Budapest: 20.56°
HUF/EUR: 357.11
szechenyi
Hírek » Részletek

Közeledik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nyári ülése (ILC)


A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) éves konferenciája (ILC) idén 2014. május 28. és június 12. napja között kerül megrendezésre Genfben. Az ülésen a LIGA Szakszervezeteket dr. Kéri Ádám jogi szakértő képviseli. Mielőtt rátérnénk arra, hogy mivel is fog foglalkozni idén az ILC, érdemes néhány szót mondani az ILO szerepéről, rendeltetéséről.

Az ILO (International Labor Organization) 1919-ben jött létre, és a munkajog fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. Azt az elvet vallja, hogy egyetemes, tartós béke kizárólag a társadalmi igazságosság talaján jöhet létre. A szervezet 1946-ban az ENSZ első szakosított szervévé vált. Jelentőségét, illetve legitimációját az adja, hogy un. tripartit struktúrával rendelkezik, azaz a kormányzat, a munkaadók, és a munkavállalók képviselői egyenlő számban képviseltetik magukat benne. Magyarország 1922-ben csatlakozott a szervezethez.

A legfontosabb ILO Egyezmények a következők:

  1. C029 - Forced Labour Convention (Kényszermunka), 1930 (No. 29)
  2. C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention (Egyesülési és szervezkedési szabadság), 1948 (No. 87)
  3. C098 - Right to Organise and Collective Bargaining Convention (Szervezkedés és a kollektív alku), 1949 (No. 98)
  4. C100 - Equal Remuneration Convention (Egyenlő bér), 1951 (No. 100)
  5. C105 - Abolition of Forced Labour Convention (Kényszermunka), 1957 (No. 105)
  6. C111 - Discrimination in Employment and Occupation (Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén) Convention, 1958 (No. 111)
  7. C138 - Minimum Age Convention (Minimális életkor), 1973 (No. 138)
  8. C182 - Worst Forms of Child Labour Convention (Gyermekmunka), 1999 (No. 182)

A LIGA kiemelten fontosnak tartja az ILO tevékenységét különösen a foglalkoztatással összefüggő jogok, a tisztességes foglalkoztatás ösztönzése, a szociális védelem növelése, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítése területeken. Ennek érdekében – amint arról korábbi cikkeinkben beszámoltunk - jó kapcsolatokat épít ki és tart fenn az ILO-val, részt vesz annak munkájában (Nemzeti ILO ülések, ILC, kérdőíves megkeresések, adatszolgáltatások, Nemzetközi Nőnap nyilatkozata stb.), valamint eseti párbeszédet folytat a szervezet képviselőivel. Ezzel összefüggésben utalunk arra, hogy Ovidiu Jurca úr (Senior Specialist in Workers’ Activities) más szakszervezetekhez hasonlóan a LIGA-hoz is ellátogatott a tavalyi év folyamán és tájékozódott a munkavállalókat érintő legfontosabb kérdésekről, beleértve az új Munka törvénykönyvével összefüggő tapasztalatokat. Arról is beszámoltunk, hogy a szubregionális iroda vezetője, Antonio Graziosi, néhány hónapja interjút is adott a LIGA Szakszervezeteknek. Ezen felül büszkék vagyunk arra, hogy Ovidiu Jurca úr 2014. április 28-án részt vett a munkabalesetben elhunyt dolgozók tiszteletére megtartott rendezvényünkön is.

A LIGA Szakszervezetek részt vesz az un. Nemzeti ILO Tanácsban is, amely szintén tripartit szervezet. Tanács feladata az Egyezményben meghatározott, tripartit tanácskozások lebonyolítása, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tevékenységéhez kapcsolódó, nemzeti intézkedések elősegítése, egyéb, a Tanács ügyrendjében meghatározott feladatok ellátása, továbbá a munka világát érintő, nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás, a nemzetközi együttműködés fejlesztése, a kormány és a szociális partnerek nemzetközi együttműködési törekvéseinek, eredményeinek ismertetése és elősegítése. Rá kell mutatni arra, hogy a Nemzeti ILO Tanács munkája rendkívül színvonalas és eredményes. Sokat segít a munkában, hogy a kormányzat az anyagokat időben megküldi, felkészült szakemberei pedig gondosan összeállított kiegészítő anyagokkal segítik a tagok munkáját.

Ebben az évben az ILC keretében a következő, fontos témák kerülnek megtárgyalásra:

4 párhuzamosan ülésező szakbizottság fog ülésezni:

Standardok végrehajtásával foglalkozó szakbizottság (Committee of Application of Standards):

Azt vizsgálja, hogy a részes országok milyen jogsértéseket követtek el, illetve ezzel összefüggésben ajánlást bocsájt ki.

A kényszermunkáról szóló 29. sz. ILO Egyezmény felülvizsgálata (Committee on Strengthening Action to End Forced Labor): a nevéből következően a kényszermunka eseteivel foglalkozik. Ebben az évben normaalkotó vitára kerül sor !

Az informálisból a formális gazdaságba való átmenet elősegítése (Committee on Transition from the Informal to Formal Economy). A fekete gazdaság szabályozhatóságának a kérdésével foglalkozik. Ebben az évben normaalkotó vita kezdődik, mely 2 éves lesz.

A foglalkoztatás stratégiai célkitűzéseivel foglalkozó bizottság (Committee on Recurrent Discussions) 4 egyenrangú célkitűzéssel foglalkozik, melyet 2008-ban a szociális igazságosság a méltányos globalizációért elnevezésű nyilatkozatban rögzítettek. A stratégiai célkitűzések a következők: a foglalkoztatás elősegítése (idén ezt vizsgáljuk), szociális védelem, szociális párbeszéd és tripartizmus, valamint a munka világára vonatkozó alapvető elvek, jogok.

Másik fontos esemény az un. GB (governing body) tagok megválasztása, akiknek a mandátuma 2014. júniusában lejár. Az új  tagokat a 2014-17-es időszakra választják meg.

Az ILC üléséről a LIGA Szakszervezeteket képviselő jogi szakértő folyamatos tájékoztatást fog adni.

Dr. Kéri Ádám
LIGA Szakszervezetek
jogi szakértő

Cimkék: ILO ILC Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ENSZ

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.232.62.209 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »