más munkáltatónál történő foglalkoztatás, átirányítás, ha ez a munkavállaló más munkahelyre beosztásával jár, továbbá a munkáltató általi rendes felmondás. A hatályossal szemben a rendkívüli felmondás, illetve a 109.§ szerinti jogkövetkezmény alkalmazása esetén a szakszervezet véleményét nem kell kikérni, a változó munkahelyre alkalmazott tisztségviselő más munkahelyre való beosztásáról nem kell előzetesen értesíteni. A védelem a tisztségviselőt megbízatásának idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg, feltéve, ha tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte. Az egyetértés szabályai a hatályoshoz hasonlók: a szakszervezet a munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított nyolc napon belül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel a szakszervezet nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nem közli a munkáltatóval, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.

Ehhez igazodóan változnak a munkaidő-kedvezmény szabályai (Mt. 25. §). Csak a fentiek szerint megjelölt munkavállalót illeti meg, beosztás szerinti havi munkaideje tíz százalékának megfelelő mértékben, illetve a konzultáció tartamára mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól. A munkaidő-kedvezmény igénybevételét legalább tíz nappal korábban be kell jelenteni. Időtartamára távolléti díj jár, megváltani nem lehet. Az egyéb rendelkezéseket, így a tagoknak képzésre igénybe vehető rendkívüli szabadságra vonatkozókat a javaslat nem tartalmazza.

Hatályukat vesztik az alábbi rendelkezések:

  • Mt. 21. § (1) bek., amely szerint az állami szervek, a helyi önkormányzatok és a munkáltatók kötelesek a szakszervezetekkel együttműködni, ennek keretében érdek-képviseleti tevékenységüket az ehhez szükséges információk biztosításával elősegíteni, valamint észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó részletes álláspontjukat és ennek indokait harminc napon belül velük közölni.
  • Mt. 22. § (3)-(4) bek.: a szakszervezet ellenőrzési joga a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását illetően
  • Mt. 23. §: a szakszervezeti kifogás jogintézménye
  • Mt. 24. § (2): helyiséghasználati jog
  • Mt. 25. § (3)-(5) bek.: a szakszervezeti tagoknak járó rendkívüli fizetett szabadság, valamint a fel nem használt munkaidő-kedvezmény megváltásának szabályai
  • Mt. 29. § (1) bek.: a kifogás benyújtására jogosult szakszervezet meghatározása
Cimkék: Munka Törvénykönyve

Hozzászólások 7 hozzászólás

kaposvári tuppervári
A napokban kérdezték tőlem egy ügy kapcsán: a(z egyik) szakszervezetben hisznek még az emberek?

A válaszom: az emberek oltalomért fordul(nak)tak, ehhez-ahhoz a szakszervezethez, védelmet időlegesen van ahol kaptak, van ahol nem, de igazából - meglátásom szerint - pártszimpátia alapján különül el a "hívők" és "nem hívők" tábora.
Mszp-liberálisok, lmp-sek és jobbikosok (sajnos ők főleg radikális mszp-sek voltak) a hívők. Õk a szakszervezetek ellehetetlenítése mögött a brutális önkényt látják és politikai szabadságharcra készülnek.

A "nem hívők" főleg jobboldaliak, szükségszerünek látják a most kialakuló helyzetet és cseppet sem bánják, ha az mszp-vel annak idején szorosan együttmüködő mszosz-szerü, jellemzően az 1980-as évek végén létrejövőn szakszervezetek ***va letörik.

Egyik szakszervezet helyi vezetője azon kívül, hogy hangzatosan hangoztatta úton-útfélen kompetenciáját, szervezett bulit, és adott számla nélkül occó tuppervári-holmit, meg avon-termékeket, személyzeti kérdésekben nem rángatta az istrángot.

Van olyan szakszervezet, melynek munkaidő megváltásból és tagdíjakból évi 177 millió forintja is összejött. Miközben néhány esetben talán még azt sem tudják a tagok, hogy mire megy el a pénzük.

Van olyan szakszervezeti tömörülés, amelyik szinte évente küldi a lejárt szavatosságú, rossz ízü szaloncukor-csomagokat karácsonyra.

A másik csapat az mszmp-től kapott ingatlanvagyonnal nem nagyon tud elszámolni.

Szóval ezért ennyi fölösleges széltoló nem kell egy amúgy is kivéreztetett országba, főleg olyankor, amikor végre rendet kellene vágni az elmutyizott, szétvert gazdaságban, amellyel kapcsolatban ugyanezek a szakszervezetek az elmúlt 8 évben nem hallatták a hangjukat íly vehemensen, mint manapság.

Érdekes látni azt is, hogy a szakszervezeti tüntetéseken mszp-sek, szdsz-esek felbukkanása szinte törvényszerü, a szakszervezeti honlapokon pedig a legtöbb link népszava, népszabaccág, hvg, 168 óra cikkekre mutat.
Vagy spontán tüntetésen jelentkezik egy felszólaló, majd megkapva a szót nagy nyílvánosság előtt az mszp-vel együttmüködésre biztat...

Eddig élt a hazafias népfront az új (szak)szervezetszerü testekben.

Elvtársak, tovarisi: konec!
kaposvári tuppervári
Miért jó az, ha a rendvédelmisek 1.2,-es szorzónál nem egészen 21. év munkaviszonnyal, vagy is kb. 40-45-évesen, 1.5.-ös szorzónál nem egészen 16 év munkaviszonnyal kb. 40 évesen, 2.-es szorzókkal pedig 12.5 év munkaviszonnyal, néha már 33 évesen elmehetnek nyugdíjba???

És szinte kivétel nélkül 180-230 ezer közötti nyugdíjakkal, miközben utána még feketén elmennek dolgozni is.

Tessék összehasonlítani a most 65-70 évesek teljesített munkaviszonyával ezeket a munkaviszonyokat és azok kapott nyugdíjait ezek kapott nyugdíjaival.
Igazságtalan rendszer, valós teljesítmény nélküli kifizetések...

Ez nem mehet így tovább!
Torpike
Kedves Tuppervari,
Az a rossz gyanum van, hogy halvany fogalmad sincs rola, hogy mire valok a szakszervezetek. Egy demokratikus tarsadalomban ugyanis szukseg van rajuk, ezen kivul a azeuropai szocialis modell egyik sarokkovenek, a szocialis parbeszednek az egyik resztvevoi a szakszervezetek. Egy valamiben osztom a velemenyedet, abban, hogy a jelenlegi szakszervezeti vezetok nagy resze elmehetne mar nyugdijba, mert lejarattak a mozgalmat ezert jelentos reszuk van abban, hogy sokan gondolkodnak ugy, mint te.
kaposvári tuppervári
Kedves Turpika!
Demokratikus társadalom... tessék inkább a Soros György féle nyílt társadalmat emlegetni, hogy az micsoda kánaán...
Európai szociális modell... itt a gender-mozgalom propagálásáról beszél?
Európa rohad, életképtelen, az európai életfa(korfa) jól jelzi, mikor lesz mindennek a nagy jólétnek vége.
bootsman
Tisztelt Tuppervári!
Irod a rendvédelmiseket az 1.2-es szorzórol.Rendben. A kormány ő bölcsességében ezt megszüntette.
Valmint ő bölcsességében megszüntette a bányászok, veszélyes vegyi üzemben, sugárzó környezetben, zárt térben stb. helyen dolgozók kedvezményét. Tisztelettel jegyzem meg, hogy például a tüzszerész katonák kedvezményét is. Gondolom te ezzel is egyet tudsz érteni. Az én véleményem az, hogy vannak olyan munkahelyek ahol az emberek fokozottan elhasználódnak, miközben a köz érdekében tevékenykednek. Ezt ellentételezni kell.
melós
ez csak egy példa a kollektív büntetésre. Én úgy érzem, hogy a mai szakszervezetek müködéséből hiányzik a belső ellenőrzés, számonkérés. A tagot pedig, ha érdekelné, hogy hol van a "lé", akkor erre választ kapna és eldönthetné, hogy marad vagy egy másik szervezetet keres, de a tag tesz az egészre. Az a szakszervezeti vezető, aki nem tudja, hogy mire költötte el a tagok pénzét, azt pedig sittre kell vágni!
melós
Tisztelt Tuppervari!
Egyetértek azzal, hogy a szakszerveztei mozgalom célját és szükségességét elferdítő szakszervezeteket és vezetőit ki kell írtani, de nem hiszem, hogy ezt a kollektív büntetéssel lehet megvalósítani. Ön sem örülne, ha a szomszédja tilosban parkolna, de Önt is megbüntetnék, mert van autója. Az előző hozzászólásomból ez maradt le!

Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.233.215.231 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »