Budapest: 0.98°
HUF/EUR: 344.79
szechenyi
Hírek » Részletek

Megbeszélés a miniszterelnökkel a LIGA elnökségi ülésén - VIDEÓ


Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a LIGA szeptember 11-i elnökségi ülésének vendége volt. Az elnökségi ülésen több olyan ágazati szakszervezet vezetője is részt vett, amelyek nem a LIGA Szakszervezetek tagjai. A megbeszélés után a miniszterelnök és Gaskó István közös sajtótájékoztatót tartott, amelyen elhangzott, hogy a LIGA által felvetett, a munkavállalókat érintő témákból néhányban teljesen eltér a felek álláspontja, más témákban azonban megindulnak az egyeztetések, és év végére akár megállapodás is születhet.

A LIGA Szakszervezetek álláspontja szerint a foglalkoztatottság jelentős mérvű emelése biztosíthatja az államháztartás stabil egyensúlyát, a csökkenő adósságszolgálatot, a magas színvonalú, mindenki számára elérhető közszolgáltatásokat, a munkavállalók és a családok gyarapodását. Ezért meg kell vizsgálni ennek lehetőségeit.

A LIGA Szakszervezetek felvetette a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony (az új Munka törvénykönyve 204-206. §-ai) kapcsán, hogy a törvény ezen rendelkezései diszkriminatívak amiatt, hogy a munkáltató tulajdonformája miatt tesznek különbséget az egyes munkavállalók, valamint szakszervezetek közt; indokolatlanul hátrányos helyzetet eredményeznek a szervezkedési jog, valamint a kollektív tárgyaláshoz való jog gyakorlása szempontjából is; indokolatlanul korlátozzák a kollektív szerződések hatókörét; végezetül indokolatlanul korlátozzák a tulajdonosi jogokat gyakorló állam, valamint az önkormányzatok mozgásterét.

Elhangzott, hogy  sztrájktörvényt a 2010. évi CLXXVIII. tv. 1. § (1) bekezdése 2010. december 31-i hatállyal akképp módosította, hogy a korábban is felsorolt eseteken kívül jogellenes a sztrájk, ha a munkavállalók megsértik a munkáltatóval szembeni együttműködési kötelezettségüket, visszaélnek sztrájkjogukkal, illetve, annál a munkáltatónál, amely a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végez, a sztrájk gátolja a még elégséges szolgáltatás teljesítését. A LIGA Szakszervezetek megítélése szerint a szabályozás jogbizonytalanságot okoz, mivel sem az együttműködési kötelezettség, sem a sztrájkjoggal visszaélés fogalmát nem tölti meg tartalommal, így a sztrájkjog kereteit nem a törvény határozza meg, hanem a bírósági gyakorlat dolgozná ki.

A 2012. év folyamán valamennyi jelentősebb közszférás jogállási törvény (Kttv., Hszt., Hjt., részben Kjt.) módosult, e törvények hatálya alatt rendkívül aggályos a kollektív munkaügyi kapcsolatok szabályozása. A tagdíjfizetésre, illetve a szakszervezetek jogaira (különösen a munkajogi védelemre és a munkaidő-kedvezményre) vonatkozó szabályozás olyan megkülönböztetéseket tesz az egyes jogállási törvények hatálya alatt működő szakszervezetek közt, amelyet a jogállások különbözősége önmagában nem indokol.

Aggályos a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) és hasonlóan a Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) szabályozása is, elsősorban amiatt, hogy e kamarajellegű testületek – nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal ellentétesen – számos szakszervezeti jogot gyakorolhatnak.

A LIGA Szakszervezetek álláspontja szerint az egykulcsos személyi-jövedelemadózás bevezetése hibás lépés volt. Más, hazánkhoz hasonló helyzetben lévő országokban tapasztaltaknak megfelelően nálunk is rendre elmaradtak a feltételezett kedvező hatások, miközben számos, a gazdasági fejlődést akadályozó, hátrányos fejlemény következett be. Nem igazolódtak az arányos, egykulcsos adónak a foglalkoztatás növekedésére, a belső fogyasztás fellendítésére vonatkozó várakozások.

A kibővített elnökségi ülésen a Ligához tartozó szervezetek és a meghívott szakszervezetek – Honvédszakszervezet, Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége, Mozdonyvezetők Szakszervezete, Vasutasok Szakszervezete, Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége – is mind tájékoztatták a miniszterelnököt az ágazat munkavállalóinak helyzetéről, és lehetőségük volt személyesen választ kapni kérdéseikre.

A miniszterelnök a találkozón elsősorban azt szerette volna megtudni, hogy a hamarosan folytatódó IMF/EU tárgyalásokon mik azok a gazdasági intézkedések, amelyek a szakszervezetek szerint még elfogadhatóak, és mik azok amik semmiképpen sem. A sajtótájékoztatón reményét fejezte ki, hogy a szakszervezetek az IMF tárgyalások folyamán rendszeresen megküldik észrevételeiket a kormánynak.

Kérdésre válaszolva az elnökségi ülésen a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy az új Munka törvényönykönyve bevezetése semmi esetre sem célozta meg a bérek csökkentését, valamint az ágazati szakszervezetek észrevételeit meghallgatva elmondta, hogy szükségesnek látja az egyes ágazatokat érintő problémák egyeztetését a kormánnyal.

A miniszterelnök a sztrájktörvényt nem módosítaná, de amennyiben olyan bírósági ítéletek születnének, amelyek azt mutatják, hogy a törvény nem kívánt célokat is érvényesít, kész a helyzet átgondolására. Nem volt ugyanakkor még ennyire sem engedékeny az egykulcsos adórendszer tekintetében, amelyről továbbra is úgy látja, hogy az munkavállaló-, vállalkozás- és gazdaságbarát intézmény.

Amiben teljes egyetértés alakult ki a LIGA Szakszervezetek és a kormányfő között, az a további béremelések szükségessége, valamint a munkahelyek megőrzése és az új munkahelyek teremtése.

Hivatkozás: fotó: Pelsőczy Csaba/kormany.hu
Galéria

Hozzászólások 14 hozzászólás

dadus
Talán Orbán Viktornak nem kéne egy ilyen,midenki által megvetett emberrel, ,szövetkeznie!
Lali
Most végre az is látszott, hogy nem a ligával van a baj, mert nyitottak, beengedtek más szervezeteket is! A viktor meg azért a ligához ment, mert egyedül ők tudtak erőt felmutatni ellene! Az erőtlen szoci mszosz-hez meg szef-hez minek mennyen!
cela
T. dadus! Ti az értelmes embereket csak gyülölni tudjátok. Egyedül Gaskó István az igazi szakszervezeti vezető. Mondj még valakit, aki az elmúlt 20 évben fel tudott lépni a munkavállalók érdekében Gaskón és a LIGÁ-n kívül!
kukuc
Ha Gaskót megvetett embernek tartod, akkor azokat a szakszervezeti vezetőket, akik nem ismernek más alternatívát, csak hogy az éppen aktuális ellenzékhez futkosnak sírni, vagy épp most is a komcsik talpát nyalják némi alamizsnáért, ahelyett, hogy mint a LIGA és Gaskó megpróbálnának szót érteni ezzel a kormánnyal, akkor mit mondassz a többiekre? Hajrá LIGA!
Gabesz
Amennyire vissza tudok emléklezni, a liga volt az egyetlen szakszervezeti szöbetség, amelyik szinte minden évben valami balhét csinált - sztrájkok, tömegdemonstrációk, népszavazás, útlezárások. A többiek meg semmit, vagy csakolysmit, amit alig lehetett észrevenni. A szoci és a fidesz kormáyn is mindig utálta Gaskót éppen ezért. Emlékszem, 2002-ben a Vikotr ki is rúgatta a MÁVtól! Munkaügyi perben kerülhetett vissza egyáltaláén, meg mert jött a korményváltás. Gaskó akármit is mondtok, következetes. Mindig a munkavállalókért küzd, és négyévente ezért lekommunistázzák majd lefideszesezik. Ez van, de a nagy akciók, amiket szervezett, az ő ogazát mutatják!
kalóz
Kellemetlen meglepetés érte a vasutas munkavállalókat, amikor a napokban kézhez kapták a júliusi/augusztusi bérük elszámolását. Szinte minden dolgozó 4-10, de akadt, aki 25 ezer forinttal is kevesebbet kapott a megszokottnál, ráadásul a korábbinál több munkaóráért.
A munkabér-csökkenés egyik oka, hogy a MÁV dolgozók napi munkaidejét - mivel a bérüket nem tudták emelni - néhány éve 7,4, illetve 7,6 órára csökkentették. A törvény akkor ezt megengedte, az új Munka Törvénykönyve azonban köztulajdonban levő munkáltató esetén most kötelezővé teszi a napi 8 óra munkaidőt, amitől a kollektív szerződésben sem lehet eltérni. Ebből következően csökken az egy órára eső munkabér, márpedig a müszakpótlékot és egyéb pótlékokat az órabér alapján számítják. Ez a vasúti dolgozóknak legalább 85 százalékát érinti, jövedelmük mintegy egyharmada erejéig. Bércsökkenést eredményez az is, hogy amit eddig átlagkeresettel fizettek, azt most távolléti díj alapján számolják el. Kiküldetés esetén pedig ezentúl semmilyen térítés nem jár az utazással eltöltött, munkaidőn kívüli időért . A fordulószolgálatosoknál a munkaközi szünet kiadása is komoly gondot okoz a munkáltatónak is (ami szintén nem képezheti a munkaidő részét). A vidéki dolgozók munkába járása is nehezebbé vált.
dadus!
Nagyon sajnálom azokat akiknek a tudás szintje Gaskó értelmi alatt van! nagyon sajnálni tudom azokat akiknek az a jellembeli szint szintén amit Gaskó képviselt a szocdem óta az elmúlt 20 évben az példaértékü!Remélem,hogy az országban a munkavállalók többsége nem azon a szinten áll amit Gaskó és az itt levő irnokai képviselnek!Én meg arra emlékszem,mikor a MÁV elnöke szívinfarktusban halt meg!
dadus!
Még egy kis megjegyzés az "urakhoz" és "hölgyekhez"!Ha nem lennének az államtól milliárdok és százmilliók Gaskó részére,hanem a tagdíjból kellene megélnie a kis csenevésznek,hol hallanánk Gaskó elvtársról?Mi lett volna ebből a kis-"nagy" emberből,ha annak idején az MSZMP nem látta volna meg benne azt a nagy tehetséget amit most kamatoztathat,kinek és minek az érdekében?ÁÁÁÁÁ talán,vagy maguk szerint a dolgozók érdekében?Tényleg?Mennyi is Gaskó elvtárs jövedelme havi szinten?Nem kell mesedélutánt tartani kedveskéim,mert a lóláb kilóg!
dadus!
Életpályája [szerkesztés]1972 és 1975 között a Közlekedési és Távközlési Müszaki Főiskolán, 1981 és 1986 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult.

1975 és 1990 közt az állami vasúti vállalat MÁV-nál dolgozott különböző beosztásokban: Ormosbányán állomásfőnök volt, ezután Kazincbarcikán dolgozott, Budapest-Rákosrendezőn körzeti gazdasági üzemfőnök-helyettes volt, majd a Budapesti Igazgatóság gazdasági főmunkatársa. 1993-től tagja a MÁV Felügyelő Bizottságának.

1980-ban belépett az MSZMP-be, a szocialista állampártba, amelyből 1989-ben lépett ki. Ugyanebben az évben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) alapító tagja lett, 1990-ig alelnök. A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain ő képviselte az MSZDP-t. 1989-ben részt vett a VDSZSZ alapításában. 1990-ben a szakszervezet ügyvezető elnöke, 1991-től elnöke lett. 1993-ban és 1994-ben a Liga könföderáció alelnökévé választották, 1996 óta a Liga elnöke.

dadus!
És ki különb szakszervezeti vezető nála?Jóval magasabban áll tisztességben és humánumban nálánál Szücs Viktória és Kónya Péter!!!
Kata
Dadus nagyon jól látod a dolgokat gratulálok.
Zoltán
Dadus! Köszi hogy bemásoltad a Gaskó önéletrajzát, ez tényleg nagyon hasznos votl... Kár hogy a Kónyáét nem másoltad ide, abból azért kiderülne egysmás. Példáéul hogy éeltében nem dolgozott soha, és hogy amint gázos lett a helyzet, amit ő teremtett a rendvédelmis szakszervezeteknél, rögtön lelépett és ma már tojik rájuk, a saját politikai céljai érdeklik csak. Az pedig a megélhetés. Mert mivel munkája nem volt, érteni nem ért semmihez, marad 40 éves korára a katonai nyugdíja.
tusi-nusi
&#8222
dadus!
Zoltán!Nagyon örülök annak amit leírtál,csak egy kicsit hiányos!Ahogy Gaskó életrajza is az,mert az nincs benne,hogy kik küldték és miért az egyetemre,ahogyan Kónya sem dicsekszik azzal,hogy Lembergbe miért és kik küldték katonai pályára!Azonban az is érdekes téma,hogy ha valaki eltökélten védte a szocuializmust mivel számára az aranytojást ttojó tyúkocska csecsein nőt fel, élvezte annak minde áldását, miközben másokat taposott,(főleg az értelmes és tehetséges embereket) hogyan és miért tudott mind a kettő 180 fokos fordulattal váltani és változtatni?Milyen érdekek mentén és kiknek a kérésére?

Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.95.139.100 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »