A LIGA a távmunka szabályozásának véglegesítéséért

Az idestova egy éve tartó koronavírus-járvány jelentős mértékben megváltoztatta a foglalkoztatás feltételeit, körülményeit, a munkáltatók foglalkoztatási szemléletét és gyakorlatát. Széles körben teret nyert a távmunka, amelynek előnyeivel mind a munkavállalók, mind a munkáltatók egyre inkább hosszabb távon is számolnak.

A LIGA a távmunka szabályozásának véglegesítéséért

Fontos könnyítést jelentett a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 2. §-ában foglalt szabályozás, amely a távmunka költségeinek megtérítését adómentes átalányjuttatásként biztosította, jelentős adminisztratív tehertől szabadítva meg munkáltatókat és munkavállalókat egyaránt. A hosszútávú foglalkoztatási trendeket illetően már látható, hogy a távmunka térhódítása nem csupán a koronavírus-járvány átmeneti hatása, hanem a munkáltatók által egyre szélesebb körben alkalmazott olyan eszköz, amely a járvány mérséklődése-lecsengése után is velünk marad, sőt, további térhódítása várható.

A hivatkozott kormányrendelet időbeli hatálya ugyanakkor 2021. február 8. napjáig áll fenn, ezt követően az adómentesen nyújtható átalánydíjas költségtérítés tovább nem nyújtható, annak ellenére, hogy a bevezetett szabályozás nyújtotta könnyítések okai és feltételei továbbra is fennállnak.

Mindezekre tekintettel a LIGA Szakszervezetek kezdeményezte az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál valamint a Pénzügyminisztériumnál a hivatkozott kormányrendelet időbeli hatályának kiterjesztését, de leginkább a szabályozás véglegesítését a fentiekben már vázolt körülményekre tekintettel. A LIGA Szakszervezetek álláspontja szerint a távmunkával kapcsolatos adómentes átalánydíjas költségtérítés szabályozása előremutató és az érintettek nagyfokú egyetértését váltotta ki, amelynek a jövőbeni tartós fennmaradása egybevág a munkaerőpiaci-foglalkoztatási trendek irányával.

be-