Az Európai Szakszervezeti Szövetség Kiáltványa

2023. november 15-én Esther Lynch az Európa Parlament előtt olvasta fel az Európai Szakszervezeti Szövetség Kiáltványát, amely a jövő évi európai parlamenti választások előtt biztonságos munkahelyeket, tisztességes fizetést, kiváló közszolgáltatásokat, a nők jogainak tiszteletben tartását, mindenki számára biztosított egyenlőséget, erős munkavállalói jogokat, valamint megerősített kollektív tárgyalásokat és szociális párbeszédet követel.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség Kiáltványa

TIZENKÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA A TISZTESSÉGES MEGÁLLAPODÁSOKÉRT

 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség Kiáltványa a 2024-es Európai parlamenti választások előtt

 

1 Jobb munkahelyek és jövedelmek

Hatékony uniós fellépést a munkahelyek és a jövedelmek - köztük a nyugdíjak - védelme érdekében, határozott intézkedésekkel a megélhetési válság szociális dimenziójának kezelésére. Európának béremelésre van szüksége! A béremelések előmozdítása és a jövedelmek és munkafeltételek felfelé irányuló konvergenciájának támogatása, többek között a bérek felfelé irányuló konvergenciáját elősegítő európai keretrendszer bevezetésével, valamint erőteljesebb uniós szintű fellépéssel a nemek közötti bérszakadék megszüntetése érdekében.

2 A bizonytalan munka megszüntetése és a munkakörülmények javítása

A bizonytalan munka megszüntetése a határozatlan idejű szerződéshez és a teljes munkaidőhöz való jog garantálásával, valamint a fizetetlen gyakornoki munka betiltása. Növelje a munkavállalók lehetőségeit a munkaidő rugalmassága terén, és csökkentse a munkaidőt. Garantálja a  távmunkások jogait, beleértve a kikapcsolódáshoz való jogaikat, és tiltsák meg a munkavállalók tolakodó és tisztességtelen megfigyelését.

3 A szakszervezetek, a kollektív tárgyalások és a szociális párbeszéd támogatása

Védjük és erősítsük meg a szakszervezeti és munkavállalói jogokat, beleértve a szervezkedéshez való általános jogot, a szakszervezeti a munkahelyekhez való hozzáférést, a kollektív tárgyalásokhoz való jogot és a sztrájkjogot. A kollektív tárgyalások fokozása többek között a megfelelő minimálbérekről szóló irányelv, a 80%-os kollektív szerződéses lefedettséget célzó irányelv és a nemek közötti bérezés átláthatóságáról szóló irányelv átültetésével. A munkahelyi demokrácia megerősítése a a kollektív tárgyalások megerősítésével, a tájékoztatásra vonatkozó átfogó uniós keret bevezetésével, konzultáció és részvétel, valamint a jól működő kollektív tárgyalási rendszerek teljes körű védelme.

4 Biztonságos munka

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos uniós jogszabályok és egyéb európai kezdeményezések javítása és kiterjesztése annak érdekében, hogy a munkahelyen vagy a munkavégzés által okozott halálesetek száma nulla legyen, beleértve a háztartási alkalmazottakat is. A pszichoszociális kockázatok kezelése és az online zaklatás és megszégyenítés a munkahelyen egy európai irányelv révén. Vezessenek be olyan uniós jogszabályt, amely meghatározza a munkavégzésre vonatkozó hőmérsékleti határértékeket. Kezdeményezések kidolgozása a munkavállalók teljes körű jogérvényesítésének biztosítására és szakszervezeti jogok biztosítása, valamint a munkaügyi és szociális jogi felügyeleti szolgálatok és panaszmechanizmusok megerősítése. A nemi alapú erőszak minden formájának megszüntetése a munka világában, beleértve az online erőszakot is.

5 A megszorítások elutasítása - gazdaság az emberekért és a bolygóért

Utasítsuk el a megszorító politikákhoz való visszatérést, és támogassunk egy új gazdasági modellt, amelynek középpontjában a reálgazdaság, a munkahelyteremtés, a tisztességes munka, valamint a tisztességes és progresszív adózáson keresztül történő újraelosztás áll. Biztosítsuk a gazdasági irányítási szabályok felülvizsgálatát, amely magában foglalja az EU költségvetési paktumának megszüntetését és a Stabilitási és Növekedési Paktum reformját, hogy az összhangba kerüljön a szociális jogok európai pillérében foglalt jogok megvalósításával.
Biztosítsuk a tagállamok számára a szükséges mozgásteret a tisztességes kettős átmenethez szükséges beruházások finanszírozásához. Vezessenek be egy új beruházási költségvetési kapacitást, egy uniós szuverenitási alapot az igazságos társadalmi-gazdasági átmenet és a közös javak finanszírozására, senkit és egyetlen régiót sem hagyva hátul. A pénzügyi, energia- és élelmiszer-alapanyagpiacok szabályozása és a spekuláció elleni küzdelem. Az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem, valamint a túlzott nyereség megadóztatásának biztosítása.

6 Erős iparpolitika és közszolgáltatások

Erős európai iparpolitika végrehajtása jelentős és hatékony állami és magánberuházásokkal, amelyek minőségi munkahelyeket és társadalmi fejlődést biztosítanak. A magas színvonalú közszolgáltatásokhoz, köztük a gyermekgondozáshoz és a közlekedéshez való egyetemes, jogokon alapuló hozzáférés biztosítása. A megfelelő, tisztességes és megfizethető lakhatáshoz való jog teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása. Garantálni kell a minőségi szolgáltatásokat és a szolgáltatásban dolgozók jogát a minőségi szolgáltatások nyújtására.

7 Közpénzek a társadalmi fejlődésért

A közfinanszírozás minden formájához és a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan szigorú, szociális, adózási és környezetvédelmi kritériumokra kiterjedő feltételrendszer alkalmazása. Az EU közbeszerzési szabályainak felülvizsgálata annak biztosítása érdekében, hogy a közpénzeket olyan szervezetek kapják, amelyek tiszteletben tartják a munkavállalók és a szakszervezetek jogait, amelyek tárgyalásokat folytatnak a szakszervezetekkel, és amelyek munkavállalóira a következő kollektív szerződések hatálya alá tartoznak.

8 Igazságos átmenet biztosítása

Biztosítsuk az emberközpontú digitalizáción alapuló igazságos digitális átalakulást és a mesterséges intelligencia hatékony szabályozását az uniós jogba beépített "ember az irányításban" elvvel. Igazságos átmenet révén érjük el az éghajlati célokat, beleértve a munka világában a változások előrejelzésén és kezelésén keresztül megvalósuló igazságos átmenetről szóló irányelvet, amely a szakszervezeti részvétel és a kollektív tárgyalások elvein alapszik. Biztosítani kell mindenkinek az egész életen át tartó képzéshez való jogot: a munkavállalók számára költségmentesen és munkaidőben.

9 A szociális dömping és a csalás elleni küzdelem

A munkaerő-közvetítők szerepének szabályozása és az alvállalkozói szerződéseket korlátozó általános uniós jogi keret bevezetése, az alvállalkozói láncban az egyetemleges felelősség biztosítása. A munkaerő-mobilitás érvényesítésének javítása a mobilitási szabályok hatékonyabbá tétele egy hatékonyabb Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) révén.

10 A migráció és a menekültügy méltányos, jogokon alapuló megközelítése

A biztonságos, legális és szabályos migrációs útvonalak megerősítése, a migránsok védelmének, jogainak és támogatásának fokozása és a migránsok és a menedékkérők támogatását az EU-n belül. Életek megmentése a Földközi-tengeren és a külső határokon, többek között a következők újbóli bevezetésével az uniós keresési és mentési mechanizmus bevezetésével. Elutasítjuk a határokat kiszervező politikákat, és ellenezzük az olyan államokkal kötött a több- és kétoldalú megállapodásokat, amelyek nem tartják tiszteletben a jogállamiságot és nem tartják tiszteletben az emberi jogokat.

11 Európa progresszív szerepe a világban

Biztosítsuk, hogy az EU globálisan és kereskedelempolitikáján keresztül, szociális modellünkkel összhangban lépjen fel a béke, a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság és a globális gazdasági igazságosság előmozdítása érdekében, beleértve Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújának befejezését.

12 Egy igazságosabb és demokratikusabb Európa

Létre kell hozni egy, a Szerződésekbe beillesztendő szociális haladásról szóló jegyzőkönyvet, amely garantálja, hogy a munkavállalók és a szociális jogok elsőbbséget élveznek a gazdasági szabadságjogokkal szemben. Az európai intézmények reformjának előmozdítása egy szociálisabb és demokratikusabb EU biztosítása érdekében. Az EU bővítésének támogatása a munkavállalók és a szociális jogok, a szociális párbeszéd és az EU szociális vívmányainak teljes körű tiszteletben tartása alapján.