Budapest: -0.11°
HUF/EUR: 338.03
szechenyi
Hírek » Részletek

A Nevelőszülők Országos Független Érdekvédelmi Szakszervezete


Országosan több megyéből összefogtak a nevelőszülők és a régóta halmozódó problémáik miatt elhatározták, hogy szakszervezetet alapítanak. Mivel ilyen jellegű és összetételű munkavállalói érdekképviselet még nem működött ezen a speciális foglalkoztatási szakterületen a LIGA Dél-alföldi Regionális Irodájától kértünk szakmai segítséget a szakszervezet megalapításához.

A közös munka eredményeként a Szegedi Törvényszék 8.Pk.60.136/2012/4. számú, 2013. január 21. napján kelt végzéssel 2954. sorszám alatt elrendelte a Nevelőszülők Országos Független Érdekvédelmi Szakszervezete (N.O.F.É.SZ.) civil szervezet nyilvántartásba vételét. A végzés 2013. február 12. napján jogerőre emelkedett.

Jelenleg Magyarországon több mint 5000 nevelőszülő biztosítja saját otthonában a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő fiatalok életkorának és fejlődési szükségleteinek megfelelő feltételeket, és ellátják a gyermekek gondozását-nevelését. A törvényi szabályozás szerint, nevelőszülői ellátást nevelőszülők és hivatásos nevelőszülők nyújtanak. A nevelőszülői jogviszony a működtető és a nevelőszülő között létrejött, írásba foglalt megállapodás, mely nem minősül munkaviszonynak. A hivatásos nevelőszülői jogviszony a jogokat és kötelezettségeket tartalmazó írásos megállapodás alapján létrejövő foglalkoztatási jogviszony. A hivatásos nevelőszülőknek ez a főállása és más munkaviszonyt nem folytathatnak e mellett, míg a nevelőszülők igen. A nevelőszülők közül több mint 3000 főnek nincs társadalombiztosítási jogviszonya, pedig ugyanazt a munkavégzést várják el tőlük, mint a hivatásos nevelőszülőktől.

Az elmúlt évek alatt a nevelőszülők juttatásai semmit nem emelkedtek, ezzel szemben az elvárások, a követelmények és a kiadásaik folyamatosan nőttek. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek, valamint az utógondozott fiatal felnőttek jogainak érvényesülése érdekében az ellátásukhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás összegének emelése indokolttá vált, mivel nagyon sok nevelőcsalád anyagi helyzete kritikus és a nevelőszülők csupán az elhivatottságuk miatt nem emelik fel a szavukat. A szakellátásba kerülő gyermekek egyre összetettebb szükségletei miatt, mind komplexebb ellátást igényelnek, ami kiszámítható, ütemezhető anyagi forrást és garanciát igényel. Fontos, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekeket ne közösítsék ki a társaik, hogy ne érje őket hátrányos megkülönböztetés és sok nevelőszülő inkább a számláit fizeti be késve, inkább felélik a tartalékaikat (ha még van), inkább a saját jövedelmüket is a gyermekekre fordítják és lemondanak saját igényeikről, csakhogy a magas szintű, teljes körű ellátást biztosítani tudják.

A nevelőszülők az életüket, a családjukat, az otthonukat, a személyes tárgyaikat, a bútoraikat, a magánszférájukat áldozzák fel a nevelőszülői hivatásért, ami más ember számára megfizethetetlen kincs, és ezt mégis örömmel vállalják a rájuk bízott gyermekekért. A nevelőszülők kötődnek a régóta náluk nevelkedő gyermekekhez, féltik a sorsukat és inkább nem panaszkodnak a forráshiány, valamint a rájuk nehezedő problémák miatt. Ez nem jó sem nekik, sem a gyermekeknek!

Változások kellenek, hiszen nem értelmetlen dolog az, amire a nevelőszülők az életvitelüket fordítják, nem értelmetlen erő és időpocsékolás az, amivel foglalkoznak és amire a mindennapjaikat áldozzák. Olyan változások szükségesek, amelyek által idővel a társadalom negatív előítélete is pozitívvá válik, és amelyek által a nevelőszülők is örömmel, biztonságban és nyugalomban végezhetik a feladataikat. Szükséges, hogy mind erkölcsileg, mind anyagilag el legyenek ismerve, hogy tiszteletbe vegyék a hivatásukat, az áldozatos munkájukat, hogy figyelembe vegyék a kéréseiket és fontos, hogy legyenek jogaik, ne csak kötelességeik.

Az erkölcsi- és anyagi mellőzés mellett a nevelőszülők másik nagy problémája, hogy más területek munkavállalóihoz képest, őket nem illeti meg semmiféle jogcímen béren kívüli juttatás, mint például: étkezési hozzájárulás, munkaruha juttatás, iskolakezdési támogatás, üdüléshez kapcsolódó juttatások, sportolási lehetőségek biztosítása, lakáscélú támogatások, segélyek (szociális, temetési segély) vagy a munkavállaló javára kötött biztosítások. A nevelőszülők iskolakezdési támogatásban sem részesülhetnek, annak ellenére sem, hogy sokszor 4-5 vagy ennél is több gyermek beiskolázásáról kell gondoskodniuk, amit az évek óta nem emelt nevelési díjból és ellátmányból nagyon nehéz kigazdálkodni. Sokan kölcsönkértek, vagy személyi kölcsönt vettek fel, vagy kifizetetlen számlákat halmoztak fel, annak érdekében, hogy a gyermekeket be tudják iskolázni. Forráshiány miatt a nevelőszülők egyre rosszabb hangulatban látják el a feladataikat, ami veszélyezteti az eddig elért eredményeiket és, ami előbb-utóbb kiégéshez vezethet.

Több nevelőszülő problémának érzi azt is, hogy a nála elhelyezett gyermekeket látogató segítő szakemberek (nevelőszülői tanácsadó, gyámi-gondozói tanácsadó, hivatásos gyám, alapellátás családgondozója, szakmai vezető, gyámhivatal, védőnő, osztályfőnök) gyakori és összehangolatlan látogatásai miatt, sérül az otthon és a család intimitása.

Többek között ezen okok miatt döntöttek úgy az alapító tagok, hogy létrehoznak egy olyan civil szervezetet, amely segítségével tárgyalóasztalhoz ülhetnek a felek és közösen alakíthatják ki a nevelőszülői hivatás kereteit. A N.O.F.É.SZ. elsődleges célja a nevelőszülői jogviszonyban (hivatásos, hagyományos), mint speciális foglalkoztatási jogviszonyban állók foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. A szakszervezet célja továbbá tagjai társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális, valamint az élet- és munkakörülményeiket érintő érdekeinek és jogainak egységes, hatékony képviselete és védelme. A N.O.F.É.SZ. bízik a közösség erejében és abban, hogy elegendő bátorsággal és igyekezettel érvényre lehet juttatni a kitűzött célokat.


Hozzászólások 16 hozzászólás

Egy nevelőszülő
Ez mind igaz!De még hozzá tenném,volt olyan év hogy az ellátmányt(a gyerekek eltartására utalt összeg, felébe érkezett meg. Nem volt kiszámítható hónap, hogy és miként osszuk be a 8 éve nem emelt fizetésünk , ellátmányt. Elvették az étkezési utalványt,a három évente amortizációra szánt összeget is.A hozzánk kerülő gyermekek nagy részének eleinte , pszichológusra van szüksége,amit elérni általában a megyeszékhelyen lehet.
Mellet még akkora adminisztratív munka is van, hogy heti lebontásban 8-12 órát vesz igénybe.Sajnos oda jutott többségünk, hogy már csak a felszólító csekkjeinket tudjuk fel adni. magunknak, használt ruhákra telik,de az is csak nagy ritkán.Nem tudunk regenerálódni,és ez teljes út a kiégés felé.A gyermekek üdültetése,is nagy teher.Mert elvárják az iskolában, és a szakszolgálatok is, hogy az általuk szervezett nyári programokban részt vegyenek.Állandó kompresszió alatt vagyunk, mikor toppannak be hozzánk ellenőrizni.Jó lenne ha észre vennék az illetékes vezetők, hogy mi nem vagyunk apácák se papok.Nekünk is vannak érzéseink,és kellene hogy legyen magán életünk.
Juhász józsefné
Üdvözlöm. Szeretnék érdeklődni, hogy Tolna megye is beletartozik-e ebbe a szervezetbe. Ugyanis itt szerintem nagy bajok vannak, éppen most lettem megfenyegetve, hogy a jogviszonyomba fog kerülni, amit üzenetben írunk egymásnak. elérhetőségem: juhevi@vipmail.hu Köszönettel, és tisztelettel: Juhász Józsefné Tolna
Szernyák Erika
Nagyon örülök, hogy megalakult ez az érdek képviseleti szervezet. Szívesen részt vállalnék a munkában, hiszen közös érdekünk, mindaz, amit leírtatok. Erről szólt a főiskolai szakdolgozatom, mindig is bántott, mennyire nincs Mo.-on elismerve a nevelőszülőség és még mindig milyen előítéletek vannak. Én két autista kisgyermeket nevelek, és örömmel tölt el, hogy látom a fejlődésüket. Holott a saját gyereküket nevelő szülők sokan belerokkannak vagy elválnak, egymást okolják, ha beteg gyermekük születik. De persze a "pénzért" csinálom...
jaja
Kiegészíteném az előző hozzászólásokat azzal,hogy nevelőszülőként nem vagyunk jogosultak a nagycsaládos kedvezményre(ingyen tankönyv,50%étkezési kedvezmény).
A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeknek alanyi jogon jár a térítésmentes tankönyv és a kedvezményes étkeztetés,de mint nevelőszülő szintén nem kaphatjuk meg.
Ilyen alacsony ellátmány és tiszteletdíj mellett ezt a tevékenységet tovább folytatni teljes családi csőd.
Tóth Ágnes
Üdvözlöm a hozzászóló nevelőszülő társaimat!
Köszönöm a véleményeteket és remélem, hogy egyre többen merítenek erőt és bátorságot a N.O.F.É.SZ. megalakulásából és a sok-sok évig csendben hallgató és tűrő nevelőszülők a jövőben fel merik emelni a hangjukat. Ne hagyjuk, hogy életkörülményeink tovább romoljanak, ezért arra kérek minden nevelőszülőt, hogy csatlakozzon hozzánk, ahol elmondhatja véleményét, sérelmeit és összefogással biztosítjuk tagjaink kollektív és egyéni érdekvédelmét.
Működési területünk országos, ezért minden megyéből várjuk a nevelőszülők jelentkezését.
Az ország különböző pontjairól kerestek meg bennünket problémáikkal a nevelőszülők és jelezték, hogy szívesen belépnének a szakszervezetünkbe, de félnek attól, hogy ha kitudódik a szakszervezeti tagságuk, akkor a fenntartók ezt negatívan honorálják! Ezzel kapcsolatban fontosnak tartom megjegyezni, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a szakszervezeti tagnyilvántartás nem nyilvános és arról a munkáltató nem kérhet tájékoztatást. Továbbá a munkáltató nem követelheti, hogy a munkavállaló szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék. Tilos a munkavállaló munkaviszonyát megszüntetni vagy más módon megkülönböztetni szakszervezethez való tartozása vagy tevékenysége miatt.
Mi mertünk lépni, annak ellenére is, hogy szemtől-szembe az igazgatónk azt mondta, "Nem muszáj együtt dolgoznunk!" Ez január végén történt, mikor híre ment a szervezkedésünknek. Nos, ettől nem ijedtem/ijedtünk meg! Miért is kellett volna? Becsülettel, tisztességesen, erőnkön felül ellátjuk a feladatainkat és munkánkért cserébe nemhogy jó szót vagy elismerést, de még tisztességes díjazást sem kapunk.
A N.O.F.É.SZ. működéséről, tevékenységéről az érdeklődőknek szívesen küldünk tájékoztatót: nofesz.szakszervezet@gmail.com
Tóth Ágnes
N.O.F.É.SZ. elnök


János
Szeretettel köszöntök minden Édesanyát!
Közeledik az ANYÁK NAPJA aggodalommal tölt el, vajon hogy viseli majd a feleségem az idei anyák napját? Azon dolgozik hogy a nevelt gyermekeink valamilyen formában találkozhassanak a szülőanyjukkal. Természetesen a jogszabályoknak megfelelő módon.Figyelem a törekvését, kitartását,és elgondolkozom vajon kik gondolnak a nevelőanyákra? Mi családon belül egy szál virággal,a gyerekek verssel meg köszönjük a fáradozását.Igaz előfordult az is hogy a gyerek nem hajlandó csak a saját Édesanyját akarja felköszönteni. Vajon természetes -e hogy a fenntartók, működtetők közönyösen kezelik ezeket a / Nevelő / Édesanyákat akik fárdthatatlan kitartással igyekeznek pótolni az anyák hiányát?
egy nevelőszülő
Mára már elfáradtam,az állandó garas számolásba.Szűkös költségvetésünk szét aprózásába,nem tudni hogy mikor és mennyi pénzt kapunk.Így háztartást vezetni képtelenség.Már csak a gyerekek adnak, nekünk erőt, és hitet.
Ványi Julianna
Egyetértek a bevezető cikk teljes tartalmával. Mint 9. éve gyakorló nevelő szülő mindezt megtapasztaltam. Ezt a (szép) feladatot valóban csak elhivatottsággal lehet végezni, érthetetlen, miért nincs megbecsültsége sem erkölcsileg, sem anyagilag. Örülnék, ha ez az újonnan alakult Szakszervezet ténylegesen és tevőlegesen segítene nekünk, nevelő szülőknek és nevelt gyermekeinknek. Tevőlegesen is részt vennék ebben a munkában.
Masenky
Nagyon örülök, neki, hogy voltak merész kreativ emberek akik megaéakitpották ezt szervezetett, reménykedem benne, hogy tényleg segit ez rajtunk, én is nagyon szivessen részt vennék tevőlegessen is ebbe a munkába ha van rá lehetőség. Nagyon kétségbe ejtően érzem a helyzetünket már. Az is nagyon foglalkoztat, hogy milyen módon tudják ezt a befogadó szűlő és a jogviszony intézményét bevezetni, mert én még ezt nagyon képlékenynek látom.Nincs még szerintem ez igazából kidolgozva, sok minden nem tiszta benne. Erre felénk is nagy a zűr-zavar.Nekünk nincs semmi beleszólásunk, igazából semmibe.l nincs választásunk abba sem hogy milyen fentartó alatt vagy milyen működtetővel szeretnénk dolgozni, mindent a fejünk felett és hátunk mögött döntenek el és nem kérdik meg mi a véleményük róla. Nem kapunk utiköltség hozzájárulást, ha orvoshoz Bp.-re visszük a gyerekeket vagy kapcsolat tartásra 40-50 km.-re. Olvasom mindenkit nagyon megterhel az iskolűába inditás, hát igen 10.000.-ft alatt nincs már tankönyv és ezt ha szorozzuk 2-3-4-5 gyerekkel akkor ez horibilis összeg, ha panaszkodni mertünk azt mondták ezt kell beosztani ami van. 2007 óta nem volt ellátmány emelés azota a kenyér tej duplájára a rezsi PL: gáz 3x villany és viz is többszeresére emelkedett akkor hogy lehet ezt beosztani. Az a baj a nsz sem összetartóak, nem állnak ki egyás melett. Mi régiek hiába küzdünk, válasz: nem muszáj csinálni. Az ujjak rengetegen vannak ők még nem értik miért lázongunk. ( valahogy ők ügyesebbek, ????mert nem panaszkodnak egyelőre) ....ha hamarossan nem lesz segitség akkor szerintem sokan tönkre mennek kiégnek ebben sajnos.
vincze dezsőné danica
Nagyon örülök és sok sikert kívánok a Nevelőszülők Szakszervezetének! Ideje volt, csak valóban maradjatok függetlenek és ne higgyetek el mindent, amit mondanak Nektek! Üdv:Danica
marcsi
N.O.F.É.SZ.megalakulása ismét "reménnyel" töltheti el a nevelőszülőket DE vajon segíteni tudnak e majd ,tanácsot tudnak e , adni ,cikis kérdésekre (ha egyáltalán fel tesszük ) ahogy én ide találtam bárki ide találhat És könnyen előfordulhat, hogy ismét azt kapjuk (itt írásban ) amit már nem egyszer, egy- egy értekezleten :"ha nem tetszik valami vissza lehet adni a gyereket"mind ez személyes tapasztalatom. 21 éve vagyok nevelő szülő és ez idő alatt sokkal több rágalmat(írhatnám megalázást) kaptam ,mint dicséretet a "segítőktől"
Kiscsillag57
Hát igen sok igazságtalanság ér bennünket leginkább azért mert fentartóink nem igazán neveltek gyerekeket!Szerintem!!És gondolom nem annyit keresnek mint mi így könnyebb a beosztás.A gyerekek alá "lovat"adnak azzal hogy nekik mindenhez van joguk.Ha lopnak azért teszik mert a nevelő szülő keveset ad enni!Ha panaszkodik hogy ellenőrzi a nev.sz:akkor a személyiségi jogait sérti!Ha 15éves gyereknek nem alakít ki dohányzásra ki jelölt helyet udvarán akkor ez már felháborító és kérje a gyermek hogy helyezzék el innen mert nem érzi jól magát!!/megtörtént/Nah és a "régi" nevelő szülő nem kap gyereket mert Országos toborzás folyik és először az újak kapnak!Miért is van szükség új nevelő szülőre ha a réginek üres a háza??Valaki ebből megint nagyot kaszál!!Nem mi nevelő szülők ugye???
Szómiszó
Ami eddig ,,megmozdult" azt már a Nevelőszülők Országos szövetsége érte el. A munka jogviszony az elsők közé tartozik, amit célba vettünk pár éve , mikor megalakultunk. a többi célkitűzésünk még hátra van. lassan rendeződik majd a sorsunk, de ehhez idő kell. A sok információt mi vittük a parlamentbe, ( amiről ott fent fogalmuk sem volt, mi is folyik a rendszerben, nevelőszülő szemmel) sok alkalommal utaztunk, hogy eddig eljutottunk a tárgyalásokkal. Ez is már valami!! üdv. minden nevelőszülő társamnak
Joli
zsóka
Szeretnék érdeklődni! Az új törvény mentességet ad az 500 órás tanfolyam elvégzése alól,
annak aki 10 éve folyamatosan nevelőszülő.Én 1981-ben kezdtem, férjem halála miatt 10 évig nem volt nálam gyerek és most 8 éve újra van nálam /3 kamasz lány/ nevelt gyerek.
Méltányosságból nem kaphatnék felmentést a tanfolyam elvégzése alól?
Köszönöm
Julcsi
Azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem vesznek fel bennünket egy fenntartó, alapítványhoz sem ? Az OTTHON SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓnál voltunk, ott dolgoztunk.
A munkánkkal nem volt semmi baj, semmi olyat nem tett egyikünk sem, amiért nem foglalkoztatnak minket sehol sem :( Azért beszélek többes számban, mert 3 nev. szülőről van szó.Sajnos, én egy rossz döntést hoztam 15 éves munka után, és ennek iszom a levét, már 2 éve. A bűnöm, vissza adtam a gyerekeket, mert kimentem külföldre dolgozni, ami sajnos nem jött össze. Amikor vissza jöttem, kértem a fenntartómat, hogy szeretnék újra gyerekeket, de elutasított. Azóta nem tudok elhelyezkedni ebben a szép munkában. Sajnos olyan jellemzést adnak ki, hogy nem foglalkoztat senki. Ha meghallják az OTTHON SZOC. SZOLG. nevét, már nem is tárgyalnak velünk tovább.Kérdésem : van még remény, kihez, hova fordulhatok? Már sok helyen jelentkeztem, de eddig hiába. Azon is gondolkodtam, hogy létre kellene hozni egy alapítványt, hogy a hozzánk hasonló jó, és gyermekszerető nevelő szülők újra nevelhessenek gyerekeket. Válaszát várom. Egy reménykedő nevelő szülő

Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.215.182.36 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »