A nemzetközi érdekvédelem rendszere

A LIGA Szakszervezetek két nemzetközi szervezet tagja, ezek az Európai Szakszervezeti Szövetség és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség. 

 A LIGA Szakszervezetek részt vesz az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) és a Pán-Európai Regionális Tanács (ITUC-PERC ) nemzetközi Végrehajtó Bizottsági ülésein. A Női és Ifjúsági Bizottsági üléseken. A LIGA Szakszervezetek képviselői ETUC több szakmai munkacsoportjában is részt vesz és aktív munkát végez.  

A LIGA részt vesz az ETUC munkacsoportjai tevékenységében is, ilyenek az ETUC sajtó és kommunikációs-, munkavállalói részvétel és vállalati politikák-, oktatási és képzési bizottságai.

Az ETUC Végrehajtó Bizottsága évente négyszer ülésezik, a PERC Végrehajtó Bizottsága pedig évente egyszer.

Az ITUC 2014-2018 közötti periódusában Doszpolyné dr Mészáros Melinda az MASZSZ képviselőjével rotációban látja el az ITUC Főtanácsának tagságát.

Az ETUC és ITUC-PERC Női Bizottságok ülésein a LIGA Szakszervezetek esélyegyenlőségi tagozatának képviseletében Szabó- Zsura Brigitta látta el a nemzetközi feladatokat, akit a 2016. októberben megrendezésre kerülő PERC Női Konferencián a PERC Női Bizottság alelnökévé választottak a 2016-2020-as időszakra. Az ETUC Ifjúsági Bizottságának munkájában Hangonyi Adrienn vállalt aktív szerepet.

Kozák László szakértő pedig a CEDEFOP (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) és az ESZA (Európai Szociális Alap) szervezetek ülésein képviseli a magyar munkavállalói oldalt.

Az Európai Szociális és Gazdasági Bizottságban a LIGA Szakszervezetek képviselője dr. Kállay Piroska.

dr. Kéri Ádám a LIGÁ-t az ILO évente megrendezésre kerülő szakmai konferenciáján Genfben, illetve annak előkészítő ülésein képviseli A tripartit rendszerű ILO a nemzeti szintű szociális dialógusnak nagy szerepet tulajdonít a válságkezelés kapcsán.

Az ETUC Végrehajtó Bizottsági üléseken születnek döntések az európai szakszervezeti oldal prioritásairól, kampányairól, az Európai Szociális Párbeszéd témáiról, valamint a bizottság rendszeresen véleményezi az Európai Bizottság dokumentumait és az európai munkavállalókat érintő fontos témákat vet fel. 

 

A Szociális Jogok Európai Pillérével (továbbiakban SZJEP) kapcsolatos tárgyalásokat az Európai Bizottság indította el és az ETUC egész évben napirenden tartotta az ügyet koordinálva a tárgyalásokat a tagországokban. Cél, hogy az Európai Szemeszter és az mellé társuló ország specifikus gazdasági ajánlások mellett a szociális dimenzió is hasonló súllyal teret kapjon és kötelező érvényű garanciákkal biztosítsa az európaiak jogait. Az ETUC olyan szociális garanciákat támogat, melyek szemmel látható valódi különbséget jelentenek az emberek számára. A minimális sztenderdek különböző területeken valósulnak meg, mint pl. a nyugdíj és a szociális ellátás területén. A szegénység leküzdése érdekében pedig megvizsgálják a minimálbér mellett a minimális jövedelem/ bevétel kérdését is. A magyar résztvevők a tárgyalások alatt hangsúlyozták, hogy az SZJEP ne csak az eurózónára, hanem Európa egészére vonatkozzon.

A digitalizáció és a klímaváltozás témái szintén teret kaptak az prioritások között. Ezek ugyanis olyan folyamatokat vonnak maguk után, melyek lényegesen megváltoztatják a munkaerő-piaci körülményeket. A szakszervezetek feladata, hogy lépést tartsanak a változásokkal és úgy segítsék a „tisztességes átmenetet” az új munkahelyek irányába, hogy az a lehető legkevesebb negatív hatással legyen a munkavállalókra, melynek kapcsán a képzés és átképzés kiemelt szerephez jut, s emellett a szakszervezetek tagsági bázisuk megtartása és megerősítése végett új kapukat próbálnak nyitogatni, pl. az önfoglalkoztatók, az atipikus foglalkoztatásban részesülők tagszervezése irányába.