Fenntarthatóság és európai TAJ-szám

Kállay Piroska, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság munkavállalói csoportjában a Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem szekció elnökségének, illetve a Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság szekciónak is tagja. A bizottság fontos szerepet játszik a jogalkotási folyamat véleményezésében, és - esetenként - új kezdeményezések megfogalmazásában is.

Fenntarthatóság és európai TAJ-szám

Kállay Piroskát először arról kérdezzük, az EGSZB szekcióiban vállalt feladatok milyen kérdések megoldására fókuszálnak?

- A mezőgazdasági szekcióban kiemelten foglalkozunk a közös agrárpolitikával, mely fontos uniós szakpolitika, és amely ellátást biztosít 500 millió uniós polgár számára. Fontos, hogy az ellátás megfizethető áron és jó minőségű élelmiszerekből történjen, de emellett az is, hogy tisztességes szintű jövedelmet nyújtson 11 millió uniós gazdálkodónak.

- Ezek szerint a vidék szerepe továbbra is fontos az Európai Unióban?

- Nem csak, hogy fontos szerepe van a mezőgazdaságnak és a vidéki területeknek, de itt jelentős fejlesztések is szükségesek. Az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése, a talaj minőségének romlása, a vízhiány, a vidéki területek elnéptelenedése ezernyi kérdést vet fel. Az európai mezőgazdaság jelenleg azzal a kérdéssel szembesül, hogy sikerül-e létrehozni a fenntartható mezőgazdaságot és a kiegyensúlyozott területi fejlődést Európában.

- Hogyan sikerülhet mindez?

- Akkor sikerülhet, ha a mezőgazdaság hatékonyan működik. Előadóként, társelőadóként olyan dokumentumokon, állásfoglalásokon dolgoztam és dolgozom, amelyek hatékonyabb politikai intézkedéseket javasolnak arra, hogyan lehet megvalósítani a környezetvédelmet és a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználását, vagy a vidéki területeken a munkahelyteremtést. Kiegyensúlyozottabb fejlődést szeretnénk elérni az EU valamennyi részében, a vidéki területek vonzerejének növelését a felgyorsuló városiasodás folyamatával szemben Európában.

- A másik szekció, ahol szerepet vállaltál, a Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság nevet viseli. Ez pontosan milyen tevékenységet takar?

- A szekció keretében foglalkoztatási kérdésekkel, a munkakörülményekkel, oktatással, alapvető és polgári jogokkal, valamint egészségügyi, a szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozunk. A szekció fő tevékenységei az alapvető jogok és a jogállamiság, a szociális jogok európai pillére és az azt kísérő intézkedések, a munka jövője, valamint az európai minimálbér köré csoportosulnak. A mi feladatunk az, hogy véleményezzük, jogalkotási javaslatokkal lássuk el a jogszabálytervezeteket.

- Úgy tudom, itt is kulcsfogalom a fenntarthatóság.

- Igen. Részt veszek a munkaerőpiac megfigyelőközpontjának és a fenntartható fejlődés megfigyelőközpontjának munkájában. Ez utóbbi legfőbb feladata a fenntarthatóság előmozdítása az EU-ban, a gazdasági jólét, a társadalmi befogadás és a környezeti felelősség érvényesülését. A megfigyelőközpont elősegíti a polgárok és a civil társadalom részvételét a fenntarthatóbb Európa felé történő elmozdulásban. A fenntartható fejlődés megfigyelőközpontja nyilvános meghallgatásokat, konferenciákat, a jó gyakorlatok megosztását, műhelymunkákat szervez, hatástanulmányokat készít, továbbá hozzájárul az EGSZB véleményeinek elkészítéséhez. A központ szorosan együttműködik olyan nemzeti szintű testületekkel, mint a fenntartható fejlesztéssel foglalkozó tanácsok, valamint szociális partnerekkel és más civil társadalmi szervezetekkel Európán belül és kívül.

- Jelenleg milyen új előterjesztésekről fejti ki a véleményét az Európai Gazdasági s Szociális Tanács?

- Az egyik ilyen téma az uniós iskolaprogram értékelése, melyben az uniós iskolagyümölcs-, iskolazöldség- és iskolatej-programot tárgyaltuk. Öt uniós tagállammal folytatottunk konzultációkat, melyek alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg a nemzeti és az uniós szint számára a program hatékonyabbá és relevánsabbá tételére, és a civil társadalom jobb bevonása érdekében.

A másik ilyen program a munkaerő mobilitásának fokozása. A gazdasági fellendülés támogatása érdekében a szervezet úgy véli, hogy a gazdasági bizonytalanság idején az EU-n belüli munkavállalói mobilitás kulcsszerepet játszhat a gazdaság fellendítésében. Erre azért is van szükség, mert jelenleg a munkaképes korú uniós lakhelyváltoztatók száma kevésbé nő, mint a korábbi években.

- Mit tehet ezért az Európai Unió?

- Mi úgy gondoljuk, először is tanulmányozni kellene ezt a kérdést, hogy hatékonyabb nemzeti intézkedéseket hozhassanak a tagállamok a kérdésben. Emellett azonban meg kell előzni az agyelszívás gyakorlatát, külön figyelmet kell fordítani a fogyatékossággal élő személyek mobilitásának segítésére, és fel kell számolni a szociális biztonsághoz való hozzáférés akadályait. Az EGSZB sürgeti az egységes európai társadalombiztosítási azonosító bevezetését is. Emellett az is fontos elem, hogy a vállalkozások vonzóak legyenek a szakképzett munkavállalók számára.

- Hogyan lehetnek vonzóbbak a vállalkozások?

Mindenekelőtt úgy, hogy biztosítják a tisztességes munka- és foglalkoztatási feltételeket a munkavállalók számára. Ehhez világos irányelvek és szabályozórendszer szükséges.

-l