Budapest: 9.13°
HUF/EUR: 341.09
szechenyi
Hírek » Részletek

Magyar munkavállalói tag az Eurofound elnökségében


Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) egyike a kevés európai szintű háromoldalú intézményeknek. Az elsősorban kutató- és szakpolitikai tanácsadó intézet tagállamok munkaadóinak, munkavállalóinak és kormányképviselőiből álló igazgatótanácsa évente kétszer ülésezik.

A 2014. évi második csoportülésre 2014. október 22-24 között került sor Dublinban, az Eurofound épületében. Az igazgatótanácsban a magyar munkavállalói szervezeteket 2014 márciusától Kelemen Melinda, a LIGA Szakszervezetek szakértője képviseli. A helyettes tag Hanti Erzsébet, az MSZOSZ-től.

Az érkezés napján délután a munkavállalók és a kormányok képviselői külön szekcióüléseken tárgyalták meg az Eurofound 2015. évre tervezett közel végleges munkaprogramjának részleteit. A munkanyelv angol és francia volt. A munkavállalók tanácskozását a munkavállalói csoport elnöke, a nagy tapasztalattal bíró belga Herman Fonck vezette le. A munkaprogram több változáson ment keresztül az év korábbi szakaszában, ezúttal már csak apróbb változtatásokra volt lehetőség.   A munkavállalói csoport jelenlevő része (13 fő) a szerdai napon sikeresen átbeszélte és kisebb módosításokkal elfogadta a várható és folyamatban lévő felmérési és kutatási programokat, amelyek az alábbiak:

 1. Európai Szerkezetátalakítási Monitor (ERM) – szerkezetátalakítási adatbázis (folyamatos)

 2. ERM kvalitatív adatbázis (folyamatos)

 3. Európai Állások Monitor (EJM) (folyamatos)

 4. Munkaerő-piaci átmenetek viharos időkben (folytatás)

 5. A NEET-ek sokszínűségének felfedezése (új) (NEET = fiatalok, akik nem dolgoznak és oktatásban sem vesznek részt)

 6. A nem-bér jellegű munkaerő-költségek csökkentése több és jobb munkahelyet eredményez? (új)

 7. Munkahelyteremtés kis-és középvállalkozásokban (folytatás)

 8. Fiatalok vállalkozásainak támogatása – egyes munkaerő-piaci politikák elemzése (folytatás)

 9. A nemek foglalkoztatása közötti szakadék: kihívások és megoldások (folytatás)

 10. A 6. Európai Munkafeltételek Felmérés (EWCs) (folyamatos) 

 11. A munka világának európai megfigyelése – EurWORK (folyamatos)

 12. A munkafeltételek egyenlőtlensége: a szerződéses munkák és önfoglalkoztatás jogellenes formái az Európai Unióban (új)

 13. Munkaidő-sémák és a fenntartható munka (új)

 14. Egy életen keresztül fenntartható munka: nemzeti szakpolitikák és stratégiák (folytatás)

 15. Munkahely-váltás – életközepi karrier elemzése, életúton belüli mobilitás és a munkával töltött évek meghosszabbítását célzó intergenerációs minták (folytatás)

 16. A javadalmazási- és a bónusz rendszerek változásai (új)

 17. Az Európai Munkaügyi Kapcsolatok Katalógusának 10 éves felülvizsgálata (új)

 18. EU-szintű reprezentativitási tanulmányok (folyamatos)

 19. 19. Nyertes-nyertes megállapodások: vállalati szintű innovatív intézkedések a szociális párbeszéden keresztül
 20. Az együttműködés formái az Európai Üzemi Tanácsok és a nemzeti szintű információs, konzultációs fórumok között tranznacionális átszervezési esetekben (új)
 21. Felkészülés a 4. Európai Életminőség Felmérésre (EQLS) (folyamatos)
 22. Lakhatás Európában – a szegényes szállások következményei (folytatás)
 23. A munkával töltött évek meghosszabbítása – rugalmas nyugdíjaztatási formák: részmunkaidő és rész-nyugdíj kombinálása (új)
 24. 24. Közszolgáltatások nyújtása: a magánszektor nagyobb szerepet kellene, hogy kapjon? (folytatás) – kórházi szolgáltatások
 25. Társadalmi mobilitás Európában (új)
 26. A segélyekhez való hozzájutás a válság alatt (folytatás)
 27. Családok és a gazdasági válság: a szakpolitikai intézkedések változásai (folytatás)
 28. Kísérleti projekt: az európai termelőipar jövője  

A jelenlevők közel többen megjegyezték, hogy a kutatások és a kutatási jelentések nyelvi és egyéb okokból elsősorban kutatóknak hasznosak, egy átlag munkavállaló vagy szakszervezetis csekély mértékben vagy egyáltalán nem tudja hasznosítani ezeket az anyagokat mindennapi munkája során.

A második nap reggel plenáris ülés a jelenlegi igazgató, a spanyol Juan Menéndez-Valdés köszöntőbeszédével indult. Elmondta, hogy a munkaprogram korábbi változatához képest az utolsó, jelenleg megtárgyalt verzió elsősorban pénzügyi és kapacitásbeli okokból módosult, illetve szakmai okokból is kikerült egy pilot projekt. Ezt követően röviden ismertette az egyes projekteknél a jelentősebb változásokat és megválaszolta a felmerült kérdéseket.

Az igazgató bevezetése után újra szekciókra vált szét a társaság, ekkora már a munkaadók is megérkeztek. A munkavállalói csoport délelőtti szekcióülésén Herman Fonck összefoglalta az előző nap eseményeit, majd a munkacsoport megbeszélésének levezetését átvette az ETUC részéről felelős koordinátor, Józef Niemiec, akinek az irányításával a plenáris ülésen esedékes napirendi pontok kerültek megtárgyalásra.

Az Alapítványt egy igazgató és egy igazgatóhelyettes vezeti, akiknek az igazgatótanács felé beszámolási kötelezettsége van. A 2014-es év január-október közötti időszakra vonatkozó Eurofound igazgatói előrehaladási jelentés munkavállalói részről komment nélkül került elfogadásra.

A következő téma a már többször terítékre került igazgatótanácsi összetétel változtatása és annak lehetséges következményei voltak. Az Európai Bizottság elképzelése szerint az igazgatótanács köre szűkülne, a kormányok összes képviselője mellett a munkaadói és a munkavállalói oldal egyenként csak 7-7 helyet kapna. 

A következő téma a munkavállalói csoporton belüli tisztségek elosztása volt. A büró, vagyis az elnökség egy szűkebb körű, nagyobb felelősséggel járó munkát jelent a szélesebb körben vett igazgatótanácson belül. A büróba egyenként 6 tagot küldhet a munkaadói, munkavállalói és kormányzati csoport. A csoport az eddigi vezetők megerősítése mellett voksolt: Herman Fonkcra, a munkavállalói csoport vezetőjére, Jozef Niemecre és Aline Hoffmann-ra, mint az ETUC részéről felelős koordinátorra és helyettes koordinátorra. Újabb, büróbeli tisztségekre is lehetőség volt jelentkezni. Teljes jogú tagnak Ivan Kokalov-ot, a bolgár CITUB-tól, helyettesítő tagoknak Mats Essemyr-t a svéd TCO-tól és Kelemen Melinda-t a LIGA Szakszervezetekből jelölték a résztvevők.  Egyelőre csak informálisan, a Munkafeltételek Tanácsadó Bizottság megüresedett helyére a finn munkavállalói képviselő Juha Antila (SAK) került be.

A nyolcadik napirendi pont az IPSOS Mori által elvégzett külső értékeléssel volt kapcsolatos, majd adminisztratív kérdések kerültek megtárgyalásra.

A rövid ebédszünet után – miközben a büró ülésezett – plenáris ülésen három előadásra került sor, amelyben aktuális kutatási projekteket ismertettek részletesebben az Eurofound kutatói, többek között a válság alatti egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, illetve EurWork-öt. .

A második nap késő délutánjának utolsó szakmai programja szintén csoportmunkákban zajlott. Aline Hoffmann, helyettes koordinátor is csatlakozott a csapathoz. Első körben az elnökségi tagok, Aline, Herman és Jozef a büró ülésén a munkaprogrammal kapcsolatosan elhangzottakat ismertette a többiekkel. Második körben az Eurofound egyes Tanácsadó Bizottságaiba delegált munkavállalói tagok számoltak be a legutóbbi bizottsági ülések eseményeiről.

Az este hivatalos fogadással és formális vacsorával zárult.

A harmadik nap Juan Menéndez-Valdés nyitotta meg a plenáris ülést, majd a büró elnöke, a lengyel kormányzati képviselő, Jerzy Ciechanski vette át a szót, aki üdvözölte az új tagokat. Az első két napirendi pont gyors jóváhagyása után harmadik napirendi pontként Juan Menéndez-Valdes igazgató szóban is beszámolt az igazgatótanácsi tagoknak az elmúlt időszak fontosabb előrehaladásairól, eseményeiről, például a magas szintű társadalmi párbeszéd szerepéről szóló athéni Eurofound konferenciáról, illetve az Alapítvány nagyobb kutatási projektjeiről.   A honlap látogatottsága és a letöltések alapján az alapítvány legkeresettebb kiadványa az európai élet- és munkakörülmények felmérés adatai alapján készült kutatási összefoglaló dokumentum volt. Az olasz munkaadói képviselő Stefania Rossi, a büró jelenlegi alelnöke hozzászólásában bátorította a jelenlevőket, hogy a társadalmi partnereket széles körben vonják be az események szervezésébe. Aviana Bulgarelli, az olasz kormányzati képviselő az olasz elnökség szakpolitikai eredményeit ismertette röviden.  

A negyedik napirendi pont az Európai Bizottság megfigyelőjének, Raymond Maes-nek tájékoztató jellegű beszámolója volt a Bizottság európai ügynökségekkel kapcsolatos hozzáállásáról.   

Az ötödik napirendi pont a 2015-ös munkaprogram megtárgyalása volt. Az oldalak beszámolóit, illetve kisebb módosító javaslatokat követően a harmadik, immár végleges változat minden szekció által elfogadásra került.

A kávészünet után személyi kérdések jöttek elő. Hatodik napirendi pontként a tisztségviselői pozíciók megújítása vagy újraválasztása került terítékre. A munkaadói és a bizottsági elnökségi csoport összetétele nem változott. Herman Fonck, a munkavállalók részéről került az elnökség (büró) élére a következő négy éves periódusra. A jelenlegi igazgató, Juan Menéndez-Valdés tisztségét az elnökség a következő 5 éves időszakra megújításra javasolta.

A nyolcadik napirendi pontként a Mori által végzett Eurofound 2009-2012 közötti időszakra vonatkozó külső értékelése szerepelt. A Mori igazgatója, Kelly Beaver előadásában összefoglalta a főbb köztes eredményeket (kevesebb, de nagyobb hatással bíró publikációk felé való elmozdulás igénye, a négy éves munkaprogram és az éves munkaprogramok nagyobb összehangolása, eredményesség bizonyos szempontból még javítható). A végleges értékelés 2014 decemberére várható. Szintén sor került egy ad-hoc értékelésre, on-line szavazórendszer segítségével a résztvevőknek választ kellett adniuk pár, a korábbi időszak munkaprogramjára és az Eurofound más, európai és nemzetközi intézményekkel (pl. OECD, ILO) való együttműködésre vonatkozó kérdésre.

A kilencedik napirendi pont szintén tájékoztató jellegű volt, az Európai Bizottság Egységes Programozási Dokumentumával kapcsolatosan új határidők kerültek ismertetésre.

A 10. és a 11. napirendi pont kapcsán elfogadásra kerültek az igazgatótanács és a tanácsadó bizottságok 2015. évre esedékes találkozóinak időpontjai.

A hátralévő napirendi pontok idő hiányában viszonylag gyorsan ismertetésre és elfogadásra kerültek, így a Stratégiai Audit Terv és az Eurofound Korrupció Elleni Politikája. Az utolsó napirendi pont adminisztratív jellegű kérdéseket fedett le.

A következő éves csoportülés várhatólag 2015. első felében, Dublinban kerül megrendezésre. 


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.95.131.97 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »