A CDFSZ a kollektív szerződés megkötésében érdekelt

A küszöbön álló MGSZ sztrájk előtt a Contitech Kft.-nél jelen lévő reprezentatív Contitech Dolgozók Független Szakszervezete  elérkezettnek látja az időt, hogy megossza véleményét és javaslatait a makói gumigyárban kialakult helyzettel kapcsolatban.

A CDFSZ a kollektív szerződés megkötésében érdekelt

A CDFSZ, mint a munkáltatónál lévő egyik nagyobb szakszervezet nemcsak a szakszervezeti tagjainak érdekeiért felelős, hanem minden munkavállalót figyelembe vesz, ahogy a piaci körülményeket és a munkáltató működési körülményeit is. Jelenleg nem látjuk azt, hogy a sztrájk lenne a megfelelő eszköz a szakszervezetek érdekeinek érvényesítésére, ezért szeretnénk minimalizálni a jövőben fellépő károkat. 

Contitech Dolgozók Független Szakszervezete minden kiírt megbeszélésen részt vett a kollektív szerződés tárgyalásain, javaslataiból több elfogadásra is került.

2020. december 10-én a szakszervezetek és a munkáltató tárgyalásán a szakszervezeti javaslatokat pontról-pontra átbeszéltük. 5 olyan pont került kivételre, amiben nem tudtak a felek közös nevezőre jutni. Ezek a munkaidő keret szabályozása, a felmondás és végkielégítés elvesztett 30 és 60 napja, az állásidő kérdése és a munkaszabályozás kérdése voltak. De ezen kívül volt 24 oldalnyi kollektív szerződési pont, amit alá lehetett volna írni, mert a munkáltató (mind Makón, mind Vácott) és az érdekképviseletek ( MGSZ, CDFSZ és a MTSZSZ) is elfogadták. Sajnos az MGSZ kilépett az egyeztetésből, és azóta sem hajlandó a vitás pontokról közös egyeztetésen részt venni.

A CDFSZ az állásidővel kapcsolatosan nem fogadta el a 75% munkáltatói javaslatot. Azt mondtuk, akkor elfogadható, ha a külső körülmények bekövetkezte miatt bár nem járna, mégis kaphatnák a dolgozók a 75%-os bérkiegészítést. Ezzel sikerült volna kezelni a Covid19 miatti igen magas kockázatot, hiszen amennyiben a gyárat hatósági karanténba helyezik, a korábbi tervezet szerint 0 ft lett volna a kifizetés!

Az újonnan alakult sztrájkbizottságban az MGSZ olyan pontokat is követel, amiről 2020. december 10-én már 5 oldalúan megállapodtunk. Az MGSZ mindezt nem kívánta aláírni, pedig az abban foglalt szakszervezeti juttatásokat – iroda, telefon, internet – a munkáltató már biztosította a szakszervezetek részére.

Az MGSZ egészen februárig a kollektív szerződésben kívánta rendezni a követeléseit, és élénken tiltakozott a munkáltatói szabályozás ellen. Azóta megfordult a helyzet, most a kollektív szerződés helyett munkáltatói szabályozást kíván elfogadtatni. Ebben az esetben a munkáltató álláspontja az, ami a gyárban működő másik két szakszervezetnek: kollektív szerződésben kell megállapodni, de amíg tart a sztrájkkészültség, addig a megállapodás lehetetlenné válik.

Hamis az az állítás, hogy a CDFSZ kilépett a kollektív szerződés tárgyalói közül! Jelen pillanatban arra várunk, hogy a MGSZ visszalépjen, és a három szakszervezet ismételten le tudjon ülni a munkáltatóval kollektív szerződést tárgyalni.

 Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy aki munkaidő-kedvezményt igénybe vesz, a sztrájk alatt is kapja a bérét, míg a sztrájkoló kollégák nem. Így a felelősséget és az áldozatot azok vállalják, akik sztrájkolnak - hiszen nem kapnak bért -, de a munkaidő-kedvezményen lévő kollégák nem.

Ugyanakkor az is megfontolásra érdemes tény, hogy a sztrájk későbbi következményét azoknak is vállalniuk kell, akik nem vesznek részt a sztrájkban. Az MTSZSZ szolidaritást vállalt a sztrájkolókkal, de tudtommal nem vesz részt a sztrájkban. A birtokomba lévő információk alapján az MTSZSZ is a kollektív szerződés megkötésében érdekelt.

A 13. havi juttatás kapcsán tudtunkkal az az MGSZ követelése, hogy minden munkavállaló kapjon 13. havi juttatást – ezt 2020. október 1-től a munkaáltató szabályozza. A szakszervezetünknek az volt a kérése, hogy a munkáltató ne számolja ebbe a Covidos időszakot. 2021. január 1-től a munkáltató nem így számol, így például egy gyermek betegsége esetén a szülőtől nem veszi el ezt a juttatást.

Végezetül ismételten szeretnénk megerősíteni, hogy kollektív szerződés megkötésében vagyunk érdekeltek, de amíg tart a sztrájk, ezt nem tudjuk elérni. Ezt szeretné a munkáltató is és az MTSZSZ is.

Bízunk benne, hogy a szakszervezetek visszatérnek a tárgyaló asztalhoz. A korábban elszenvedett vélt vagy valós sérelmeket félre tudják tenni, és a munkavállalók érdekében kollektív szerződést tudunk kötni. Hiszen ez a munkavállalók és egyben a munkáltató érdeke is.

 

Balázs Norbert

CDFSZ elnök