Az EU új tervezete a szociális párbeszédért

2023. február 16-án az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta azt a tervezetet, amely a szociális párbeszédet az európai és nemzeti szintű döntéshozatalban is érvényre juttatná. A tervezetet közleményben üdvözli az Európai Szakszervezeti Szövetség.

Az EU új tervezete a szociális párbeszédért

A Bizottság bejelentése után az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) közleményt adott ki, amelyben kommentálja a Valdis Dombrovskis európai biztos által bemutatott, a szociális párbeszéd megerősítéséről szóló tanácsi ajánlás-tervezetet.

Az  Európai Szakszervezeti Szövetség értékelése szerint a javasolt intézkedések tükrözik a Bizottság azon szándékát, hogy a szociális párbeszédet erősítse. Az ETUC szerint a tanácsi ajánlásra irányuló javaslat nemzeti szinten is elindíthatja a fejlesztéseket, különösen ott, ahol a szakszervezetek a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalások javítására törekszenek. Néhány javaslat a tagállamok következő kötelezettségvállalását is tartalmazza:

 • Az egyesülési és kollektív tárgyalási alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartása, beleértve a bérezést is;
 • A szociális partnerek kapacitásépítési kezdeményezései, beleértve az Európai Szociális Alap+ felhasználását;
 • A szociális partnerek teljes körű bevonása a szakpolitikák kialakításába, időben és minden releváns információval a megfelelő konzultáció biztosítása érdekében;
 • A legkiszolgáltatottabb munkavállalók kollektív tárgyalási lefedettségének előmozdítása.

A bizottsági közleményt illetően az ETUC üdvözli a javaslatot, hogy a Bizottság minden főigazgatóságán belül legyen szociális párbeszéd-koordinátor, és hogy a Bizottság munkaprogramja előtt fokozottan bevonják a szociális párbeszédet. Más szempontok tekintetében még több részletre van szükség, ezért a szervezet továbbra is szorgalmazni fogja, hogy a Bizottság világos, kiszámítható és átlátható eljárást alkalmazzon a jogilag kötelező erejűvé válás céljából megtárgyalt európai megállapodásokkal kapcsolatban.  Az Európai Szakszervezeti Szövetség azt is szorgalmazni fogja, hogy az EU Bizottság fokozza politikai elkötelezettségét, és tartsa fenn az iparágak közötti és ágazati szociális párbeszéd pénzügyi és logisztikai támogatásának azonos szintjét.


*


A Bizottság konkrét intézkedéseket határoz meg a szociális partnerek nemzeti és uniós szintű nagyobb mértékű bevonása érdekében

A Bizottság 2023. január 23-án kezdeményezést mutat be a szociális párbeszéd további megerősítésére és előmozdítására, konkrét nemzeti és uniós szintű intézkedésekkel. Megújítja a szociális párbeszéd mint az EU szociális piacgazdaságának és versenyképességének sarokköve melletti szilárd elkötelezettségünket. A kezdeményezés a digitális és klímasemleges gazdaságra való áttérés, valamint a foglalkoztatás új formáinak megjelenése fényében képessé teszi a szociális párbeszédet arra, hogy alkalmazkodjon a munka változó világához és a munkaerőpiac új tendenciáihoz.

A munkaadókat és a munkavállalókat képviselő szervezetek (szociális partnerek) közötti tárgyalások a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalások révén hozzájárulnak az élet- és munkakörülmények - például a bérezés, a munkaidő, az éves szabadság, a szülői szabadság, a képzés, valamint az egészségügyi és biztonsági intézkedések - javításához. A szociális párbeszédeknek döntő szerepük van a változó gazdasági és társadalmi körülményekhez való alkalmazkodásban, valamint az európai vállalkozások versenyképességének növeléséhez szükséges termelékenységnövekedés elérésében is.

Mindez hozzájárul a társadalmi igazságosság és a munkahelyi demokrácia biztosításához, valamint Európa jólétének és ellenálló képességének növeléséhez.

A szociális partnerek válság vagy változás idején is döntő szerepet játszanak. A COVID-19 járvány idején például gyorsan segítettek a munkahelyi egészségügyi és biztonsági intézkedések és a rövid munkaidős programok megszervezésében. A szociális partnerek segítenek kiegyensúlyozott megoldásokat találni a munkaerőpiac digitális korszakhoz való alkalmazkodására is. A munkaadók és a munkavállalók közötti szoros együttműködés az ipari termelési tevékenységek hatékony megszervezésének biztosításához, valamint a munkaerő zöld és digitális készségekkel való ellátásához is elengedhetetlen.

Ezzel összefüggésben a Bizottság tanácsi ajánlást javasol, amely meghatározza, hogy az uniós országok hogyan erősíthetik tovább a szociális párbeszédet és a kollektív tárgyalásokat nemzeti szinten. A Bizottság emellett közleményt terjeszt elő a szociális párbeszéd uniós szintű megerősítéséről és előmozdításáról. A szociális partnerek szorosan részt vettek e kezdeményezések előkészítésében.

 

A szociális párbeszéd virágzásának lehetővé tétele nemzeti szinten

A Bizottság tanácsi ajánlásra irányuló javaslata a tagállamokat a következőkre ösztönzi:

 • Biztosítsák a szociális partnerekkel való konzultációt a gazdasági, foglalkoztatási és szociális politikák kialakításáról és végrehajtásáról a nemzeti gyakorlatnak megfelelően.
 • Ösztönözzék a szociális partnereket, hogy vizsgálják meg a munka új formáit és az atipikus foglalkoztatási formákat, és széles körben végezzenek tájékoztató tevékenységet a szociális párbeszéd előnyeiről és a bevezetett kollektív szerződésekről.
 • Lehetővé kell tenni a munkavállalói és munkáltatói szervezetek kapacitásának növelését, például a megfelelő információkhoz való hozzáférés biztosításával és a nemzeti kormányok támogatásának biztosításával.

A javasolt tanácsi ajánlás teljes mértékben tiszteletben tartja a nemzeti hagyományokat és a szociális partnerek autonómiáját. Lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy sajátos körülményeik figyelembevételével határozzák meg, hogyan érhetik el legjobban ezeket a célkitűzéseket.

 

A szociális partnerek uniós szintű részvételének előmozdítása

A szociális partnereknek az uniós politikaalkotásban betöltött szerepének további előmozdítása és az ágazati szociális párbeszéd uniós szintű megerősítése érdekében a Bizottság egy sor intézkedést javasol:

 • Az európai ágazati szociális párbeszéd megerősítése a keretrendszer korszerűsítése révén, az uniós szociális partnerekkel szoros együttműködésben, a jelenlegi szabályok esetleges felülvizsgálata révén.
 • A szociális partnerek megállapodásainak további támogatása, különösen adminisztratív támogatás és jogi tanácsadás révén.
 • A szociális partnerek uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonásának erősítése, például azáltal, hogy a Bizottság munkaprogramját megelőzően összegyűjtik az európai ágazatközi szociális partnerek véleményét az uniós szakpolitikai prioritásokról.
 • A szociális partnereknek nyújtott uniós technikai és pénzügyi támogatás hatékonyabbá tétele. A Bizottság például a szociális partnerekkel együttműködve kutatási hálózatot hoz létre az uniós szociális párbeszéd nyomon követésére és előmozdítására.

A Bizottság emellett felszólítja a szociális partnereket, hogy tárgyaljanak és kössenek több szociális partneri megállapodást, és javítsák mind a szakszervezetek, mind a munkaadói szervezetek tagságát és reprezentativitását.

A Bizottság a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel és másokkal való rendszeres együttműködés révén továbbra is támogatja a szociális párbeszédet nemzetközi szinten. A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy továbbra is ratifikálják és hatékonyan hajtsák végre az ILO-egyezményeket.


Következő lépések

A Bizottság a szociális partnerekkel szorosan együttműködve nyomon követi a közleményben felsorolt, uniós szinten javasolt intézkedéseket.

A tagállamok megvitatják a Bizottság tanácsi ajánlásra irányuló javaslatát, hogy azt a Tanács elfogadhassa. Elfogadását követően a javaslat felkéri a tagállamokat, hogy nyújtsanak be a Bizottságnak egy sor, a szociális partnerekkel megvitatott intézkedést az ajánlás végrehajtására. Az intézkedések végrehajtását az európai szemeszter keretében fogják nyomon követni.

Háttér:

A szociális párbeszéd és a munkavállalók bevonása a szociális jogok európai pillérének egyik alapelve és a 2021-es portói szociális kötelezettségvállalás szerves része. A Bizottság a szociális jogok európai pillérének cselekvési tervében bejelentette, hogy kezdeményezést terjeszt elő a szociális párbeszéd uniós és nemzeti szintű támogatására, amint azt von der Leyen bizottsági elnök a 2022-es háromoldalú szociális csúcstalálkozón is hangsúlyozta.

A Bizottság a szociális partnerek szoros bevonásával készítette elő ezt a kezdeményezést, és eszmecserét folytatott az Európai Parlamenttel, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával. A szociális párbeszédre irányuló kezdeményezés, amelyet a Bizottság "Konferencia Európa jövőjéről, a jövőkép konkrét cselekvésbe ültetése" című, 2022. júniusi közleménye is megemlít, jelentősen hozzájárul a konferencia nyomon követéséhez. A szociális párbeszédre irányuló kezdeményezés hozzájárul a 2023-as "A készségek európai éve" és a "Zöld üzlet" ipari tervhez is, mivel a szociális partnerek kulcsszerepet játszanak a szakképzés, a munkahelyek átmenetének és az EU versenyképességének támogatásában.