Szervezeti felépítés

A szervezet az Alaptörvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján működő szakszervezeteket és szakszervezetek szövetségeit (a továbbiakban: tagszervezetek) tömörítő országos konföderáció. 

A LIGA Szakszervezetek jogi személy, képviseletét az elnök látja el. A LIGA Szakszervezetek tagszervezetekből áll.A LIGA Szakszervezetek testületei:

LIGA Tanács
Elnökség
Felügyelőbizottság
Mandátumvizsgáló Bizottság
A LIGA Tanács a LIGA Szakszervezetek legfőbb döntéshozó testülete, összehívása évente legalább egy alkalommal kötelező. A tagszervezetek minden megkezdett tíz fő természetes személy tagjuk után egy mandátumra jogosultak, a mandátumra jogosító létszám a két LIGA Tanács között eltelt időszak tagdíj-fizetése alapján megállapított létszám átlaga.

Az Elnökség létszáma 12 fő, tagjait a LIGA Tanács választja meg 4 évre. Az Elnökség a LIGA Szakszervezetek, mint szövetség ügyintéző, irányító és végrehajtó testülete. Az Elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a társelnökök egyike hívja össze az Elnökség ügyrendjében foglaltak alapján.