A LIGA a 18°C felülvizsgálatát kéri

A LIGA Szakszervezetek 2023. február 7-én levélben fordult dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez a közigazgatás bizonyos intézményeiben, épületeiben alkalmazott alacsony hőmérséklet, illetve annak a munkavállalók egészségi állapotára gyakorolt hatásai miatt.

A LIGA a 18°C felülvizsgálatát kéri

Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. §(1) bekezdése alapján az intézmény helyiségeiben, tereiben a fűtés útján biztosított léghőmérséklet a 18 Celsius-fokot nem haladhatja meg.

2022. novemberében írott levelünkben tájékoztattuk a belügyminisztert arról, hogy a katasztrófavédelemnél, a rendőrségnél és a büntetés-végrehajtásnál a napi átlaghőmérsékelt a 17 Celsius-fokot alig haladja meg, amely súlyos egészségügyi következményekkel jár a munkavállalók számára. Február elején felhívtuk a miniszter úr figyelmét arra, hogy hasonló a helyzet a vízügyi igazgatóságok épületeiben is, ahol a helyiségek napi átlaghőmérséklete alig haladja meg a 17 Celsius fokot, a hétfői napokon a délelőtti órákban a 15 Celsius fokot.

A fent idézett kormányrendelet hatályba lépésének időpontjáig az intézményekben biztosított léghőmérsékelt Celsius fokát a 3/2002. (II. 8.) SzCsm-EüM rendelet állapította meg: szellemi munka (például számítógép előtt végzett munka) esetén 20-22 Celsius-fok volt az alkalmazandó érték, amely a dolgozók fiziológiai szükségleteinek és az egészségmegőrzés szempontjainak figyelembevételével került meghatározásra. Az ennél alacsonyabb léghőmérséklet tehát jelentősen veszélyezteti a dolgozók egészségét és akadályozza a napi munkavégzést.

A LIGA Szakszervezetek, az érintett munkavállalók nagyszámú visszajelzései alapján tehát több alkalommal is felhívta a belügyminiszter figyelmét arra, hogy az alkalmazandó legfeljebb 18 Celsius-fokos (a gyakorlatban ennél is alacsonyabb) hőmérséklet jelentős egészségügyi kockázatot jelent az érintett munkavállalóknak, ugyanakkor komolyan akadályozza az adott intézmény, hivatal napi munkavégzését is.

Megkereséseinkben kértük a miniszter urat, hogy az érintett munkavállalók egészségügyi szempontjaira figyelemmel járjon el annak érdekében, hogy az alkalmazandó hőmérsékleti érték felülvizsgálatra kerüljön és a szükséges jogszabály-módosítás révén egy ennél magasabb érték kerüljön az idézett kormányrendeletben kötelezően alkalmazandóként meghatározásra.

A problémával az Országos Munkavédelmi Bizottság is foglalkozik a következő plenáris ülésén.