A szociális partnerek szerepe a szakképzésben

2023. október 5-6-án tartotta az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ éves ülését, amelyen a tagállamok küldöttjei elfogadták a költségvetés módosítását, a központ szakmai beszámolóját és munkaprogramját. A testülettől további  felhatalmazást kapott Jörgen Siebel jelenleg regnáló igazgató.

A szociális partnerek szerepe a szakképzésben

A Thesszalonikiben zajló rendezvény első napjának délelőttjén Marió Patruzzi és Agnes Román, az Európai Szakszervezeti Szövetség koordinátorai vezetésével a munkavállalói küldöttek tartottak megbeszélést, délután a program a plenáris üléssel folytatódott. A következő évben az Igazgatótanács ülések levezető elnökét a munkavállalói oldal adja, ezért az oldal megszavazta erre a pozícióra Marió Patruzzit.

A 2023-as Munkaprogram és költségvetés beszámolója során Jörgen Siebel elmondta, abban lényeges változások találhatók benne, mert a járvány folyományként programok kerültek elhalasztásra és törlésre, illetve a több éves programok közül nem mindegyik a tárgyévben valósult meg. Hozzátette, 2023 augusztusáig a költségvetés 69,3 százaléka került elköltésre, amely időarányos, ugyanakkor a kötelezettségvállalások miatt további forrásokat kell bevonni. Jelentkeznek pluszok is a költségvetésben, mivel a többletbefizetés rendszere átalakult, Norvégia és Izland más formában finanszírozza a programokat.

A költségvetési beszámolóból kiderült, az infláció ellen csak 2 százalékos automatikus emelés lett a költségvetésbe építve, miközben a megugró infláció miatt reálértékben 6,8 százalékos forráscsökkenés történt. Ez azt is magával hozta, hogy az alkalmazottak keresetének vásárlóereje igencsak meggyengült. Továbbá, hogy az infrastruktúrára szánt költségvetés 95 százaléka nem csökkenthető, az 5 százaléka pedig képzésekre és kommunikációs eszközökre lett fordítva. Működési költségek biztosítása mellett a központnak otthont adó, Thesszalonikiben található épületet fel kell újítani, amely a korszerűség mellett azt is jelentené, hogy energiagazdaságosabb lenne az épület. Ezekre a munkálatokra 1-1,6 millió euró lenne szükséges. Ez az összeg nincs a költségvetésben, itt céltámogatást remél a szervezet.

A munkavállalói oldalon elhangzott, hogy szociális partnereket jobban be kell vonni mind a szakmai szemináriumok meghívottjai közé, mind abba a szakértői körbe, akik kutatásokat végeznek és tanulmányokat készítenek a szakképzés fejlesztéséről a tagállamokban.  Elhangzott az is, hogy a mesterséges intelligencia felhasználására vonatkozó kutatások legyenek hangsúlyosabbak, illetve, hogy ebben is kapjanak szerepet a szakszervezetek.

Az „Éghajlatsemlegességi stratégia és ütemterv” napirendi pontban olyan témák kerültek terítékre, mint az energiahatékonyság és épületgazdálkodás, a zöld energia használata, a találkozókon és konferenciákon való részvétel esetén a környezetbarátabb utazási módokat népszerűsítése, a Cedefop rendezvényei egy részének online megrendezése, vagy a teljesen papírmentes adminisztráció megteremtése.

Ezt követően került sor arra a szavazásra, amelynek tétje a jelenlegi igazgató újraválasztása volt. A testületnek lehetősége volt dönteni arról, hogy 5 évvel meghosszabbítsa az igazgató megbízatását illetve a testület szavazott arról is, hogy az igazgató előre lépjen-e a fizetési osztályban. Az Igazgatóság eljárási szabályzatának 11. cikke szerint a tagok többségének, vagy hiányában póttagjaik jelenléte határozatképes. Továbbá az Igazgatótanács határozatait a szavazati joggal rendelkező tagok többsége hozza meg. Akár a programozási dokumentum, a költségvetés elfogadásához, az elnök és az alelnökök megválasztásához is s kétharmados többségre van szükség.

A munkavállalói oldalon előzetesen vita volt arról, hogy az oldal támogassa-e a jelenlegi igazgató újraválasztását, de végül a mandátummal rendelkezők elsöprő többséggel mind az igazgató mandátumának meghosszabbítására, mind a fizetési osztályban való előrelépésére igennel szavaztak.

Az "Egységes Programdokumentum 2023-2025" megvitatására szánták a legtöbb időt a küldöttek. Az egységes programozási dokumentum három stratégiai működési területet azonosít. Az első a szakképzés és a képesítések alakítását, a minőség újragondolását jelöli meg célként, a második a szakképzés és készségek értékelését, valamint a fiatalok és a felnőttek élethosszig tartó tanulásban való részvételének támogatását. A harmadik cél a szakképzési és készségpolitikákról történő tájékoztatás fejlesztése.

Alakítás, értékelés, tájékoztatás

Jürgen Siebel rámutatott, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) többéves céljait három terület mentén lehet megfogalmazni. Az európai szakképzési központ egyrészt innovatív kutatásokat és szakpolitikai elemzéseket készít, hogy ösztönözze a politikai döntéshozatalt. Másrészt fejleszti a tudásbázisát, hogy a szakképzés mérvadó forrása lehessen Európában. Továbbá aktív tudásmegosztást folytat és ösztönzi a vállalatok bevonását a szakképzés igényeinek feltérképezéséhet és fejlesztéséhez.

Mindehhez az egységes programozási dokumentum három stratégiai működési területet azonosít. Az első a szakképzés és a képesítések alakítását, a minőség újragondolását jelöli meg célként, a második a szakképzés és készségek értékelését, valamint a fiatalok és a felnőttek élethosszig tartó tanulásban való részvételének támogatását. A harmadik cél a szakképzési és készségpolitikákról történő tájékoztatás fejlesztése.

Az egységes programozási dokumentum általános vitájában több kérdés felmerült. A szakszervezeti oldalról felvetődött, hogy a dokumentumnak hangsúlyosabban kellene tartalmazni a szociális dialógus igényét, a háromoldalú megközelítést és a munkavállalók szempontjait. A munkavállalói oldal ezt úgy fogalmazta meg, hogy "nem csak az akadémikusokkal, hanem a munkavállalókkal is kell dolgozni. Szociális és gazdasági szociális partnerekkel is kell dolgozni".

A részletes vitában az igazgatótanács tagjai részletes megjegyzéseket fűztek a dokumentumhoz, amelyek az adott projekt következményeit, a harmadik országbeli képesítések elismerését vagy a női munkavállalók képzettségének elismerését célozták. A programdokumentumot nem zárták le a résztvevők, ahhoz még megjegyzéseket küldhetnek, elektronikus formában a tanácskozás utáni időszakban.

Az ülésen szó esett arról is, hogy milyen előkészületeket kíván a Bizottság 5 éves értékelése, amelyre minden szakmai központok esetében sor kerül, így a szakképzésért felelős központ értékelésére 2024-ben. 

Az ülés zárásaként olyan adminisztratív ügyekről kaptak a tagok tájékoztatást, mint a könyvelési szolgáltatások megosztása egy társszervezettel, a belső ellenőrzési tevékenységekről kapcsolatos kérdések, vagy a különféle ellenőrzések és értékelések. Továbbá az igazgatótanács tagjai tájékoztatást kaptak a konferenciák, kiadványok és webes szolgáltatások újragondolásáról.

Arról a kezdeményezésről is tájékoztatást kaptak az Igazgatótanács tagjai, amely szerint egész Európára kiterjedő kutatást, a szakképző tanárok felmérését tervezi a Cedefop. A szakmunkásképzőben (ISCED level 3) tanító tanárok körében végeznék el a felmérést, amely 500-1000 tanárt érintene tagállamonként, összesen 18 ezer tanárt szerte Európából.

-l