Fiatalok világnapja

Augusztus 12-e a Fiatalok Világnapja. Erre az alkalomra a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Bizottsága nyilatkozatot adott ki "Csatlakozz egy szakszervezethez, formáld a jövőt!" címmel. 

Fiatalok világnapja

Kritikus időszakot élünk, mi a jövő generáció fiatal munkavállalói. A nemzeti és globális események felgyorsult üteme és az a képességünk, hogy valós időben szemtanúi legyünk ezeknek, széttöredezetté tette társadalmainkat.

Nem elégszünk meg azzal, hogy passzív közönségként csak szemléljük az eseményeket. Azon dolgozunk, hogy egy új, igazságosabb világot építsünk, amely az ITUC 5. világkongresszusán elfogadott Új Társadalmi Szerződés köré épül.

Hatalmas társadalmi, gazdasági és éghajlati átalakulások sodrásában élünk. Mi az, ami minket jellemez?

 • Informális munkavállalók szociális védelem nélkül.
 • Bizonytalan munkavállalók a törvénytelen, alacsony bérű alkalmi munka-gazdaságban.
 • Egyesülési szabadság nélküli migráns munkavállalók.
 • Női munkavállalók, akik az erőszak és a zaklatás megszüntetését követelik.
 • Ipari dolgozók, akik felvállalják a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez való alapvető jogunkat, és küzdenek az igazságos átmenetért.
 • LMBTQIA+ munkavállalók, akik emberi jogainkat követelik.

Amikor a közösségeinket fenyegetik, gyakran mi vagyunk az elsők, akik az utcára vonulnak, hogy visszavágjanak az antidemokratikus erőknek.

 

A szakszervezeteknek megvannak a válaszaik

 

Felhívjuk a fiatal munkavállalókat, hogy csatlakozzanak az ITUC közel 200 millió tagjához: csatlakozzanak vagy szervezzenek szakszervezetet ott, ahol dolgoznak. Nincs nagyobb válasz az elszigeteltségre és a gazdasági kétségbeesésre, mint a szakszervezeti mozgalom közösségi és kollektív fellépése.

Felszólítjuk a kormányokat és a munkaadókat, hogy fogadják el az ILO idei Nemzetközi Munkaügyi Konferencián tett, a minőségi tanulószerződéses gyakorlati képzésről szóló ajánlását, és kötelezzék el magukat az igazságos átmenet mellett a lakható világ megőrzése érdekében.

A világ legégetőbb problémáinak megoldásához a fiatal munkavállalókat a ma, nem pedig a holnap társaiként és vezetőiként kell elfogadni. Felszólítjuk a szakszervezeteket, hogy elevenítsék fel a meglévő ifjúsági struktúrákat, építsenek újakat, és teljes mértékben integrálják a fiatal munkavállalókat a szakszervezetek döntéshozatali folyamataiba. Ahol a szakszervezetek ezt megtették, ott nemzeti mozgalmak megújulását láttuk:

 • Chilében, amikor a diákaktivisták fiatal munkavállalókká váltak, létrehozták az ország legnagyobb gyorséttermi szakszervezetét, megszervezték a Starbucksot, és a világ egyetlen kollektív szerződését tárgyalták ki ennél a vállalatnál.
 • Indiában és Pakisztánban az ápolónők és az egészségügyi szakszervezetek rájöttek, hogy az egyenrangúak közötti szerveződés, különösen a fiatal női munkavállalók körében, segített leküzdeni a szakszervezeti mozgalommal kapcsolatos téves elképzeléseket.
 • Németországban a közszféra szakszervezetei egyharmadával növelték a toborzást azáltal, hogy regionális szinten erős ifjúsági képviseleti struktúrát építettek ki, és befektettek a szakszervezeti gyakornokok képviselőibe.
 • Afrikában és a Közel-Keleten a fiatal szakszervezeti tagok segítettek a digitális szervezésre és adminisztrációra való gyors átállásban, amikor a Covid-19 járvány lecsapott.
 • Az Egyesült Államokban egy új generáció kezdett el szervezkedni a Starbucksnál és az Amazonnál: ezek az aljas, szakszervezet-ellenes vállalatok milliárdokat keresnek a fiatal munkavállalók bizonytalanságának kihasználásával.

Az Új Társadalmi Szerződés és az igazságos átmenet elérése, az erősebb szakszervezeti mozgalom kiépítése és a megosztó erőkkel szembeni ellenállás megköveteli, hogy a szakszervezetek kreatívak, alkalmazkodóképesek, stratégiai és energikusak legyenek.

A szakszervezetek fiatal munkavállalóinak ez a célja, és még ennél is több: Ne várjuk meg, hogy milyen lesz az életünk következő fejezete: írjuk azt meg együtt!