Budapest: 9.21°
HUF/EUR: 341.09
szechenyi
Hírek » Részletek

Közép-Európai Ifi Szakszervezetisek Találkozója, Varsó


A CEYTUN meeting idén ősszel október 3-5. között került megrendezésre a lengyelországi Varsóban. A Közép-Európai Ifi Szakszervezetisek találkozóján részt vettek a visegrádi országok delegáltjai, valamint a német és osztrák kollégáik.

A három napos rendezvény időpontja a Tisztes munka világnapjára való tekintettel került kitűzésre, a helyszín pedig Pozsony és Budapest után, lévén, hogy harmadik alkalommal került megrendezésre, Varsó, Lengyelország fővárosa volt. Magyarországról a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáját Hangonyi Adrienn, nemzetközi referens, valamint Dr. Lerch Ferenc és Dr. Fodor Tibor érdekvédelmi tanácsadók képviselték.

A találkozón kiemelt figyelmet kapott a résztvevő országok mindegyikében megvalósuló ifjúsági garanciaprogram, a munkanélküliség, azon belül is kiváltképpen a fiatalokat érintő állástalanság, valamint a képzés, oktatás, képzettség hiánya. A CEYTUN alkalmából került Varsó belvárosában megrendezésre egy flashmob, mely a fiatalok nehéz munkaerő-piaci helyzetére és az ifjúságnak nyújtandó garanciák szükségességére volt hivatott felhívni a figyelmet. Volt alkalmunk találkozni lengyel szakszervezeti vezetőkkel, továbbá kijelölésre kerültek a 2015. májusában Csehországban megrendezésre kerülő következő találkozó célkitűzései is.

A találkozó első napján kezdetben a különböző résztvevő országok koordinátorai ismertették a hazájukban megvalósuló ifjúsági garanciaprogramot. Ennek keretén belül ismerkedhettünk meg a részes államokban uralkodó állapotokkal, ami a fiatalok elhelyezkedését, foglalkoztatását, képzettségét illeti. A rendelkezésre bocsátott információk alapján elmondható, hogy a fiatalok körében fennálló munkanélküliség és szakképzés hiánya nagyjából azonos képet mutat a visegrádi országok tekintetében, azzal az eltéréssel, hogy míg Magyarországon és Csehországban általánosan jobbnak mondhatóak a számok, addig Szlovákia és Lengyelország tekintetében magasabb az állástalanság és talán lassabb is a pozitív irányú változás, mint déli szomszédaik esetében. Szlovákiában elsősorban a vállalkozások pénzügyi támogatásával igyekeznek állást adni a fiataloknak, melynek fontos aspektusa, hogy a törekvések nem időleges megoldást kívánnak nyújtani, hanem tartósan a foglalkoztatásban akarják tartani a fiatal dolgozókat. Lengyelországban a legnagyobb gondot az úgynevezett „hulladék szerződések” okozzák, melyekkel a munkáltató és a munkavállaló egy munkajogi szabályozáson kívül eső, gyakorlatilag megbízási jogviszonyt létesít és mindig csak meghatározott munkafolyamatok elvégzését jelölik ki benne.
A dolgozó így munkajogi védelmet nem élvez, bármikor elküldhető és a járulékokat is saját maga után kényszerül fizetni. Lengyelországban közel négymillió ember dolgozik ily módon, nem beszélve a több, mint kétmillió emberről, aki tartósan Nyugat-Európában, legfőképpen Nagy-Britanniában igyekszik boldogulni. Hazánkkal a legtöbb hasonlóságot Csehország mutatta. A csehek esetében az állam igyekszik támogatni a munkahelyek teremtését, kedvezmények nyújtásán keresztül védik a munkahelyeket és jelentős forrásokat fordítanak a szakképzés felfuttatására is. A cseh kordinátor volt az egyetlen aki megfogalmazta azt az általánosan és nagy számban leginkább Nyugat Európában tapasztalható jelenséget, mely szerint a fiatalok jelentős része nem is kíván dolgozni, hanem arra törekszik, hogy fiatalságát meghosszabbítsa. A visegrádi országok közül számszakilag Magyarország áll a legjobban a foglalkoztatottságot illetően, igaz, ebbe minden bizonnyal a jelentős közfoglalkoztatotti réteg mutat némi torzulást a reális, tisztán gazdasági alapú munkaerő-piaci adatokhoz képest. Az osztrák és német előadás rávilágított arra, hogy Ausztriában és Németországban lényegesen jobb a helyzet. Alacsonyabb a teljes munkanélküliség, kevesebb a munkanélküli a fiatalok körében is. Dinamikusabb a munkahelyteremtés és kedvezőbbek a fiatalok lehetőségei is.

A résztvevő országok beszámolóit követően volt lehetőségünk találkozni három helyi szakszervezeti vezetővel, akik a lengyel FZZ, NSZZ, OPZZ szakszervezeteket képviselték. Elmondták, hogy mennyire örülnek a fiatalok nemzetközi együttműködésének és kitértek saját szakszervezeteik bemutatására, tevékenységük szemléltetésére, valamint arra, hogy a fiatalok egyre nagyobb számban képviseltetik magukat szervezeteikben. Kitértek a lengyel dolgozókat érintő problémákra, melyek tekintetében elsődlegesen a „hulladék szerződések” és a migráció a legégetőbb gond. Kifejtették, hogy hazájukban rendkívül alacsonyak a bérek és nagyon lecsökkentek a munkavállalói jogok, akárcsak a szakszervezeti jogkörök. Jelentős a kivándorlás és a polgári jogi szerződésekkel foglalkoztatott többmilliós réteg, ráadásul utóbbiak kívül esnek abból a körből, akik szakszervezeti tagok lehetnek.

A második nap a közös akció jegyében telt, melynek során egy flashmobot és azt alapul véve egy videot készítettünk. A flashmobon belül valamennyi résztvevő ország szemléltette egy-egy rövid megmozdulás keretében gyermekkorát, valamint az iskolai éveket. Ezt követően egyesültek a tagországok résztvevői és közösen szemléltettek egy munkafolyamatot, mely a „válság” megérkeztével megváltozott, többen kikerültek a dolgozók közül, így ugyanazt a munkamennyiséget kevesebben kellett elvégezni. Majd a válságra válaszként emeltük a magasba a CEYTUN jelmondatait, melyek a válságra kínálnak megoldási alternatívát. Ezek között szerepelt az ifjúsági garanciák, a minőségi munkák, a kiterjesztett munkavállalói jogosultságok, a nemzetközi együttműködés, a szakszervezeti szerveződés, valamint az arányos bérezés követelése. A megmozdulásról video is készült.

A találkozó harmadik napján kiértékeltük a közös akciónkat, valamint számos CEYTUN-nal kapcsolatos információt átbeszéltünk, továbbá állást foglaltunk a célok kitűzését illetően a jövőre nézve. A következő CEYTUN meeting helyszíneként Prága, vagy Brno került megjelölésre, időpontja pedig 2015. májusában lesz esedékes. A találkozó végén megállapítottuk, hogy a 3. CEYTUN meeting eredményes volt, sikerült a jövőbeni együttműködés folytatása érdekében előrelépni.

Dr. Fodor Tibor
érdekvédelmi tanácsadó


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.95.131.97 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »