Budapest: 22.29°
HUF/EUR: 341.71
szechenyi
Hírek » Részletek

Európai pályázati képzés Brüsszelben


Az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) oktatási osztálya 2014. február 19-21. között képzést szervezett az Európai Szakszervezeti Szövetséghez (ETUC) tartozó országos szintű konföderációk, valamint az Európai szintű ágazati szakszervezetek pályázatírói, illetve projektmenedzserei számára abból a célból, hogy tájékoztatást nyújtson a soron következő pályázati forrásokból megvalósítható, társadalmi párbeszéd és foglalkoztatáspolitikai témájú nemzetközi projektek minél sikeresebb tervezéséhez.

A munkanyelv angol és francia volt, a plenáris üléseken lehetőség volt olasz és spanyol nyelveken is kérdéseket feltenni. A képzésre elsősorban Belgiumból (5 fő), Spanyolországból (3 fő), Olaszországból (4 fő) és Litvániából (2 fő) érkeztek szakszervezeti résztvevők, valamint egy–egy fő képviseltette magát Romániából, Szlovéniából, Svédországból, az Egyesült Királyságból és Magyarországról is. 

Az első napon Silvana Penella, az ETUI oktatási osztályának képviselője köszöntette a megjelenteket és foglalta össze a röviden a képzés célját. A résztvevők bemutatkozása után Stefan Ceuppens az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főosztályáról tartott informatív előadást az Európai Unió költségvetésének alapjairól és a társadalmi párbeszéd fejlesztését közvetlenül érintő, soron következő pályázati kiírásokról. Alapvetően három főbb, a főosztály kompetenciájába tartozó finanszírozási lehetőséget említett meg, ezek a következők:

  • Európai Szociális Alap (ESZA) – ezek a pályázatok és forráselosztásuk a nemzeti kormányok hatáskörébe tartoznak, kapacitásfejlesztésre is igényelhetők
  • EU Foglalkoztatási és Társadalmi Innováció Program (EaSI, a korábbi EURES, PROGRESS és mikro-finanszírozási programokat is magába foglalja)
  • Speciális programok: a munkavállalók szabad mozgását elősegítő program, az Európai Társadalmi Párbeszédet elősegítő programok és a társadalmi demográfiai fejlődésről beszámoló programok

Az előadó a képzésen résztvevők szempontjából legfontosabb, az Európai Társadalmi Párbeszédet elősegítő programokról tartott ezután részletesebb ismertetőt. A korábbi évekhez képest a legfontosabb változások:

  •  három pályázat helyett négy kerül kiírásra a 2014-es év első negyedévében európai szintű társadalmi párbeszéd (001), szakszervezetek, munkavállalói szervezetek tájékoztatója és képzése (002), Európai Üzemi Tanácsok (003) és munkaügyi kapcsolatok szakértelem növelése (004) témakörében
  • a témakörök és lehetséges pályázati célok világosabban kerülnek megfogalmazásra
  • sokkal nagyobb hangsúly helyeződik az európai társadalmi párbeszédbizottságok témaköreire, így a 001-es felhívásban, jelentős szerepet kap a nemzetközi ágazatközi megközelítés
  • sokkal erősebb az elvárás az európai szervezetek bevonását illetően - a 001 és a 002-es pályázati kiírás alatt a szakszervezetek csak európai szintű ágazati vagy munkavállalói szervezetekkel együtt pályázhatnak 
  • hosszabb projektidők (legföljebb 24 hónap), magasabb finanszírozás (alacsonyabb önerő, 10 %). A pályázatok esetében a legkisebb igényelhető összeg 108 000 Euró.
  • a főpályázó és a társpályázók projekt iránti elköteleződését a támogatási szerződésben a korábbiaknál erőteljesebben rögzítik

Mivel a képzés központjában az európai szintű pályázatok, projektek, illetve azok finanszírozás állt, Stefan Ceuppens előadását követően Bruno Demaitre, az ETUI oktatási osztályának képviselője az Európai Szociális Modellt, illetve az európai társadalmi párbeszéd fejlődését, illetve annak eddig elért eredményeit ismertette.

A második nap Alex Martin, az ETUC projektekért felelős menedzsere a „Hogyan tervezzünk minőségi projektet” című előadásában részletekre kiterjedően beszélt az európai projektek legfontosabb elemeiről. Nemcsak elméleti hátteret, de gyakorlatban jól használható ötleteket nyújtott az európai bizottsági elvárásokról, háttérről, projektpartnerek bevonásáról, a pályázati anyag általános és speciális célkitűzéseiről, a célok megvalósításáról, a munkaprogramról, külső szakértők bevonásáról és az eredmények terjesztéséről. Alexet követően Michael Mortelette avatta be a projekt költségvetés „titkaiba” az élénken érdeklődő hallgatóságot. A nagy tapasztalattal rendelkező francia előadó többször hangsúlyozta, hogy ezek a pályázatok kapacitásépítésre, működési költségekre nem használhatóak fel, gyakorlatilag a támogatást elnyerő projektpartnerek számára bevételt nem képeznek, azonban a hozzáadott érték miatt mégis érdemes pályázni.

A hátralévő másfél nap gyakorlatilag csoportmunkával telt, ahol a szervezők a résztvevőket három csapatba osztották (két angol és egy francia munkanyelvű csoport), akik azt a feladatot kapták, hogy találjanak ki és részletesen dolgozzanak ki egy projektet annak részletes költségvetésével együtt.  A csoportos munkát plenáris ülések szakították meg alkalmanként, ahol a trénerek megválaszolták a résztvevők csoportmunka közben felmerült - nem kevés - kérdését.

A program részét képezték az esti vacsorák, amelyek nem titkolt célja volt, hogy a résztvevők kötetlenebb keretek között lehetőséget kapjanak kapcsolatépítésre, a lehetséges projektpartnerek megtalálására.

A képzés teljes anyaga, valamint a kiírt pályázatokkal kapcsolatos aktuális információk letölthetőek az ETUI oldaláról.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.226.234.20 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »