Az Olajipari Szakszervezet küldöttgyűléséről

2021. május 6-án az Olajipari Szakszervezet online küldöttgyűlést tartott, amely Kurán Istvánt választotta alelnöknek.

Az Olajipari Szakszervezet küldöttgyűléséről

Az online döntéshozatal során arról is határoztak a küldöttek, hogy az új elnökségi tag felügyelő bizottságban megüresedő helyét Szarka Andor tölti be a jövőben. Kovács László elnök elmondta, hogy megköszönte a tisztségről lemondó korábbi alelnök, Németh Mihály munkáját.

A küldöttgyűlésen a segélyezésről is beszámolt Jenei Györgyné, a Segélyezési Bizottság vezetője. Mint mondta, a szakszervezet több mint hetvenöt tagjának nyújtott támogatást az év első négy hónapjában, összesen 2,6 millió forint értékben. Negyvenhárman részesültek szolidaritási segélyben a pandémiás helyzet miatti keresetkiesés miatt. Öten születési, tizenegyen temetési és tizenöten szociális segélyt kaptak.

Kovács László elnök tájékoztatott, hogy a szakszervezetekkel minden második héten COVID-egyeztetést tart a HR, amely során folyamatosan jelzi a beérkező, pandémiával vagy mással kapcsolatos munkavállalói igényeket, kérdéseket, problémákat Bauer Dávid HR-igazgatónak.

Cégen belül is elkezdődött az oltási folyamat, amely kapcsán hangsúlyozta, hogy az OSZ tiszteletben tartja és magánügynek tekinti tagjai oltással kapcsolatos döntését, csupán arra kér mindenkit, hogy kellő tájékozódás után, alaposan fontolja meg azt. Elmondta, hogy szervezés alatt van a személyes találkozója a Downstream új igazgatójával, Marton Zsomborral.

Az Üzemi Tanács tagjai tájékoztatták a küldöttgyűlést az ÜT munkájukról. A megbeszélés során elhangzott, hogy az ülésekről szóló hivatalos írásbeli emlékeztetők rendszerint nagyon sok idővel az esemény után jelennek meg.

Egyeztetett a taggyűlés a beiskolázási támogatás jövőbeni formájáról is. Miután sokan jelezték, hogy az iskolában nem felelt meg teljes mértékben a szakszervezet által összeállított tanszercsomag, a továbbiakban várhatóan utalvány formájában kapják meg a támogatást az általános, illetve középiskolás gyereket nevelő szülők. A felsőoktatásban tanulók támogatása változatlan marad. A támogatáshoz minden esetben igazolni kell a tanulói jogviszonyt. A taggyűlésen tizenheten vettek részt.

olajipariszakszervezet.hu