Budapest: 2.07°
HUF/EUR: 345.28
szechenyi
Hírek » Részletek

A 40 év szolgálati idővel rendelkező nők jogviszonyának megszüntetése a Kjt. szerint


Nem egyformán kötelező felmenteni a 40 év szolgálati idővel bíró nőket a különböző jogszabályok alapján. Aki a Kttv., Hjt., vagy a Hszt. hatálya alá esik, mindenképpen megkapja felmentését, ha kéri, de a közalkalmazottaknál ez csak egy lehetőség a munkáltató számára, nem kötelezettség.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény (Tny.) 18.§ (2a)-(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idővel (legalább 40 év társadalombiztosítási szabályok szerint megszerzett, elismert szolgálati idő) rendelkező, és a közszférában foglalkoztatott nők három jogállási törvény hatálya alá tartozóan kérelmezhetik jogviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését, melyre a jogszabályok alapján a munkáltató köteles. A jogviszony megszüntetésének jogcíme ilyen esetben a „felmentés”, melyhez a kapcsolódó juttatások kifizetésére is jogosultak egyben.

A közalkalmazottak esetében azonban a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik, („megszüntetheti”) hogy a munkavállaló kezdeményezését követően felmentéssel - a Tny. szerinti jogosultság megléte esetén – megszünteti a jogviszonyt vagy sem. A gyakorlat munkáltatónként teljesen eltérő, nyilvánvalóan több esetében anyagi megfontolás alapján utasítja el a kérelmezőt az adott intézmény, szervezet.

A LIGA Szakszervezetek ezért kezdeményezi, hogy a Kjt.-ben foglalt jelenlegi szabályozást módosítsák, a Kttv., Hjt., Hszt.-ben meghatározott munkáltatói kötelezés bevezetésével, megteremtve ezzel a nők esetében a Tny. szerinti és az Alaptörvényben is megjelenő jogosultság igénybevételének teljes összhangját a közszférán belül. A jelenlegi szabályozás ugyanis súlyosan hátrányosan érinti azokat a közalkalmazottakat – például ápolónőket, tanárnőket, önkormányzati ügyintézőket – akik már legalább 40 éve szolgálják a magyar állampolgárokat, de hasonló helyzetben lévő hölgytársaiktól eltérően, számukra nem minden esetben biztosított a nyugdíjba vonulás lehetősége.

 


 

Hszt. 56.§ (7) A hivatásos állomány nő tagjának szolgálati viszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) 18. § (2a)–(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idővel.

Hjt. 59.§ (2a)A hivatásos állomány nő tagjának szolgálati viszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) 18. § (2a)–(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idővel.

Kttv. 63.§ (2) A kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha
f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a felmentési idő leteltekor teljesítő kormánytisztviselő kérelmezi.

Kjt. 25. § A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető:
e) felmentéssel;

Kjt. 30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A–30/B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha
f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.


Hozzászólások 8 hozzászólás

kormánytisztviselõ
Jó dolog volt a 40 év, igy már nyugdijas vagyok, de elvesztettem 2008-ban mint köztisztviselő a ruhapénzt,a tizenharmadfik havi bért, a negyedévenként járó mozgóbért, továbbá elvesztettem a gyermekenként járó plussz egy-egy évet, mint kormánytisztviselő egy nap alatt a folyamatos szolgálati évek után járó jubileumi jutalmat, a törzsgárda jutalmat, a 8 hónap felmentést, és ami hab a tortán, a
13 év alatt fizetett magánnyugdijpénztáram, befizetett összegeit. Kb 3,5 millió Ft -nál tartok. Kérdésmiért ez a generáció fizet mindenért és még mennyit, igazságtalannak, jogtalannak tartom irtam minden fele,
válaszra sem méltattak, kértem elszámolást a nyugdijbiztostól, kértem segitséget, hogy lehet, áprilissal
lettem nyugdijas, hova könyvelték a magánnyugdijpénztár összgét, és a hozamot, mert nincs a nyugdij
elszámolásomban, egy éve választ sem kaptam. Biztos nem én vagyok egyedül ebben a helyzetben,
de ugy látszik ez senkit nem érdekel. 42 év alkalmazotti tisztességes mult után nem ezt érdelmelnénk.
Ha van egy törvény és egy helyen betartják, akkor a többi helyen is szigoruan be kellenne tartani. Ha nyugdij, akkor nyugdij, vagy munkaviszony, akkor munkabér, de ebben az országban több ezren dolgoznak hosszu évek óta nyugdij mellett, igazságtalanul. Sajnos a törvényeknek mindig vannak jó és
rosszhiszemü alkalmazóik.
Zizi
Közalkalmazott vagyok, 40 éves közalkalmazott leszek novemberben, kértem dec. -től a nyugdijazásom. Az lenne a kérdésem, hogy felmentésnél jár -e a jubileumi jutalom mellett a végkielégítés?
atalanta
Mivel a felmentés oka a közalkalmazott nyugdíjasnak minősülése, ebben az esetben nem jár végkielégítés.
Gyöngyi
Tisztelt Segítő !!
Egészségügyi dolgozóként 2014.04.14.-én megszerzem a 40 szolgálati időmet, és szeretném a nyugdíjazásomat kérni.
(Szolgálati idő megállapítási kérelmet nyújtottam be 2012. 09. hóban. Az ebben megállapított időpontok alapján egy naptár segítségével számoltam ki.)
Gondjaim evvel kapcsolatosak.
1/ A munkáltatóm felé szóban már jeleztem szándékomat. Ebben a kórházban megszakítás nélkül 32 éve dolgozom. Szerintük nem kaphatok csak maximum 1 hónap felmentési időt, (és ennek is örüljek!).
Tudomásom szerint 0-8 hónap adható. Sajnos hiába keresem nem találom azt a jogszabályt, melyre hivatkozhatnék, hogy a nekem járó hónapokat sikerülne megkapni.
2/ A munkáltató kéri, hogy a nyugdíjbiztosítótól hozzak arról igazolást, miszerint a fent jelzett időpont fedi a valóságot (a szolgálati idő elismerésről szóló határozat másolatát átadtam számukra). Az intézménytől írásban kértem ezt az igazolást, de sajnos nem tudnak segíteni, mondván, hogy senki nem tudja nekem előre igazolni azt ami majd csak lesz. Valamint, esetlegesen jogszabály is módosulhat (remélem nem), így nem tudnak segíteni, illetve ilyen igazolást kiadni.
Ahhoz, hogy a szabadságomat, ami erre az évre illetve a következő évre arányosan megillet, valamint a felmentési időt igénybe tudjam venni, (nem szeretnék nagyot kérni, csak 2 hónapot) záros határidőn belül írásban jeleznem kell a munkáltatóm felé.
Tisztelettel kérem, szíveskedjen nekem ebben segíteni.
Segítségüket előre is nagyon köszönöm. Tisztelettel: Gyöngyi
Görömbei Lajosné
Én nem vagyok közalkalmazott, egyszerű alkalmazott vagyok.Itt tartom a kezemben a határozatot, mely szerint nem vagyok jogosult a 40éves korkedv.nyugdíjra.Ezt én is tudom, még az éven dolgozni akartam.A határozatban az szerepel, hogy a szolgálati időm:38év117nap ebből nem vehető figyelembe 1év 70nap így marad a 37év 216nap.Ebből kereső tev.33év 69 nap.Meddig kell még dolgoznom.
LIGA Kommunikáció
Tisztelt hozzászólók!

A munkajogi természetű kérdésekre nem itt, hanem a honlap jogsegély fórum rovatában válaszolunk!

www.liganet.hu/jogsegely

LIGA Szakszervezetek
Tisztelt Segitő!
Azt szeretném megtudni hogy a méltányossági gyes ideje miért nem számít kereső tevékenységnek.1975 decembertől folyamatosan munkaviszonyban állok.mégsem tudom érvényesíteni a negyvenéves munkaviszonyt.
Viki
Üdvözlöm! Idén augusztusban lesz35 éve,hogy közoktatási intézményben dolgozom.Intézményünket tavaly átvette az egyház.Érdeklődnék,hogy jár-e nekem 40 éves jubileumi jutalom,amikor jövőre nyugdíjba megyek.válaszát köszönöm!

Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.227.240.143 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »